ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ СИМУЛЯЦІЙНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ І ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ СТУДЕНТАМ ТА КУРСАНТАМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  • A. V. Malinovskiy Одеський національний медичний університет
  • A. S. Stavnichy Одеський національний медичний університет
  • M. N. Mayorenko Одеський національний медичний університет
Ключові слова: лапароскопічна хірургія, симуляційне навчання, практичні навички, трансляція операцій.

Анотація

Мета роботи – оцінка ефективності застосування сучасних симуляційних та мультимедійних технологій у викладанні хірургічних хвороб і ендоскопічної хірургії студентам та курсантам післядипломної освіти.

Основна частина. На кафедрі роботизованої і ендоскопічної хірургії Одеського національного медичного університету був впроваджений в рутинне використання комплекс для симуляційного навчання і трансляції з операційної. Можливості цих технологій були апробовані в ході занять зі студентами студентського наукового гуртка, на елективному циклі “Ендоскопічні втручання в медицині” та при проведенні тематичних удосконалень для лікарів “Основи лапароскопічної хірургії”.

На прикладі опрацьованих практичних навичок була продемонстрована висока ефективність даного виду навчання. У процесі проведення занять значних труднощів у використанні як системи трансляції, так і відпрацювання навичок на віртуальних симуляторах і тренажерах не спостерігалося.

Висновки. 1. Використання системи трансляції ендоскопічних операцій з двостороннім аудіозв’язком з аудиторією дозволяє поліпшити демонстративність при проведенні занять зі студентами.

2. Використання віртуальних симуляторів Simbionix і тренажерів SimuLab при проведенні післядипломних тематичних удосконалень і практичних занять зі студентами високоефективні в засвоєнні практичних навичок ендоскопічної хірургії.

3. Необхідно використовувати єдиний комплекс практичних навичок та теоретичної частини, що відповідає світовим стандартам.

Біографія автора

A. V. Malinovskiy, Одеський національний медичний університет
 

Посилання

Alaker, M., Wynn, G.R., & Arulampalam, T. (2016). Virtual reality training in laparoscopic surgery: A systematic review & meta-analysis. International Journal of Surgery, 29, 85-94. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.03.034.

Barsom, E.Z., Graafland, M., & Schijven, M.P. (2016). Systematic review on the effectiveness of augmented reali­ty applications in medical training. Surgical Endoscopy, 30 (10), 4174-4183. DOI: 10.1007/s00464-016-4800-6.

Bilgic, E., Endo, S., Lebedeva, E., Takao, M., Mc­Kendy, K.M., Watanabe, Y., … Vassiliou, M.C. (2018). A scoping review of assessment tools for laparoscopic suturing. Surgical Endoscopy, 3, 1-15. DOI: 10.1007/s00464-018-6199-8.

Escobar-Castillejos, D., Noguez, J., Neri, L., Magana, A., & Benes, B. (2016). A review of simulators with haptic devices for medical training. Journal of Medical Systems, 40 (4), 104. DOI: 10.1007/s10916-016-0459-8.

Pinzon, D., Byrns, S., & Zheng, B. (2016). Prevailing trends in haptic feedback simulation for minimally invasive surgery. Surgical Innovation, 23 (4), 415-421. DOI: 10.1177/1553350616628680.

Опубліковано
2018-07-24
Як цитувати
Malinovskiy, A. V., Stavnichy, A. S., & Mayorenko, M. N. (2018). ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ СИМУЛЯЦІЙНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ І ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ СТУДЕНТАМ ТА КУРСАНТАМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (4), 67-70. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.3.9258
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти