НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОСНОВ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА

Автор(и)

  • T. І. Dzetsiukh Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра онкології (вул. Пирогова, 46, м. Вінниця, 2018, Україна)
  • P. A. Hasyuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.3.9194

Ключові слова:

освітньо-кваліфікаційна характеристика, невідкладні стани, стоматологія.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати існуючий стан підготовки студентів-стоматологів з питань невідкладних станів у практиці лікаря-стоматолога і намітити основні напрямки його вдосконалення.

Основна частина. У статті показано, що важливим елементом освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-стоматолога є oсвітньо-­кваліфікаційній характеристиці спеціаліста за спеціальністю 7.110106 “Стоматологія” напряму підготовки 1101 “Медицина”, виходячи з виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, якими повинен володіти випускник вищого медичного закладу за зазначеним фахом, вказано: діагностування невідкладних станів, визначення тактики надання екстреної медичної допомоги, надання екстреної медичної допомоги.

Підготовку доцільно організувати у спеціальному кабінеті симуляційного навчання із використанням адекватних засобів (манекенів і тренажерів), таких, як: манекен для базових реанімаційних заходів; манекен дихальних шляхів; манекен для конікопункції і конікотомії; манекен руки для катетеризації вен; небулайзер; розхідні матеріали (рукавичка, маски, системи для переливання, шприци, медикаменти тощо).

Висновки. Новітня методика симуляційного навчання в стоматології передбачає формування вмінь і навичок практичного застосування набутих теоретичних знань шляхом індивідуального виконання студентом завдань визначення загальної тактики, діагностики та лікування симульованих пацієнтів у змодельованій ситуації невідкладного стану. Змодельована ситуація невідкладного стану – це сценарій, при якому на конкретній особі (симулянт) чи манекені за допомогою додаткових технічних засобів імітується певний невідкладний стан.

Питання вивчення невідкладних станів студентами стоматологічного факультету необхідно вдосконалити та запровадити новітні методики симуляційного навчання в стоматології.

Біографія автора

T. І. Dzetsiukh, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра онкології (вул. Пирогова, 46, м. Вінниця, 2018, Україна)

 

Посилання

Dzetsiukh, T.I., & Machohan, V.R. (2015). Nevidkladni stany u stomatolohichnii praktytsi – vid osvity do klinichnoi praktyky [Urgent conditions in dental practice - from education to clinical practice]. Innovatsiini tekhnolohii v stomatolohii: VII naukovo-praktychna konferentsiia, 25.09.2015 r. – Innovative Technologies in Dentistry: VІI Scientific-practical Conference, 09.25.2015. (p. 131) Ternopil [in Ukrainian].

Kryliuk, V.O., Huriev, S.O., Iskra, N.I., Hudyma, A.A., Surkov, D.M., & Dzetsiukh, T.I. (2017). Ekstrena medychna dopomoha travmovanym na dohospitalnomu etapi: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Emergency medical care injured at the prehospital stage: A manual for students of higher educational institutions]. Kyiv: Vseukrainska hromadska orhanizatsiia “Vseukrainska rada reanimatsii (resustsytatsii) ta ekstrenoi medychnoi dopomohy” [in Ukrainian].

Kryliuk, V.O., Yurchenko, V.D., Hudyma, A.A., Kuzmin, V.Yu., Kuzminskyi, I.V., Samofal, S.S., … Padalka, V.M. (2014). Domedychna dopomoha (alhorytmy, manipuliatsiii): metodychnyi posibnyk [Dosage care (algorithms, manipulations): a methodical manual]. Kyiv: NVP “Interservis [in Ukrainian].

Vseukrainska hromadska orhanizatsiia “Vseukrainska rada reanimatsii (resustsytatsii) ta ekstrenoi medychnoi dopomohy” (2014). Ekstrena medychna dopomoha (vybrani aspekty): navchalnyi posibnyk [Emergency medical care (selected aspects): tutorial]. Donetsk: Landon-XXI [in Ukrainian].

Kononenko, Yu.G. (Ed.) (2012). Neotlozhnyye sostoyaniia na ambulatornom pryeme u stomatologa [Emergency states at an outpatient reception at a dentist]. Vynnytsia: Nova knyha [in Russian].

Skrypnyk, I.M., Skrypnykov, P.M., Bohasho­va, L.Ya., & Hopko, O.F. (2013). Nevidkladni stany u stomatolohichnii praktytsi: Navchalnyi posibnyk dlia zakladiv pisliadyplomnoi osvity [Urgent conditions in dental practice: A manual for postgraduate education institutions]. Kyiv: VSV “Medytsyna” [in Ukrainian].

Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka i osvitno-profesiina prohrama pidhotovky fakhivtsiv (Zatverdzhena nakazom MON Ukrainy vid 25.07.03 № 504 ta nakazu MOZ Ukrainy vid 07.12.2009 № 929) – Educational qualification characteristics and educational professional program of training of specialists (Approved by the Order of the Ministrfy of Health of Ukraine of 07.25.03 No. 504 and the Order of the Ministry of Ukraine of 12.07.2009 No. 929). [in Ukrainian].

Malamed, S.F. (2007). Medical Emergencies in Dental Office (6th ed.). St. Lowis: Mosby Elsevier.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-21

Як цитувати

Dzetsiukh T. І., & Hasyuk, P. A. (2018). НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОСНОВ НАДАННЯ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Медична освіта, (3). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.3.9194

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти