ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

  • O. D. Kolodnytska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: мотивація, інтерактивні технології і методи навчання, англійська мова (за професійним спрямуванням), студенти-медики, анкетування.

Анотація

Мета роботи – з’ясувати особливості формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання.

Основна частина. У статті обґрунтовано ефективність застосування інтерактивних технологій і методів навчання у поєднанні з традиційними в процесі формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів медичних ВНЗ. З’ясовано рівень сформованості позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у студентів-медиків за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання.

Висновок. Вміле використання інтерактивних методів і технологій у поєднанні з традиційними сприяє формуванню позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) студентами медичних ВНЗ, їхній якісній фаховій іншомовній підготовці, розвиває професійні уміння на навички, активізує творчий потенціал, підвищує зацікавленість навчальною дисципліною.

Біографія автора

O. D. Kolodnytska, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

кафедра іноземних мов, викладач

Посилання

Zimnyaya, I.A. (1997). Pedagogicheskaya psikhologiia [Pedagogical Psychology]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].

Markova, A.K. (1990). Formirovaniye motivatsii ucheniya [Building up motivation to Learning]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].

Pometun, O.I., & Pyrozhenko, L.V. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern Lesson. Interactive teaching technologies]. Kyiv: A.S.K. [in Ukrainian].

Gardner, R.C. (2000). Correlation, causation, motivation and second language acquisition. Canadian Psycho­logy, 41, 1-24.

Опубліковано
2018-09-24
Як цитувати
Kolodnytska, O. D. (2018). ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ. Медична освіта, (4), 52-55. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9197
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти