РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК ШЛЯХ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

  • O. V. Kryvoviaz Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • Iu. O. Tomashevska Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • S. O. Kryvoviaz Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • I. K. Shcherba Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова https://orcid.org/0000-0001-7090-2868
Ключові слова: спеціальні (фахові) компетентності, дозування за масою, практична підготовка студентів.

Анотація

Мета роботи – визначення технологічної операції, здійснення якої спричиняє найбільші труднощі та відстеження динаміки показників її виконання студентами в процесі навчання на ІІІ–V курсах фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, а також розробка плану заходів по удосконаленню спеціальних (фахових) компетентностей при практичній підготовці студентів.

Основна частина. У дослідженні брали участь студенти фармацевтичного факультету спеціальностей “Фармація” і “Клінічна фармація” денної форми навчання, під час їх навчання на ІІІ, IV та V курсах. Дослідження включало два послідовних етапи: І – опитування студентів за анкетою та аналіз ними технологічних схем виготовлення екстемпоральних лікарських засобів з метою визначення технологічної операції, здійснення якої викликає найбільші труднощі; ІІ етап – виконання операції дозування з подальшим визначенням похибки зважування за формулою. В результаті проведеного дослідження було встановлено, що операцією, виконання якої викликає найбільші труднощі, для більшості студентів (38,89 %) є дозування за масою з використанням як ручних, так і тарирних терезів.

Висновок. Перевірка динаміки засвоєння цієї навички студентами в різні періоди навчання показала прогрес в опануванні уміння дозування за масою та покращення практичної підготовки студентів, чому сприяє інтеграція самостійної теоретичної підготовки з відпрацюванням уміння відважування речовин під керівництвом викладача.

Біографії авторів

O. V. Kryvoviaz, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

доцент, завідувач кафедри фармації

Iu. O. Tomashevska, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

доцент кафедри фармації

S. O. Kryvoviaz, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

доцент кафедри очних хвороб

I. K. Shcherba, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

доцент кафедри фармації

Посилання

Standart “Nastanova “Vymohy do vyhotovlennia nesterylnykh likarskykh zasobiv v umovakh apteky. ST-N MOZU 42-4.5:2015”” [Standard “Instruction “Requirements for the manufacture of non-sterile medicines in pharmacy conditions””]. Retrieved from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150701_0398.html [in Ukrainian].

Standart “Nastanova “Vymohy do vyhotovlennia sterylnykh likarskykh zasobiv v umovakh apteky. ST-N MOZU 42-4.6:2015”” [Standard “Instruction “Requirements for the manufacture of sterile medicinal products under pharmacy conditions””]. Retrieved from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20150701_0398.html [in Ukrainian].

Tykhonov, O.I., Lohvin, P.A., Tykhonova, S.O., Mazulin, O.V., Yarnykh, T.H., … Shpychak, O.S. (2009). Tekhnolohiia likiv [Drug technology]. Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

Tykhonov, O.I., & Yarnykh, T.H. (2016). Aptechna tekhnolohiia likiv [Pharmacy drug technology]. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Standart vyshchoi osvity Ukrainy druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity haluzi znan 22 “okhorona zdorovia” spetsialnosti 226 “Farmatsiia” [The standard of higher education of Ukraine for the second (masters) level of higher education in the field of knowledge 22 “Health Care” specialty 226 “Pharmacy”]. Retrieved from: http://www.vnmu.edu.ua [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-01
Як цитувати
Kryvoviaz, O. V., Tomashevska, I. O., Kryvoviaz, S. O., & Shcherba, I. K. (2018). РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЯК ШЛЯХ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ. Медична освіта, (4), 59-63. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9299
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти