ПРО ЗАСОБИ СДО MOODLE ДЛЯ ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КУРСІВ ХІМІЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

  • A. V. Semenets Тернопільський державний медични університет http://orcid.org/0000-0002-6069-0467
  • D. V. Vakulenko Тернопільський державний медични університет http://orcid.org/0000-0001-5062-9278
  • V. P. Martsenyuk Університет Бєльсько-Бяла, Польща http://orcid.org/0000-0001-5622-1038
  • N. O. Kravets Тернопільський державний медични університет
  • A. S. Sverstyuk Тернопільський державний медични університет
  • N. Ja. Klymuk Тернопільський державний медични університет
  • A. M. Kuchvara Тернопільський державний медични університет
  • O. V. Kutakova Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Ключові слова: медична освіта, інформаційні системи, навчальні матеріали, редагування хімічних формул, Moodle, WIRIS, ATTO, TEX, LMS

Анотація

Мета роботи – представити досвід авторів щодо налагодження СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів з курсів хімічного та фармацевтичного спрямування з використанням додатків (плагінів) WIRIS для текстового редактора ATTO СДО Moodle.

Основна частина. Підкреслено важливість інформатизації медичної освіти. Показано актуальність застосування вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим кодом при інформатизації навчального процесу медичного ВНЗ.

Показано досвід використання СДО Moodle в ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.

Для проведення дослідження розгорнуто тестове середовище у вигляді віртуальної машини в мережному кластері ТДМУ, на якому було встановлено адаптовану А. В. Семенцем згідно з вимогами ТДМУ версію СДО Moodle, під керуванням серверної версії ОС Ubuntu.

Проаналізовано можливості адаптації СДО Moodle до особливостей навчального процесу при викладанні окремих дисциплін та курсів, зокрема як хімічного та фармацевтичного, так і математичного спрямування. Встановлено окремі складнощі при застосуванні мови TEX для підготовки навчальних матеріалів СДО Moodle.

Запропоновано використання набору додатків (плагінів) WIRIS для текстового редактора ATTО для підготовки навчальних матеріалів, що містять хімічні формули та схеми реакцій.

Показано процес налагодження СДО Moodle для використання набору плагінів WIRIS для текстового редактора ATTO. Представлено результати удосконалення процесу розробки навчальних матеріалів з курсів хімічного та фармацевтичного спрямування з застосуванням вказаних плагінів. Наведено приклад розробки освітнього контенту, що містить хімічні формули, із застосуванням можливостей плагінів WIRIS у текстовому редакторі ATTO СДО Moodle. Показано спосіб створення двомірних представлень хімічних структур та проекцій Фішера засобами вказаного візуального редактора.

Висновки. Представлено переваги використання додатків (плагінів) WIRIS для текстового редактора ATTO СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів з хімічних та фармацевтичних дисциплін, що містять велику кількість хімічних формул та схем реакцій. Аргументовано перспективність застосування мови TEX для підготовки професійної документації з великою кількістю хімічних формул.

Біографії авторів

A. V. Semenets, Тернопільський державний медични університет
доцент акфедри медичної інформатики
D. V. Vakulenko, Тернопільський державний медични університет

завідувач акфедри медичної інформатики

V. P. Martsenyuk, Університет Бєльсько-Бяла, Польща

professor of Department of Computer Science and Automatics

N. O. Kravets, Тернопільський державний медични університет
доцент акфедри медичної інформатики
A. S. Sverstyuk, Тернопільський державний медични університет
доцент акфедри медичної інформатики
N. Ja. Klymuk, Тернопільський державний медични університет
доцент акфедри медичної інформатики
A. M. Kuchvara, Тернопільський державний медични університет
асистент кфедри медичної інформатики

Посилання

Semenets, A.V., & Kovalok, V.Yu. (2014). Kon­tsep­tsiia pobudovy informatsiinoi informatsiinoi infra­struktury medychnoho VNZ z vykorystanniam vilno-­rozpovsiu­dzenoho prohramnoho zabezpechennia z vidkrytym kodom [a conception of the medical universities information infrastructure development using the open source software solutions]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 41 (3), 277-288. – Retrieved from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1044/811 [in Ukrainian].

Semenets, A. V. (2014). Problema pidtrymky versii systemy dystanysiinoi osvity Moodle v medychnomu VNZ [problem of supporting the versions of distance education system moodle in the medical university]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 39 (1), 170-181. – Retrieved from: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/961/722 [in Ukrainian].

Avdieiev, O.V. (2015). Vykorystannia dystantsiinoi systemy Moodle dlia optymizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli [using the remote system moodle for optimi­zation of educational process in higher school]. Medychna osvita – Medical Education, (1), 6-8. http://doi.org/10.11603/me.v0i1.4156 [in Ukrainian].

Mazur, L.P., & Konovalenko, S.O. (2015). Dosvid zastosuvannia suchasnykh modyfikovanykh osvitnikh metodyk u studentiv dystantsiinoi formy navchannia [experience of modern modified educational techniques usage in the students of distance learning]. Medychna osvita – Medical Education, (3), 105-107. – Retrieved from: http://doi.org/10.11603/me.v0i3.3607 [in Ukrainian].

Selskyi, P., & Korda, M. (2016). Orhanizatsiia dodyplomnoi pidhotovky inozemnykh hromadian u Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya. Horbachevskoho [Organization of undergraduate training of foreign citizens in the I. Horbachevsky Ternopil state medical university]. Materialy III mizhnar. nauk-metod. konf. “Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini – Materials of the ІІІ International Scientific Conference “Actual problems in international students teaching and learning in Ukraine” (Ternopil, 18-20 May 2016), pp. 90-93 [in Ukrainian]. – Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/16962.

Semenets, A.V. (2017). Pro nadkhodzennia CDO Moodle dlia provedennia testovoho otsiniuvannia kursu “Vyshcha matematyka” [on the lms moodle configuration for the “higher mathematic” course assessment]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 112-117. – Retrieved from: http://doi.org/10.11603/ME.2414-5998.2017.1.7131 [in Ukrainian].

Martseniuk, V.P., & Selskyi, P.R. (2015). Informa­tsiina systema upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv u vyshchii medychnii osviti: monohrafiia [Information system of quality management of training specialists in high medical education]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Ramesh, V.M., Rao, N.J., & Ramanathan, C. (2015). Implementation of an Intelligent Tutoring System using Moodle. In 2015 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). IEEE. – Retrieved from: http://doi.org/10.1109/FIE.2015.7344313.

Sangwin, C. (2015). Computer aided assessment of mathematics using STACK. In Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 695–713). Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-17187-6_39.

Braga, F.L., Rodrigues, R., & Bolzan, M.S. (2015). Moodle and Physics learning: A good experience with high school students. Latin-American Journal of Physics Education, ISSN-E 1870-9095, 9(3), 3403.

Ansong, M., Simpson, D., & Stute, N. (2016). Mode­ling with medicinal Chemistry: Practical innovative technolo­gy-based activity to enhance student’s learning through inter-departmental collaboration: PART I. Excerpts in Pharmacy Research Journal, 2 (1), 20-28. – Retrieved from: http://digitalcommons.cedarville.edu/excerpts_in_pharmacy_research_journal/vol2/iss1/2.

Braslau, A. (2010). Chemical structures with ppchTEX. The PracTEX Journal, (1), 15-25. – Retrieved from: https://tug.org/pracjourn/2010-1/braslau/braslau.pdf.

Опубліковано
2018-04-12
Як цитувати
Semenets, A. V., Vakulenko, D. V., Martsenyuk, V. P., Kravets, N. O., Sverstyuk, A. S., Klymuk, N. J., Kuchvara, A. M., & Kutakova, O. V. (2018). ПРО ЗАСОБИ СДО MOODLE ДЛЯ ПІДГОТОВКИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КУРСІВ ХІМІЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. Медична освіта, (4), 172-177. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.3.8716
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи