ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • О. О. Свинтозельський Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Запоріжжя https://orcid.org/0000-0002-5761-1131
  • О. В. Крайдашенко Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Запоріжжя https://orcid.org/0000-0001-8727-8889
  • О. А. Михайлик Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Запоріжжя https://orcid.org/0000-0002-0677-0247

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14273

Ключові слова:

клінічне мислення, фармацевтична освіта, дистанційне навчання

Анотація

Формування клінічного мислення у магістрів фармації з використанням дистанційних форм навчання в освітньому процесі викликає потребу в методологічних змінах технологій навчання та організації самого освітнього процесу, що формує нові виклики в педагогічній роботі.

Мета роботи – визначити можливості використання дистанційних форм навчання при викладанні дисциплін «Фармакотерапія з основами фармакокінетики» і «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» при формуванні клінічного мислення у студентів 4 та 5 курсів фармацевтичних факультетів і розробити можливі шляхи їх удосконалення.

Матеріал для дослідження – досвід організації та проведення навчального процесу студентів, магістрів фармації ЗДМФУ з використанням дистанційних та змішаних форм навчання за останні 3 роки, звітна й інша облікова документація, анкетування студентів. Під час роботи використали методи контент-аналізу, наративного синтезу, групування, логіки та узагальнення.

Підготовка майбутніх фахівців фармацевтичної галузі в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті відбувається за дистанційною формою з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та on-line сервісів, таких, як Office 365: MS Teams, MS Forms, MS SharePoint; Skype, Zoom, Ратос та EdX. У ЗДМФУ створені всі необхідні умови для реалізації інтернет-технологій навчання, що дозволяє студентам, успішно використовуючи інтерактивні методи, оволодіти всіма необхідними компетентностями відповідно до Освітньо-професійної програми. Моделювання різних компонентів та форм завдань, наближених до практичної роботи майбутнього фармацевта, у свою чергу, сприяє формуванню основ клінічного мислення у студентів старших курсів фармацевтичних факультетів.

На нашу думку, використання в безперервному процесі освіти дистанційних технологій навчання за допомогою комп’ютерних навчальних on-line сервісів, таких, як Office 365: MS Teams, MS Forms, MS SharePoint; Skype, Zoom, Ратос та EdX, повинно отримати свою роль в удосконаленні навчального процесу, а саме: подання лекційного матеріалу повинно відбуватися в режимі реального часу, у вигляді відеоконференції, з використанням платформ MS Teams, Skype або Zoom, та можливістю попереднього доступу студентів до лекційного матеріалу, моделювання клінічних ситуацій для самостійної роботи з використанням on-line сервісів Office 365: MS Teams, MS Forms, Ратос сприяє оволодінню майбутніми магістрами фармації професійними навичками із формуванням клінічного мислення; впровадження та використання платформи «Інтерактивний пацієнт» (Body interactтм), або створення подібної спеціалізованої платформи, в умовах відсутності безпосереднього спілкування студент – хворий, є перспективним у формуванні клінічного мислення у студентів фармацевтичних факультетів та потребує подальшого вдосконалення у впровадженні в навчальний процес.

Біографія автора

О. О. Свинтозельський, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, Запоріжжя

ResearcherID T-9722-2019
Scopus Author ID 57216356587

Посилання

Kolesnik, Y.M., Avramenko, M.O., Morhuntsova, S.A., & Ryzhov, O.A. (2018). Dosvid vprovadzhennia onlain-tekhnolohii u systemu pidhotovky fakhivtsiv haluzi znan 22 «Okhorona zdorovia» [The experience of implementing online technologies into the system of training specialists in the field of knowledge 22 “Health care”]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 69-73 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.14 № 1556-VII [Law of Ukraine On Higher Education dated 01.07.14 No. 1556-VII] [in Ukrainian].

Terno, S.O. (2016). Krytychne myslennia yak instrument provedennia pravoosvitnikh zakhodiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: Rider dlіa vchyteliv – uchasnykiv treninhu [Critical thinking as a tool for conducting legal educational activities in general educational institutions: Reader for teachers – training participants]. Kyiv: Coordinator of OSCE projects in Ukraine [in Ukrainian].

Avramenko, M.O., Tkachenko, N.O., Riabokon, Yu.Yu., & Bigdan, O.A. (2021). Tekhnolohii dystantsiinoho navchannia na pisliadyplomnomu etapi profesiinoho rozvytku fakhivtsiv farmatsii [Distance learning technologies at the postgraduate stage of professional development of pharmacists]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky – Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 14(2), 239-244. DOI 10.14739/2409-2932.2021.2.233105 [in Ukrainian].

Chernykh, V.P. (2017). Kvalifikatsiini vymohy do farmatsevtychnykh pratsivnykiv: suchasna otsinka u svitovii ta vitchyznianii praktytsi [Qualification requirements for pharmaceutical workers: modern assessment in global and domestic practice]. Shchotyzhnevyk Apteka – Weekly Pharmacy, 25(1096). DOI 10.11603/me.2414-5998.2018.2.8962 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Свинтозельський, О. О., Крайдашенко, О. В., & Михайлик, О. А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Медична освіта, (3), 79–83. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14273

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ