Медична освіта

Науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи. В журналі публікуються статті науково-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Також друкуються повідомлення, рецензії, історія медичних навчальних закладів.

ISSN 2414-5998 (Online), ISSN 1681-2751 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 21885, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - педагогічні науки.

Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Index CopernicusUlrich's Periodicals Directory, ROAD, JournalTOCs, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus 2014 - 44.19; 2015 - 51,42; 2016 - 62.73