Поточний номер

№ 4 (2018)
Опубліковано: 2018-11-05

Весь випуск

Вдосконалення вищої медичної освіти

Досвід з організації навчальної роботи

З історії медичних навчальних закладів

Переглянути всі випуски

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 21885, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - педагогічні науки.

Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Index CopernicusUlrich's Periodicals Directory, ROAD, JournalTOCs, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus 2014 - 44.19; 2015 - 51,42; 2016 - 62.73