СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК КОМПОНЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • М. І. Шанайда Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-1070-6739

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12597

Ключові слова:

студентська науково-дослідна робота, наукова робота студентів в умовах карантину, фармація

Анотація

Аналіз наукових і навчально-методичних публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів, а також власного досвіду керівництва науковими роботами студентів, доводить необхідність залучення здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» до набуття додаткових знань, вмінь і навичок у процесі здійснення студентської науково-дослідної роботи (СНДР). Активна участь здобувачів вищої освіти в СНДР розглядається як важлива складова студентоцентрованого підходу в організації їх належної підготовки до майбутньої професійної діяльності, при якій студент має можливість самостійно обирати, серед запропонованих, саме той напрям наукового пошуку, який йому найбільше імпонує. Виокремлено найсуттєвіші компоненти успішної реалізації СНДР, яка сприяє розширенню світогляду, набуттю нового емпіричного досвіду та надасть випускнику певну перевагу на сучасному високонкурентному ринку праці. Участь у міжнародних наукових форумах також стимулює вдосконалення студентами-гуртківцями знань англійської мови як загальновизнаного засобу міжнародного спілкування. Висвітлено необхідність популяризації серед студентів сучасних досягнень фармацевтичної науки, що покладає велику відповідальність на наукових керівників щодо проведення належної розʼяснювальної роботи. Висловлено припущення, що сам викладач, який є науковим керівником СНДР, повинен безперервно розвиватись як науковець і бути відповідним наочним прикладом для студентів, зокрема: мати належний рівень публікаційної активності у рецензованих фахових виданнях, систематично оприлюднювати результати експериментальних досліджень, брати участь у наукових форумах різних рівнів, міжнародних наукових проектах та грантових дослідженнях. Заслуговує уваги використання елементів дистанційного формату комунікації, який було запроваджено через пандемію COVID-19, для оптимізації СНДР вже після завершення дії карантинних обмежень.

Посилання

Dashchuk, A.M., & Dobrzhanska, Ye.I. (2021). Rol naukovo-doslidnoi roboty v rozvytku tvorchykh zdibnostei studenta [The role of research work in the development of student creative abilities]. Aktualni pytannia vyshchoi medychnoi (farmatsevtychnoi) osvity: vyklyky sohodennia ta perspektyvy yikh vyrishennia: materialy XVIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. – Current issues of higher medical (pharmaceutical) education: current challenges and prospects for their solution: Abstract book of the XVIII All-Ukrainian. scientific-practical conference. Ternopil: TNMU [in Ukrainian].

Korda, M.M., Shulhai, A.H., Mashtalir, A.I., & Chornomydz, A.V. (2021). Dystantsiine navchannia – vymushenyi zakhid chy vymoha chasu (na prykladi Ternopilskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni I. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy)? [Distance learning – a forced measure or a requirement of time (on the example of I. Horbachevsky National Medical University, Ministry of Health of Ukraine)?]. Aktualni pytannia vyshchoi medychnoi (farmatsevtychnoi) osvity: vyklyky sohodennia ta perspektyvy yikh vyrishennia: materialy XVIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. – Current issues of higher medical (pharmaceutical) education: current challenges and prospects for their solution: Abstract book of the XVIII All-Ukrainian. scientific-practical conference. (pp. 4–13) [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu [The law of Ukraine On Higher Education]. Retrieved from: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Kozhemiaka, M.O., Holovakha, M.L., & Lisunov, L.S. (2021). Orhanizatsiia roboty studentskoho naukovoho tovarystva v umovakh dystantsiinoho formatu zabez¬pechennia osvitnoho protsesu [Organization of the student scientific society’s work in the conditions of remote format of the educational process]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 28-34 [in Ukrainian].

Borysova, T.P., Vakulenko, L.I., Riznyk, A.V., Badohina, L.P., Obolonska, O.Yu., Samsonenko, S.V., … Porokhnia, N.H. (2021). Rol studentskoho naukovoho tovarystva u vyshchii medychnii osviti: osoblyvosti pid chas pandemii COVID-19 [The role of the student scientific society in higher medical education: features during the COVID-19 pandemic]. Aktualni pytannia vyshchoi medychnoi (farmatsevtychnoi) osvity: vyklyky sohodennia ta perspektyvy yikh vyrishennia: materialy XVIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. – Current issues of higher medical (pharmaceutical) education: current challenges and prospects for their solution: Abstract book of the XVIII All-Ukrainian. scientific-practical conference. (pp. 89–91). Ternopil [in Ukrainian].

(2019). Studentka TDMU vidznachena dyplomom na Vseukrainskomu konkursi studentskykh naukovykh robit zi spetsialnosti «Farmatsiia, promyslova farmatsiia» [The TSMU student awarded a diploma at the All-Ukrainian competition of student research papers in the specialty “Pharmacy, Industrial Pharmacy”]. Retrieved from: https://www.tdmu.edu.ua/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B2+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F.

Shanaida, M.I., Svydenko, L.V., Hvozdyk, N.V., & Hudz, N.I. (2021). Khromatohrafichnyi analiz efirnykh olii iz travy monardy lymonnoi riznykh faz vehetatsii [Chromatographic analysis of essential oils obtained from the herb of lemon beebalm herb in different phases of vegetation]. Farmatsevtychnyi chasopys – Pharmaceutical Review, 1, 23-32 [in Ukrainian].

Chernykh, V.P., Kotvitska, A.A., & Ohar, S.V. (2016). Kompetentnisnyi pidkhid u stvorenni standartu vyshchoi osvity spetsialnosti «Farmatsiia» [Competence approach in creating a standard of higher education in the specialty “Pharmacy”]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 107-109 [in Ukrainian].

Shanaida, M.I. (2006). Studentska naukova robota yak zasib formuvannia svitohliadu maibutnikh spetsialistiv farmatsii [Student scientific work as a means of forming the worldview of future pharmacy specialists]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 58-60 [in Ukrainian].

Law, A.V., Bottenberg, M.M., Brozick, A.H., Currie, J.D., DiVall, M.V., Haines, S.T., … Yablonski, E. (2014). A checklist for the development of faculty mentorship programs. American Journal of Pharmaceutical Education, 17, 78(5). DOI 10.5688/ajpe78598.

Al-Arifi, M.N. (2019). Attitudes of pharmacy students towards scientific research and academic career in Saudi Arabia. Saudi Pharmaceutical Journal, 27(4), 517-520. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2019.01.015.

Hudz, N., Białoń, M., Shanaida, M., Hvozdyk, N.V., Svydenko, L., & Wieczorek, P.P. (2020). Comparative analysis of essential oils of the Monarda L. species cultivated in Ukraine. Contemporary pharmacy: issues, challenges and expectation: International Conf. Kaunas, Lithuania.

Dickinson, J., Ferris, K., & Marson, J. (2021). Students as researchers: the effects of employing law students on an empirical research project. The law teacher. https://doi.org/10.1080/03069400.2021.1896851.

Lee, B.J., Rhodes, N.J., Marc, H., Sche M.H., & McLaughlin, M.M. (2017). Engaging Pharmacy Students in Research Through Near-Peer Training. Americam Journal of Pharmaceutical Education, 81(9), 6340.

Gebremariam, E.Т., & Gadisa, D. A. (2021). Factors Affecting the Quality of Undergraduate Pharmacy Students’ Researches in Ambo University, Ethiopia: A Qualitative Study from Advisors’ Perspective. Advances in Medical Education and Practice, 12, 745-754.

Lucas, C., Buckingham, S.S., Liu, M., & Bebawy, M. (2021). Implementing AcaWriter as a Novel Strategy to Support Pharmacy Students’ Reflective Practice in Scientific Research. American Journal of Pharmaceutical Education, 8320. DOI https://doi.org/10.5688/ajpe8320.

Haines, S.L., Dy-Boarman, E.A., Clifford, K.M., Summa, M.A., Willson, M.N., Boyle, J.A., & Peeters, M.J. (2017). Methods used by colleges and schools of pharmacy to prepare student pharmacists for careers in academia. American Journal of Pharmaceutical Education, 81, 6.

Miller, D.R., & Jangula, S.J. (2019). Confirmation Bias as a Factor in Pharmacy Student Assessment of Research Study Quality. American Journal of Pharmaceutical Education, 83 (5), 6754. DOI https://doi.org/10.5688/ajpe6754.

McClendon, K.S., Bell, A.M., Ellis, A., Adcock, K.G., Hogan, S., Ross, L.A., & Riche, D.M. (2015). Pathways to Improve Student Pharmacists’ Experience in Research. American Journal of Pharmaceutical Education, 79, (4)58. DOI https://doi.org/10.5688/ajpe79458.

Nykamp, D., Murphy, J.E., Marshall, L.L., & Bell, A. (2010). Pharmacy students’ participation in a research experience culminating in journal publication. American Journal of Pharmaceutical Education, 74(3), 47.

Getov, I., Lebanova, H., Belcheva, V., Grigorov, E. (2014). Study of pharmacy students’ attitudes for scientific researches and/or academic career in Bulgaria. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2, 18-22.

Bhagavathula, A.S., Bandari, D.K., Tefera, Y.G., Jamshed, S.Q., Elnour, A.A., & Shehab, A. (2017). The Attitude of Medical and Pharmacy Students towards Research Activities: A Multicenter Approach. Pharmacy, 11, 5(4), 55. DOI 10.3390/pharmacy5040055.

Kritikos, V.S., Carter, S., Moles, R.J., & Krass, I. (2013). Undergraduate pharmacy students’ perceptions of research in general and attitudes towards pharmacy practice research. Int. J. Pharm. Pract., 21, 192-201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Шанайда, М. І. (2021). СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК КОМПОНЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. Медична освіта, (3), 64–71. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2021.3.12597

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ