ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ ІЗ СИМПТОМАМИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ» ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ»

Автор(и)

  • І. Я. Заліпська Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-3651-3081
  • А. С. Сверстюк Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-8644-0776

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12610

Анотація

У статті подано навчально-методичні та інформаційні матеріали, необхідні для вивчення теми «Професійна комунікація лікаря і пацієнта із симптомами захворювань органів травної системи» на заняттях із дисципліни «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом». Комплекс завдань спрямований на розвиток комунікативних умінь та навичок студентів: вивчити лексику на позначення органів травної системи, гастроентерологічних захворювань; уміти будувати монологічні та діалогічні висловлювання, що містять опис причин та симптомів хвороб травної системи, застосовуючи засвоєні лексичні одиниці та фрази; розвивати навички збору анамнезу гастроентерологічних захворювань; запам’ятати словосполучення та речення для надання першої медичної допомоги при харчових отруєннях, при екстрених ситуаціях під час болів у ділянці шлунка; створити сучасні інформаційні та експертні системи для проєктування матеріалів до заняття. Запропонована система завдань сприятиме оволодінню вміннями та навичками спілкуватися в усній та письмовій формах відповідно до цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах та ситуаціях. Враховуючи різні методи та форми роботи, виокремлено ті завдання, за допомогою яких вдалося забезпечити активну участь кожного студента на занятті, стимулювати інтерес і прагнення вивчати медичну термінологію відповідно до теми заняття. Для перевірки знань із вивченої теми студентові запропоновано комплекс тестових та творчих завдань.

Матеріали, описані у статті, призначені для іноземних студентів медичних спеціальностей, які володіють мовою на достатньому рівні. Завдання, дібрані на основі чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), допоможуть іноземним студентам не лише розширити свій словниковий запас, а й досягти соціальної взаємодії в іншомовному професійному середовищі.

Біографії авторів

І. Я. Заліпська, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID AAM-1910-2021

А. С. Сверстюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Scopus Author ID 57202987503

Посилання

Havrysh, І.V., & Kalynovska, H.О. (2020). Liudyna i svit. 3 klas: zoshyt z drukovanoyu osnovoyu [A person and a world. 3 class: notebook with a printed base]. (Part 5). Kharkiv: Intelect Ukrainy [in Ukrainian].

Harchenko, N.V., & Babak, O.Ya. (Ed.). (2016). Hastroenterolohiia: pidruchnyk [Gastroenterology: textbook]. (Part 1). Kirovohrad: Polium [in Ukrainian].

Yelahina, N.I., & Fedchyshyn, N.O. (2021). Innovative methods of teaching professional english to medical students. Medychna osvita – Medical Education, 2, 100-106. DOI https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12269.

Zalipska, I.Ya. (2020). Contempopary medical terminology: the problem of the thematic classification. Studia Linguistica, 17, 61-74. DOI https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.61-74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Zalipska, I. Y., & Sverstiuk, A. S. (2021). ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ ІЗ СИМПТОМАМИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ» ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ». Медична освіта, (3), 113–118. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12610

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ