ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТРЕНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Н. А. Бількевич Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-2969-307X
  • Н. А. Кавецька Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-8365-6990
  • Т. Ю. Чернець Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7575-8391

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14269

Ключові слова:

медична освіта, комунікативна компетентність, інтерактивні методи навчання

Анотація

У звязку з глобалізацією освітніх процесів протягом останніх десятиліть та зміною парадигми освіти з орієнтацією на результати навчання (компетентності) постає питання пошуку нових підходів та вдосконалення освітніх методик із метою підвищення ефективності навчального процесу.

Мета статті – аналіз даних літератури щодо досвіду впровадження інтерактивних методів навчання для покращення процесу набуття комунікативної компетентності студентами вітчизняних медичних закладів вищої освіти.

Проаналізовано та узагальнено переваги інтерактивних методів навчання в тренінгу студентами комунікативних навичок у медичних закладах вищої освіти, методичні підходи до організації занять у такому форматі, роль викладача як фасилітатора. Доведено, що такий підхід значно ефективніший у плані трансформації теоретичних знань студентів у практичну площину та набуття ними комунікативної компетентності. Обґрунтовано необхідність рефлексії як необхідного компонента інтерактивного заняття, з метою трансформації набутих навичок у компетентності. Рефлексія дає змогу усвідомити, структурувати та узагальнити отриманий на занятті досвід і тому повинна бути організована після виконання кожного з етапів заняття.

Представлено та узагальнено інформацію щодо вітчизняного досвіду впровадження методів інтерактивного навчання в медичну освіту, щоб трансформувати набуті навички в компетентності. Згідно з проведеним аналізом, існує мало даних щодо застосування інтерактивних методів із метою тренінгу власне комунікативних навичок, більшою мірою такий підхід використовують для розвит­ку клінічного мислення студентів, вивчення мовних аспектів комунікації, підготовки до іспитів тощо. Наявні дані також вказують на необхідність більш детальної розробки методики проведення інтерактивного заняття з тренінгу комунікативних навичок.

Зроблено висновок про перспективність охарактеризованих навчальних підходів та необхідність ширшого впровадження інтерактивних методів у навчальний процес вітчизняних медичних закладів вищої освіти. Необхідна також розробка методичної бази для проведення таких занять.

Біографії авторів

Н. А. Бількевич, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-7462-2016

Н. А. Кавецька, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-7278-2016

Т. Ю. Чернець, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-7070-2016

Посилання

Alokhina, N.V. (2013). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv [Formation of communicative competence of future specialists]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity – Problems of modern pedagogical education, 40(2), 51-55 [in Ukrainian].

Bilkevych, N.A. (2010). Orhanizatsiia praktychnoi roboty studentiv medychnoho universytetu iz zastosuvanniam interaktyvnykh metodiv navchannia ta urakhuvanniam psykhotypu studenta (rukopys) [Organization of practical work of medical university students using interactive learning methods and taking into account the psychotype of the student]. Master’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Bilkevych, N.A., Haliiash, N.B., & Petrenko, N.V. (2019). Suchasni pidkhody do formuvannia komunikatyvnykh kompetentnostei [Modern approaches to the formation of communication competencies]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 52-57 [in Ukrainian].

Vitenko, I.S., Borysiuk, A.S., & Vitenko, T.I. (2008). Sotsialno-psykholohichnyi treninh: tsykl vprav dlia pidhotovky likariv-medychnykh psykholohiv [Socio-psychological training: a cycle of exercises for the training of medical psychologists]. Chernivtsi: Knyhy-XXI [in Ukrainian].

Voronkina, A.S. (2019). Vykorystannia heimifikatsii v pidhotovtsi studentiv do litsenziinykh ispytiv [The use of gamification in preparing students for licensing exams]. Aktualni problemy suchasnoi vyshchoi medychnoi osvity: natsionalnyi dosvid ta svitovyi vymir – Actual problems of modern higher medical education: national experience and global dimension. Vinnytsia [in Ukrainian].

Hrytsenko, O., & Kopchak, O. (2023). Analiz perevah ta nedolikiv zastosuvannia interaktyvnykh metodiv navchannia u pidhotovtsi maibutnikh likariv [Analysis of the advantages and disadvantages of using interactive teaching methods in the training of future doctors]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical Journal, 1, 128-132 [in Ukrainian].

Humenna, I.R. (2016). Struktura hotovnosti maibutnikh likariv do profesiinoi komunikatsii [Structure of future doctors readiness for professional communication]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Pedahohika. Sotsialna robota» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series “Pedagogy. Social Work”, 1(38), 101-104 [in Ukrainian].

Didyk, N.V. (2016). Interaktyvni tekhnolohii navchannia i formuvannia klinichnoho myslennia u studentiv molodshykh kursiv medychnoho vuzu [Interactive technologies for teaching and forming clinical thinking in junior medical students]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Bulletin of Vinnytsia National Medical University, 2(20), 474-477 [in Ukrainian].

Dronenko, V.H. (2018). Doslidzhennia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh likariv [Research of communicative competence of future doctors]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 41-46 [in Ukrainian].

Dudenko, V.H., & Vdovichenko, V.Yu. (2019). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia dlia formuvannia fakhovoi kompetentnosti z klinichnoi anatomii ta operatyvnoi khirurhii u studentiv medychnykh universytetiv [The use of interactive teaching methods to develop professional competence in clinical anatomy and operative surgery in medical students]. Innovatsii u vyshchii medychnii ta farmatsevtychnii osviti Ukrainy – Innovations in higher medical and pharmaceutical education material: Proceedings of the XVI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation. Ternopil: TNMU [in Ukrainian].

Kostenko, V.H., Solohor, I.M., & Znamenska, I.V. (2022). Interaktyvne navchannia inozemnii movi za profesiinym spriamuvanniam [Interactive learning of a foreign language for professional purposes]. Suchasni trendy rozvytku medychnoi osvity: perspektyvy i zdobutky – Modern trends in medical education: prospects and achievement: Materials of the educational and scientific conference with international participation. Poltava: TOV «ASMI» [in Ukrainian].

Pometun, O. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia [Encyclopedia of interactive learning]. Kyiv: [B. v.] [in Ukrainian].

Bilavych, H.V., Bahrii, M.A., Hrechanyk, N.Iu., & Hnatyshyn, S.I. (2022). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti zdobuvachiv vyshchoi shkoly [Formation of communicative competence of the higher education seekers]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 77-81.

Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti likaria [Formation of the doctor’s communication competence]. Orhanizatsiini osnovy zahalnoi praktyky – simeinoi medytsyny – Organisational foundations of general practice family medicine. Retrieved from: https://pidru4niki.com/68087/meditsina/formuvannya_komunikativnoyi_kompetentnosti_likarya.

Warnecke, E. (2014). The art of communication. Australian family physician, 43(3), 156-158.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Бількевич, Н. А., Кавецька, Н. А., & Чернець, Т. Ю. (2023). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТРЕНУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (3), 26–31. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14269

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ