АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

  • М. М. Місяченко

Анотація

У статті висвітлено питання щодо покращення якості навчального процесу з предмету “Внутрішня медицина” для студентів-стоматологів шляхом використання в лекційному матеріалі та на практичних заняттях сучасних результатів науково-дослідної роботи, захищеної патентами на корисну модель та інформаційним листом, що виконана на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного факультету.

Опубліковано
2015-04-29
Як цитувати
Місяченко, М. М. (2015). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. Медична освіта, (1). https://doi.org/10.11603/me.v0i1.3729
Номер
Розділ
Вдосконалення вищої медичної освіти