ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – МЕДИКІВ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ВІЙНИ З РОСІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14063

Ключові слова:

навчання під час війни, доктори філософії – медики, підготовка, іноземна мова

Анотація

У статті визначено особливості підготовки майбутніх докторів філософії – медиків в Україні за умов війни з росією. Показано, що повномасштабна агресія росії 24 лютого 2022 р. спричинила необхідність адаптації навчального процесу ЗВО, зокрема в системі медичної освіти. Проведений аналіз літератури показав недостатню вивченість даного питання як світовими педагогами (на прикладі особливостей навчання під час світових війн), так і українськими (що можливо пояснити стресогенним характером самої ситуації навчання та психологічним механізмом уникання важкої теми). Авторська стаття базується здебільшого на практичному досвіді викладання в системі вищої медичної післядипломної освіти. Екстремальні умови навчання «під обстрілами та після них» потребують корекції методики, визначення принципів навчання за умов війни та їх застосування, вивчення проблематичних моментів такого навчання та пошуку оптимальних стратегій. Визначено такі проблеми навчання протягом військових дій, як: проблеми з матеріально-технічним забезпеченням ЗВО та здобувача освіти; міграція учасників навчального процесу, проблеми безпеки навчального процесу, проблеми психологічного стану учасників процесу та пов’язані з цим маніпуляції, необхідність індивідуального підходу при навчанні, проблеми в забезпеченні оцінювання та академічної доброчесності. Запропоновано: забезпечення безпечного навчального середовища, облаштування сховищ, частковий перехід на дистанційне навчання, гнучкість навчальної програми, самоопрацювання навчального матеріалу, інтегровані заняття, метод сконцентрованих інтенсивів, відсутність чітких дедлайнів у межах навчального плану, створення мобільних бібліотек та е-портфоліо курсів, диференційований та індивідуальний підхід до здобувачів освіти, створення підтримуючого середовища. Водночас зазначено, що практичні клінічні дисципліни потребують навчання на практиці, в клінічних умовах, проведення дослідів – лабораторних умов, які неможливо забезпечити он-лайн. Опитування в кінці 2022–2023 н. р., після застосування зазначених методів при навчанні майбутніх докторів філософії – медиків, зокрема на курсі академічної англійської мови, показало, що хоч майже однакова кількість респондентів і зазначила, що навчання було важким (34,8 %) та середньої складності (30,4 %), переважна більшість стикалася з проявами війни (повітряна тривога та обстріли) протягом навчального процесу (відповідно, 79,7 % та 69,1 %). Більшість респондентів зазначила такі проблеми навчання під час війни, як окупація території, потрапляння під обстріл, відсутність електрики, відсутність інтернету, втрата власності, втрата близьких, проблеми з транспортом, стрес, тривожність. Проте переважна більшість здобувачів (89,9 %) планує продовжувати науково-академічну кар’єру в Україні, що свідчить про підтримку закладу вищої післядипломної освіти респондентів.

Біографії авторів

Ю. Л. Кучин, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Scopus Author ID 56016809700

Л. В. Лимар, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

ResearcherID D-3586-2017
Scopus Author ID 55309556000

Посилання

Anfilova, M.R. (2022). Realii ta naiblyzhchi perspektyvy navchalnoho protsesu u vyschykh medychnykh navchalnykh zakladakh Ukrainy pid chas viiny [Realities and future prospects of the educational process in higher medical educational institutions in Ukraine during the war]. Poltavski dni hromadskoho zdorovia – Poltava’s days of Public Health: Proceedings of All-Ukrainian academic conference with international participation. (pp. 7-8) [in Ukrainian].

Bereziaк, K.M., Nakorchewska, O.P., & Vasilieva, O.A. (2022). Psykholohichni osoblyvosti adaptatsii studentiv do navchannia v umovakh viiny [Psychological features of students' adaptation to learning in wartime]. Perspektyvy ta innovatsii nauky – Perspectives and Innovations in Science, 10(15), 401-411. DOI 10.52058/2786-4952-2022-10(15)-401-411 [in Ukrainian].

Bondar, O.V., Rybin, A.I., & Kuznetsova, O.V. (2023). Interaktyvne navchannia maibutnikh likariv pid chas viiny [Interactive training of future doctors during the war]. Suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku vyschoi medychnoi (farmatsevtychnoi) osvity v Ukraini – Modern trends and perspectives of development of modern medical (pharmaceutical) education in Ukraine: XX All-Ukrainian academic conference with international participation. (pp. 29-32) [in Ukrainian].

Vasilieva, D. (2022). Stan dystantsiinoho navchannia matematyky pid chas viiny v Ukraini [The state of distance learning of mathematics during the war in Ukraine]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical Journal, 2, 38-47. DOI 10.32405/2411-1317-2022-2-38-47 [in Ukrainian].

Kuchin, Yu., & Lymar, L. (2023). Dystantsiina osvita doktoriv filosofii-medikiv za umov COVID-19 ta viiny z Rosiieiu: novi realii [Distance education of medical PhDs under conditions of COVID-19 and war with Russia: new realities]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna – Neonatology, surgery and perinatal medicine, 13(2(48)), 5-11. DOI 10.24061/2413-4260.XIII.2.48.2023.1 [in Ukrainian].

Lomakin, I.I., Babiychuk, V.H., & Kudokotseva, O.V. (2023). Formuvannia doslidnytskoi kompetentsii maibutnikh doktoriv filosofii [Forming the research competence of future PhDs] [in Ukrainian].

Meshko, H., Meshko, O., & Habruseva, N. (2022). Stan emotsiinoho blahopoluchchia uchniv u protsesi navchannia pid chas viiny [The state of students' emotional well-being in the learning process during the war]. Voіenni konflikty ta tekhnohenni katastrofy: istorichni ta psykholohichni naslidky – War conflicts and technogenic catastrophes:historical and psychological aspects: Proceedings of the II International conference. (pp. 15-18) [in Ukrainian].

Rudnytska, O.H., Kuzik, P.V., & Dziamko, V.Y. (2022). Perspektyvy onlain-navchannia v umovakh viiny [Prospects of online learning in wartime]. Nauka і tekhnіka syohodnі – Science and Technique today, 7(7), 196-204. DOI 10.52058/2786-6025-2022-7(7) [in Ukrainian].

Filonenko, M.M., & Podkovko, Kh.V. (2016). Pedahohichna skladova v prohramakh pidhotovky doktora filosofii haluzi znan «Okhorona zdorovia» [Pedagogical component in curriculae for PhDs in Healthcare]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika – Pedagogical education: theory and practice. Psychology. Pedagogics, 26, 88-91. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_26_17 [in Ukrainian].

Shevchuk, I., & Shevchuk, A. (2022). Osvіtnia analіtyka krіz' pryzmu viiny: viklyky ta mozhlyvostі dlia vyschoi shkoly Ukrainy [Educational analytics through the prism of war: challenges and opportunities for higher education in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economics and society, 39. DOI 10.32782/2524-0072/2022-39-80 [in Ukrainian].

Korda, M.M., Fedchyshyn, N.O., Shulhai, A.H., Klishch, I.M., & Shevchuk O.O. (2023). European traditions of doctors of philosophy training. Medychna osvita – Medical Education, 1(99), 5-10. DOI 10.11603/m.2414-5998.2023.1.13818.

Dobiesz, V.A., Schwid, M., Dias, R.D., Aiwono­dagbon, B., Tayeb, B., Fricke, A., … Erickson, T.B. (2022). Maintaining health professional education during war: A scoping review. Med. Educ., 56(8), 793-804. DOI 10.1111/medu.14808. PMID: 35388529; PMCID: PMC9540571.

OʼFlynn, K. (2006). Medical education in London during 1939–1941, with special reference to the Blitz. Med. Educ., 40(3), 235-242. DOI 10.1111/j.1365-2929.2006.02388.x. PMID: 16483326.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-05

Як цитувати

Кучин, Ю. Л., & Лимар, Л. В. (2023). ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – МЕДИКІВ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ВІЙНИ З РОСІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ). Медична освіта, (3), 149–155. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2023.3.14063

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ