ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ

  • O. A. Podpletnya ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • T. M. Potapova ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
  • V. Yu. Slesarchuk ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, м. Дніпро
Ключові слова: освіта, інноваційні технології, MOODLE, дистанційне навчання

Анотація

Мета роботи – висвітлити досвід застосування дистанційної форми навчання, яка працює на відкритій і найбільш популярній у світі платформі – Moodle, для підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців-провізорів у Дніпропетровській медичній академії.

Основна частина. У статті розглянуто досвід впровадження новітніх інноваційних технологій навчання, які використовуються викладачами на кафедрі загальної та клінічної фармації при підготовці фахівця-провізора. Показано особливості дистанційної системи навчання, її переваги. Оцінка ефективності використаних інноваційних технологій проводиться протягом усього терміну навчання конкретної дисципліни, шляхом тестування та постійного контролю і перевірки опанування теоретичного матеріалу та практичних навичок перед початком кожного практичного чи лабораторного заняття. Показана ефективність використання дистанційної системи навчання як позааудиторної форми організації самостійної роботи студентів.

Висновки. Інноваційні технології навчання сприяють розвитку пізнавальних і когнітивних здібностей студентів, а саме – вміння вирішувати поставлені завдання, займатися збором, аналізом і синтезом даних, витягувати з них інформацію, самостійно мислити, володіти комунікативними навичками. Освітні технології відкривають нові горизонти викладання, навчання й оцінки здобутих знань, дозволяють втілювати інноваційні, ефективні моделі адміністрування та управління. Здійснювати постійний моніторинг оволодіння професійними компетенціями, що дозволяє за короткий строк відкоректувати та індивідуалізувати процес навчання. Дистанційні системи навчання надають можливості безперервного навчання, забезпечуючи великому колу людей можливість отримання як післявузівської, так і додаткової освіти.

Посилання

Kukharenko, V.M., Rybalko, O.V., & Sirotenko, N.H. (2002). Dystantsiine navchannia ta umovy zastosuvannia [Distance learning and terms of use]. Kharkiv [in Ukrainian].

Traynev, V.A., Gurkin, V.F., & Traynev, O.V. (2008). Distantsionnoe obuchenie i ego razvitie [Distance learning and its development]. Moscow: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya “Dashkov i K” [in Russian].

Sisoyeva, S.O., & Osadcha, K.P. (2011). Systemy dystantsiinoho navchannia: porivnialnyi analiz navchalnyh mozhlyvostey [Distance learning systems: A comparative study of learning opportunities]. Retrieved from: http://www.academia.edu/931578 [in Ukrainian].

Bogomolov, A.V. (2007). Obzor besplatnykh sistem uprav­leniya obucheniem [An overview of free learning management systems]. Educational Technology & Society, 10 (3). Retrieved from: http://ifets.ieee.org/russian/depository/vlo_i3/html/9_bogomolov.htm [in Russian].

Gladir, A.I., Zachepa, N.V., & Motrunich, O.O. (2012). Systemy dystantsiinoho navchannia – ohliad prohramnykh platform [Distance learning systems a review of software platforms]. Problemy vyshchoi shkoly. Innovatsii v osviti ta vyrobnytstvi. Kompiuterni tekhnolohii v osviti ta vyrobnytstvi – Problems of Education. Innovation in Education and Production. Computer Technologies in Education and Production, 1, 43-44 [in Ukrainian].

Mashaiko, I.V., Peleshenko, H.B., Pismenetska, I.Yu., & Mashikeko, A.M. (2015). Perspektyvy vprovadzhennia suchasnykh informatsiynykh tekhnolohii v uchbovii protses vyshchykh medychnyh navchalnykh zakladiv [Prospects for the introduction of modern information technologies into the educational process of higher medical educational institutions]. Proceedings of the VIII Scientific and Practical Conference “Formuvannia suchasnoi kontseptsi vykladannia pryrodnychyh dystsyplin u medychnykh osvitnikh zakladah” – “Formation of the modern concept of teaching natural sciences in medical institutions. Kharkiv, p. 14 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Podpletnya, O. A., Potapova, T. M., & Slesarchuk, V. Y. (2018). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ. Медична освіта, (4), 77-80. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9326
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти