КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Г. Я. Кітура Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-6683-5922
  • І. А. Прокоп Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-6683-5922

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14280

Ключові слова:

англомовна фахова компетентність, граматика англійської мови, граматична компетенція, комунікативний підхід, система вправ

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню використання англомовних граматичних завдань як складової формування комунікативної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти. З’ясовано суть граматичної компетенції, що є важливою складовою комунікативної компетентності майбутнього працівника охорони здоров’я. Наголошується на необхідності засвоєння граматики для правильного формулювання висловлювання. Англомовний комунікативний підхід до фахової компетентності студента-медика є невід’ємним аспектом професійно орієнтованого навчання у медичному закладі вищої освіти і формується шляхом опанування особливостей мовної компетенції на її фонетичному, лексичному та граматичному рівнях вивчення. Увага акцентується на необхідності аналізу навчальної науково обґрунтованої класифікації системи вправ для формування граматичної компетенції як фундаментальної основи курсу англійської мови за професійним спрямуванням. Розглядаються питання змістового наповнення курсу англійської мови за професійним спрямуванням, відбору навчального граматичного матеріалу, розвитку комунікативної складової в процесі оволодіння студентами англомовними уміннями. Охарактеризовано основні складові граматичної компетенції студентів-медиків, розглянуто науково обґрунтовану класифікацію граматичних завдань для формування англомовної комунікації; наголошено на необхідності засвоєння граматики для правильного оформлення думки. Висвітлено теоретичні та методологічні аспекти комунікативного підходу для засвоєння граматики англійської мови, вивчення якої здійснюється шляхом органічного поєднання граматичних явищ із лексичними та фонетичними. Зокрема, при навчанні правильної побудови та структури речень береться до уваги також їх змістове та тематичне наповнення: граматичні вміння формуються як на рівні окремих структур, так і на рівні зв’язного діалогічного та монологічного мовлення. З’ясовано, що використання граматичних завдань комунікативного характеру на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням розвиває мовленнєві навички та вміння, які надають можливість давати оцінку, висловлювати думку, тренують увагу, пам’ять, розвивають мислення, а також мають високі мотиваційні характеристики.

Біографії авторів

Г. Я. Кітура, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5784-2016

І. А. Прокоп, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5670-2016

Посилання

Avrakhova, L.Ya., & Lavrysh, Yu.E. (2008). English for Dentists. Kyiv: Vydavnychyi dim «Askaniia».

Batsevych, F.S. (2006). Vstup do linhvistychnoi henolohii [Introduction to linguistic geneology]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].

Vovk, O.I. (2008). Formuvannia anhlomovnoi hramatychnoi kompetentsii u maibutnikh uchyteliv v umovakh intensyvnoho navchannia [Formation of English grammatical competence in future teachers in conditions of intensive training]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Yu. (2003). Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [All-European Recommendations for language education: study, teaching, assessment]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Isaieva, O.S., Kuchumova, N.V., & Shumylo, M.Yu. (2008). Anhliiska mova dlia studentiv-stomatolohiv [English for dental students]. Lviv: Kvart [in Ukrainian].

Nikolaieva, S.Yu., Bihych, O.B., & Brazhnyk, N.O. (2004). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u serednikh navchalnykh zakladakh [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Osidak, V.V. (2005). Komunikatyvnyi pidkhid do orhanizatsii kontroliu rivnia sformovanosti anhlomovnoi hramatychnoi kompetentsii maibutnikh filolohiv [Communicative approach to the organization of control of the level of formation of English grammatical competence of future philologists]. Zb. nauk. prats za materialamy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Collection of scientific papers based on the materials of the international science and practice conference. Kyiv [in Ukrainian].

Pakhomova, T.O., & Senchenko, Ya.S. (2013). Formuvannia anhlomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv-filolohiv v umovakh linhvosotsiokulturnoho pidkhodu [Formation of English-language communicative competence of philology students under the conditions of a linguistic-sociocultural approach]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia» – Bulletin of the Dnipropetrovsk University named after Alfred Nobel. Series “Pedagogy and psychology”. Retrieved from: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2013/1/11.pdf [in Ukrainian].

Prokop, I.A., Rakhletska, V.Ya., & Pavlyshyn, H.Ya. (2010). Anhliiska mova za profesiinym spriamuvanniam: Medytsyna [Professional English: Medicine]. Ternop. derzh. med. un-t im. I.Ya. Horbachevskoho [in Ukrainian].

Romanenko, T.L. Modeliuvannia komunikatyvnykh sytuatsii dlia formuvannia vmin inozemnoho dilovoho spilkuvannia [Modeling of communicative situations for the formation of foreign business communication skills]. Ukrainska nauka v merezhi internet – Ukrainian science on the Internet: Materials of the All-Ukrainian scientific and practical Internet conference. Retrieved from: http://intkonf.org/romanenko-tl-modelyuvannya- komunikativnih-situatsiy-dlya-formuvannya-vmin-inozemnogo-dilovogo-spilkuvannya/ [in Ukrainian].

Stechenko, T.O. (2004). Formuvannia profesiino oriientovanoi anhlomovnoi hramatychnoi kompetentsii maibutnikh filolohiv [Formation of professionally oriented English grammatical competence of future philologist]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Fedchyshyn, N.O., Yelahina, N.I., & Permiakova, O.H. (2020). Distance learning of future doctors in foreign language: challenges of time. Medychna osvita – Medical Education, 2(87), 33-39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Кітура, Г. Я., & Прокоп, І. А. (2023). КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (3), 143–148. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14280

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ