ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУ¬ВАННЯ АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬ¬НОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Автор(и)

  • B. S. Zimenkovskyi
  • M. R. Hzhehotskyi
  • Ye. S. Varyvoda
  • I. I. Solonynko
  • O. M. Chemerys
  • N. L. Chukhray

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6228

Анотація

У статті висвітлено особливості реформування англомовного навчання іноземних студентів на додипломному етапі у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою.

Посилання

Dosvid roboty shchodo pidvyshchennia yakosti pidhotovky inozemnykh studentiv / H. V. Dziak, T. O. Pertseva, L. Iu. Nau­menko, H. V. Horbunova // Medychna osvita. – 2014. – № 2. – S. 59–61.

Zabezpechennia navchalnoho protsesu v umovakh vprovadzhennia Yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy (ECTS) / L. M. Unhurian, O. I. Bieliaieva, N. A. Prylypko, V. S. Odkhova // Realizatsiia Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” u vyshchii medychnii ta farmatsevtychnii osviti Ukrai­ny : materialy Vseukr. navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastiu, prysviachenoi pamiati rektora, chl.-kor. NAMN Ukrainy, prof. Leonida Yakymovycha Kovalchuka, Ternopil, 21–22 travnia 2015 r. – Ternopil, 2015. – S. 236.

Pidhotovka inozemnykh studentiv za spetsialnistiu “Stomatolohiia” u konteksti yevrointehratsii ukrainskoi vyshchoi osvity / B. S. Zimenkovskyi, M. R. Hzhehotskyi, Ye. S. Varyvoda [ta in.] // Realizatsiia Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” u vyshchii medychnii ta farmatsevtychnii osviti Ukrainy : materialy Vseukr. navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastiu, prysviachenoi pamiati rektora, chl.-kor. NAMN Ukrainy, prof. Leonida Yakymovycha Kovalchuka, Ternopil, 21–22 travnia 2015 r. – Ternopil, 2015. – S. 50–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-05

Як цитувати

Zimenkovskyi, B. S., Hzhehotskyi, M. R., Varyvoda, Y. S., Solonynko, I. I., Chemerys, O. M., & Chukhray, N. L. (2016). ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУ¬ВАННЯ АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬ¬НОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6228

Номер

Розділ

Матеріали конференції