СУЧАСНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ТЕРМОДИНАМІЦІ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  • V. A. Bolukh Комунальний вищий навчальний заклад “Житомирський базовий фармацевтичний коледж” Житомирської обласної ради
Ключові слова: термодинаміка біологічних процесів, формування науково-пізнавального інтересу

Анотація

Мета роботи – продемонструвати шляхи  формування математичної грамотності та науково-пізнавального інтересу у студентів на заняттях із дисципліни “Біофізика з фізичними методами аналізу”.

Основна частина. Стаття присвячена проблемі формування науково-пізнавального інтересу у студентів на заняттях з біофізики з фізичними методами аналізу. Приділено увагу ефективному використанню математичного моделювання у наукових дослідженнях з біології, хімії, медицини та фармації. На прикладі змістового модуля “Термодинаміка біологічних процесів” розглянуто сучасні математичні моделі опису реальних біологічних систем, зокрема проаналізована невирішена проблема математичного опису фазових переходів.  

Висновок. Для підвищення науково-пізнавального інтересу студентів та покращення рівня розуміння навчального матеріалу з дисципліни “Біофізика з фізичними методами аналізу”  слід на заняттях інформувати студентів про найновітніші відкриття в даній галузі знань, особливу увагу приділяти науковим розробкам сучасних наукових математичних та фізичних шкіл, адже це значною мірою є мотиваційним фактором вивчення дисципліни.

Посилання

Lychkovskyi, E.I., Timaniuk, V.O., & Chalyi, O.V. (2014). Fizychni metody analizu ta metrolohiia [Physical methods of analysis and metrology]. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Filonenko, N., Kochenov, A., & Hnatiuk, I. (2016). Matematychne modeliuvannia v fizytsi [Mathematical modeling in physics]. Naukovi zapysky – Scientific Notes. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 10 (2), 89-92 [in Ukrainian].

Olar, O.I., Mykytiuk, O.Yu., Fediv, V.I., & Ostafiichuk, D.I. (2013). Metody matematychnoho modeliuvannia yak vazhlyvyi rozdil znan dlia studentiv medychnykh ta farma­tsevtychnykh spetsialnostei [Methods of mathe­matical modeling as an important part of knowledge for students of medical and pharmaceutical specialties]. Materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Naukova promyslovist Yevropeiskoho kontynentu – 2013” – Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference “Scientific Industry of the European Continent 2013”. Praha: Publishing House “Education and Science”. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/144954141.pdf [in Ukrainian].

Mikshina, V.S., & Almazova, E.G. (2009). Matematiches­kie modeli uravneniy v zdravoohranenii [Mathematical models of healthcare service equations]. Matematicheskoe modelirovanie – Mathematical Modelling, 21 (4), 111-121 [in Russian].

Timanyuk, V.O., Kokodiy, M.G., Penkin, Yu.M., & Ryizhov, A.A. (2010). Kompyuternoe modelirovanie v kursakh fiziki i biofiziki [Computer simulation in physics and biophysics courses]. MZ Ukrainy, Nats. farmats. un-t, Zaporozh. gos. med. un-t. – Zaporozhye: ZGMU [in Russian].

Stanzhytskyi, O.M., Taran, Ye.Iu., & Hordynskyi, L.D. (2006). Osnovy matematychnoho modeliuvannia [Fundamentals of mathematical modeling]. Navchalnyi posibnyk [Fundamentals of mathematical modeling: Teaching. manual]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].

Rebenko, O.L. (2012). Cell gas model of classical statistical systems. Rewiew in Math. Phys., 25, 4 (13330006), 28.

Опубліковано
2018-09-17
Як цитувати
Bolukh, V. A. (2018). СУЧАСНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ТЕРМОДИНАМІЦІ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Медична освіта, (4), 127-131. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9007
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи