ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

  • M. A. Andreychyn ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. L. Ivakhiv ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. Yu. Vyshnevska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. O. Kachor ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • I. S. Ischuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • Ia. I. Iosyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. A. Vasylyeva ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. S. Kopcha ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. A. Nychyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. H. Zavidnyuk ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль
Ключові слова: студенти, інфекційні хвороби, практичні навички, нові методи діагностики, сучасне лікування хворих

Анотація

Мета роботи – поліпшити якість засвоєння нових практичних навичок студентами на кафедрі інфекційних хвороб завдяки вдосконаленню методів викладання.

Основна частина. У статті наведено підходи викладачів кафедри інфекційних хвороб до навчання практичних навичок студентів з наданням переваги сучасним методам діагностики інфекційної патології та використанню новітніх досягнень медичної науки.

Висвітлено проблемні питання підготовки студентів з інфекційних хвороб у вищих медичних навчальних закладах. Наводиться досвід впровадження в навчальний процес нових методик із використанням як теоретичних, так і практичних методів для формування практичних навичок у майбутніх лікарів з дисципліни “інфекційні хвороби”.

Висновки. Удосконалення засвоєння практичних навичок у клініці інфекційних хвороб, як і на інших клінічних кафедрах, – це складний і тривалий процес. Необхідно більше уваги приділяти оволодінню студентами не тільки традиційними, а й новітніми методами діагностики інфекційних хвороб і лікування хворих, використовуючи й розробки колективу кафедри.

Біографії авторів

M. A. Andreychyn, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

Кадедра інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, зав. кафедри

O. L. Ivakhiv, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

Кадедра інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

Посилання

Volosovets, O.P. (2005). Pytannia yakosti osvity v konteksti vprovadzhennia zasad Bolonskoi deklaratsii u vyshchii medychnii shkoli [Issues of quality of education in the context of implementation of the principles of the Bologna Declaration in the Higher Medical School]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 12-16 [in Ukrainian].

Ivchenko, V.K., Mezhenskyi, P.S., & Shvets, O.I. (2001). Pro deiaki problemy praktychnoi pidhotovky fakhivtsiv [About some problems of practical training of specialists]. Problemy medychnoi nauky ta osvity – Problems of Medical Science and Education, 3, 32-33 [in Ukrainian].

Vyshnevska, N.Iu., Ivakhiv, O.L., Vasylieva, N.A., & Ishchuk, I.S. (2017). Suchasni metodyky navchannia y otsiniuvannia znan studentiv u klinitsi infektsiinykh khvorob [Modern methods of teaching and evaluating students’ knowledge in the clinic of infectious diseases]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 8-13 [in Ukrainian].

Holubovska, O.A., Shkurba, A.V., & Chepilko, K.I. (2016). Problema formuvannia praktychnykh navychok u maibutnoho likaria pry vykladanni infektsiinykh khvorob [The problem of forming practical skills for a future doctor in the teaching of infectious diseases]. Diahnostyka i terapiia infektsiinykh khvorob na riznykh rivniakh nadannia medychnoi dopomohy: Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. i plenumu IDDU (29-30.09.2016, Vinnytsia). Ternopil: TDMU, Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-10-02
Як цитувати
Andreychyn, M. A., Ivakhiv, O. L., Vyshnevska, N. Y., Kachor, V. O., Ischuk, I. S., Iosyk, I. I., Vasylyeva, N. A., Kopcha, V. S., Nychyk, N. A., & Zavidnyuk, N. H. (2018). ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ: НОВІ ПІДХОДИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ. Медична освіта, (4), 19-21. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.8900
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти