САМОСТІЙНА РОБОТА ІНТЕРНІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Л. С. Фіра Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-5325-0973
  • М. Б. Чубка Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-5666-5496
  • Л. В. Вронська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-7223-6966
  • В. В. Підгірний Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-1255-3548

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12611

Ключові слова:

самостійна робота, самореалізація, навчальні плани, індивідуальні завдання, методичні рекомендації

Анотація

В умовах докорінних змін, що відбуваються нині у нашому суспільстві й системі вищої освіти, різко зростає роль і значення самостійної роботи інтернів у закладі вищої освіти, яка поступово перетворюється на провідну форму організації навчального процесу.

У статті висвітлено роль самостійної роботи при підготовці фахівців фармацевтичної галузі на післядипломному етапі. У  навчально-виховному процесі вищої школи самостійну роботу інтернів прийнято вважати завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань. На сучасному етапі розвитку вищої освіти окремої уваги заслуговує проблема використання інтернет-технологій у самостійній роботі інтернів.

Завдання кафедри – сформувати вміння інтерна самостійно виконувати завдання з дисциплін з циклу професійної підготовки за певних умов та самостійно керувати своєю діяльністю з реалізації планів кафедри.

Посилання

Hryshchenko, O.V., & Kotsyubynsʹka, V.O. (2014). Mistse ta rol samostiynoyi roboty studentiv u vyvchenni oblikovykh dystsyplin [The place and role of independent work of students in the study of accounting disciplines]. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua [in Ukrainian].

Hurska, O. (2014). Mistse ta rol samostiynoyi roboty studentiv u navchalnomu protsesi [The place and role of independent work of students in the educational process]. Vytoky pedahohichnoyi maysternosti – The Origins of Pedagogical Skills, 13, 103-107 [in Ukrainian].

Drach, I.I. (2004). Samostiyna robota studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv yak vazhlyvyy element suchasnoyi pidhotovky fakhivtsiv [Independent work of students of higher educational institutions as an important element of modern training]. Kyiv: Nauk.-metod. tsentr vyshchoyi osvity [in Ukrainian].

Druz, I.M. (2011). Samostiyna robota studentiv yak vazhlyvyy chynnyk profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv [Independent work of students as an important factor in the training of future professionals]. Probl. inzh.-ped. osvity: zb. nauk. pr. – Problems of engineering and pedagogical education: a collection of scientific works. Ukr. inzh.-ped. akad. Kharkiv [in Ukrainian].

Litvinchuk, S.B. (2012). Suchasni pidkhody do orhanizatsiyi samostiynoyi roboty studentiv u vyshchiy shkoli [Modern approaches to the organization of independent work of students in high school]. Retrieved from: <http://lib.chdu.edu.ua [in Ukrainian].

Slipchuk, V.L. (2015). Zmist, formy ta metody profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv farmatsevtychnoyi haluzi u 80-kh rokakh KHKH stolittya. Pedahohikata psykholohiya: zb. nauk. prats [Content, forms and methods of professional training of specialists in the pharmaceutical industry in the 80s of the twentieth century]. Kharkiv: Smuhasta typografia [in Ukrainian].

Slipchuk, V.L. (2014). Modernizatsiya profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv farmatsevtychnoyi haluzi v Ukrayini u konteksti Bolonskoho protsesu [Modernization of professional training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine in the context of the Bologna process]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka: zb. nauk. prats – Pedagogical process: theory and practice: coll. Science. works. Kyiv: VP «Edelweiss» [in Ukrainian].

Suryakova, M.V. (2011). Rol samostiynoyi roboty u profesiyniy pidhotovtsi fakhivtsya [The role of independent work in professional training]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelya – Bulletin of Alfred Nobel Dnepropetrovsk University. Series “Pedagogy and Psychology”, 2 (2), 154-159 [in Ukrainian].

Chala, A.H. (2015). Problema orhanizatsiyi samostiynoyi roboty u pidhotovtsi maybutnikh pedahohiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [The problem of organizing independent work in the training of future teachers in higher education]. Naukovyy visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”, 1 (1), 77-80 [in Ukrainian].

Shelyuk, L. (2014). Yakist osvity yak prioritet yiyi rozvytku v Ukrayini [Quality of education as a priority of its development in Ukraine]. Vyshcha osvita Ukrayiny – Higher Education in Ukraine, 1, 72-78 [in Ukrainian].

Shumyk, D.V. (2018). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv u konteksti pidvyshchennya yakosti osvity [Organization of independent work of students in the context of improving the quality of education]. Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Фіра, Л. С., Чубка, М. Б., Вронська, Л. В., & Підгірний, В. В. (2021). САМОСТІЙНА РОБОТА ІНТЕРНІВ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Медична освіта, (3), 119–122. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12611

Номер

Розділ

РЕФОРМУВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ