ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ” (ЗА ПІДСУМКАМИ МОНІТОРИНГУ В 2016 р.)

Автор(и)

  • Yu. S. Pyatnytskyi
  • I. V. Melnyk
  • M. O. Polishchuk
  • Yu. I. Fysun

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6210

Анотація

У статті наведено результати моніторингу стану організації навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах і закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, в 2016 р. 

Посилання

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII.

Monitorynh yak vazhlyva skladova pokrashchennia yakos­ti osvity / M. S. Osiichuk, O. P. Volosovets, Yu. S. Piat­­nytskyi [ta in.] // Dosiahnennia i perspektyvy vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) navchalnykh zakladakh Ukrainy : materialy Vseukr. navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastiu. – Ternopil : TDMU, 2014. – S. 14–18.

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG). – K. : TOV “TsS”, 2015. – 32 s.

Tematychnyi vypusk “Ievropeiska intehratsiia vyshchoi osvity Ukrainy u konteksti Bolonskoho protsesu” : teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys “Vyshcha osvita Ukrainy”. – K. : Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 2015. – S. 90.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-05

Як цитувати

Pyatnytskyi, Y. S., Melnyk, I. V., Polishchuk, M. O., & Fysun, Y. I. (2016). ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ” (ЗА ПІДСУМКАМИ МОНІТОРИНГУ В 2016 р.). Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.v0i2.6210

Номер

Розділ

Матеріали конференції