ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • I. I. Ворона Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-9118-9456
  • Г. Я. Кітура Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-7271-6364
  • О. А. Маковська Київський національний університет технологій та дизайну

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12600

Ключові слова:

фахова освіта, професійно-комунікативні вміння, спілкування

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню основних концептів професійно-комунікативної культури фахівців медичного профілю в контексті фахової освіти. З’ясовано суть професійної культури, що є важливою складовою професіограми майбутнього працівника охорони здоров’я. Наголошується, що формування професійно-комунікативної культури студента-медика є невід’ємним аспектом професійно орієнтованого навчання у медичному ЗВО і здійснюється шляхом опанування особливостей фахового спілкування. Увага акцентується на необхідності аналізу різноманітних методик та підходів щодо формування професійно-комунікативної культури у студентів із різним рівнем знань та навичок. Розглядаються питання змістового наповнен­ня та ефективності процесу формування фахової компетентності, відбору навчального матеріалу, розвитку комунікативного компонента в процесі оволодіння студентом основами культури спілкування. Охарактеризовано ефективні шляхи формування повноцінної фахової комунікативної діяльності, розглянуто рівні професійної культури майбутніх фахівців, якими є професійна грамотність, професійна компетентність, мотиваційно-ціннісний та емоційно-чуттєвий компоненти; наголошено на необхідності засвоєння лексики для правильного оформлення висловлювання; окреслено основні домінанти комунікативної культури. Запропоновано констатувати професійно-комунікативну культуру майбутніх лікарів як складне динамічне особистісне утворення, що охоплює систему гуманістичних та професійних цінностей, мовленнєвих та етичних знань, комунікативних умінь і якостей, зразків поведінки, норм і правил здійснення професійної комунікативної діяльності, котрі пов’язані зі специфікою професії і забезпечують високу ефективність професійної комунікації лікарів.

Біографії авторів

I. I. Ворона, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-4691-2016

Г. Я. Кітура, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

ResearcherID Q-5784-2016

Посилання

Bilibin, A.F. (2010). Kultura myishleniya vracha [The culture of the doctor’s thinking]. Zdravoohranenie – Health Сare, 7, 46-53 [in Russian].

Vitenko, I.S. (2012). Intehralna medyko-psykholohichna model simeinoho likaria [Integral medical and psychological model of the family doctor]. Medytsynskaia psykholohyia – Medical Psychology, 7(3), 22-25 [in Ukrainian].

Kasevych, N.M. (2009). Medsestrynska etyka i deontolohiia: pidruchnyk [Nursing ethics and deontology: textbook]. Kyiv: Instytut kulturolohii AMU [in Ukrainian].

Korzh, O.Yu. (2011). Komunikatyvni yakosti maibutnikh likariv [Communicative qualities of future doctors]. Naukovyi visnyk Donbasu – Scientific Bulletin of Donbas, 3. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2011_3_11.pdf [in Ukrainian].

Korinnyi, M.M., & Shevchenko, V.F. (2003). Korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk z kultury [Short encyclopedic vocabulary of culture]. Kyiv : Ukraina [in Ukrainian].

Kubitskyi, S.O., & Nedilka, N.V. (2010). Osoblyvosti profesiinoi komunikatyvnoi vzaiemodii maibutnikh medpratsivnykiv [Special features of the professional communicative relations of future medical professionals]. Zbirnyk naukovykh prats Kremenetskoho oblasnoho humanitarno-pedahohichnoho instytutu im. Tarasa Shevchenka. Seriya «Pedahohichni nauky» – Collection of scientific works of Taras Shevchenko Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Institute. Series “Pedagogical Sciences”, 1 (3), 195-202 [in Ukrainian].

Marazha, I.O., & Zhulkevych, I.V. (2021). Rol pedahohiky v klinichnii praktytsi likaria [The role of pedagogy in the clinical practice of the doctor]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 94-99. DOI https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12058 [in Ukrainian].

Orel-Khalik, Yu.V. Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia maibutnikh likariv zasobamy inozemnoi movy [Formation of communicative culture of future doctors by means of foreign language]. Retrieved from: www.nbuv.gov.ua/portal/…/P2312_59.pdf [in Ukrainian].

Semichenko, V.A. (1997). Puti povyisheniya izucheniya psihologii [Issue to study psychology]. Kyiv: Magistr-S [in Ukrainian].

Filonenko, M.M. (2008). Psykholohiia spilkuvannia : pidruchnyk [Psychology of communication: textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Vorona, I.I., & Kitura, H.Ya. (2021). Terminological vocabulary of communicative culture in the paradigm of foreign language competence. Medychna osvita – Medical Education, 1 (91), 98-105.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Ворона I. I., Кітура, Г. Я., & Маковська, О. А. (2021). ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФАХОВОЇ ОСВІТИ. Медична освіта, (3), 81–86. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12600

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ