КРУГЛИЙ СТІЛ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

  • O. V. Safonova Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • A. M. Urbanovych Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: круглий стіл, публічний виступ, форми і методи навчання

Анотація

Мета роботи – підвищити ефективність та якість підготовки майбутніх лікарів, використовуючи нові методи навчання.

Основна частина. Формуючи майбутнього лікаря як конкурентоспроможного спеціаліста, слід використовувати різні напрямки, методи та форми навчання. В першу чергу, необхідно навчити студента мислити клінічно, аналізувати та використовувати набуті знання в клінічній роботі, розширити його світогляд. Одним із засобів цього досягнути є проведення круглих столів за різною тематикою. Під час підготовки до проведення цього заходу в студентів формуються навички та звички роботи з науковою літературою, вміння користуватися різними освітніми та науковими ресурсами. Підготовка до публічного виступу і сам виступ вимагають використання аналітичного мислення, вміння вибрати найголовніше, логічно побудувати доповідь, передбачити можливі запитання та бути готовим дати науково обґрунтовані відповіді на них.

Висновок. Використання такої форми навчання, як круглий стіл, дозволяє не тільки більш ефективно формувати та поглиблювати клінічне мислення майбутнього лікаря, удосконалювати навички та вміння працювати з науковою медичною літературою, спілкуватися з пацієнтами, працювати з аудиторією, але й проводити просвітницьку діяльність серед пацієнтів, сприяючи покращенню лікувального процесу.

Біографія автора

O. V. Safonova, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 

Посилання

Standarty ta rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori (ESG) [Standards and re­commendations for quality assurance in the European higher education area (ESG)]. Кyiv: TVO “TsC” [in Ukrainian].

Anufriieva, О.L., & Snisarenko, О.S. (2013). Orhaniza­tsiia vprovadzennia naukovykh rezultativ – holovna umova efektyvnoi pidhotovky molodykh naukovtsiv [The organization of the implementation of scientific results – the main condition for effective training of young scientists]. Problemy osvity – Problems of the Education, 76, 102-107 [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (2011). “Kruhlyi stil” [“Round table”]. Politychna encyklopediia – Political encyclopedia, 377 [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (2015). “Kruhlyi stil” [“Round table”]. Politychnyi entsyklopedychnyi slovnyk – Political Encyclopedic Dictionary, 815 [in Ukrainian].

Popova, M.K. (2003). Lehenda pro korolia Artura v kulturi Yelyzavetenskoi Anhlii [The legend of King Artur in the culture of Elizabethan England]. Mif u kulturi Vidrodzennia – A Myth in the Renaissance Culture, 294-300 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-17
Як цитувати
Safonova, O. V., & Urbanovych, A. M. (2018). КРУГЛИЙ СТІЛ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ. Медична освіта, (4), 169-171. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.8836
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи