ЕТАПИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ № 1 З УРОЛОГІЄЮ, МАЛОІНВАЗИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ТА НЕЙРОХІРУРГІЄЮ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л. Я. КОВАЛЬЧУКА

  • A. D. Bedenyuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. V. Malovanyy ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • V. B. Dobrorodniy ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • L. Ye. Viytovych ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
Ключові слова: практична підготовка, навчальна програма, матрикул практичних навичок

Анотація

Мета роботи – акцентувати увагу на етапності практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії.

Основна частина. Належне оволодіння фундаментальними клінічними знаннями на одному етапі впливає на формування комплексного бачення проблеми на наступних. На кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л. Я. Ковальчука ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” практичні заняття включають оволодіння студентами спеціальними навичками обстеження, постановки діагнозу та визначення лікувальної тактики у хворих з різною хірургічною патологією на основі отриманих теоретичних знань. Студенти мають змогу оволодіти практичними навичками поетапно, відповідно до рівня складності, що сприяє поліпшенню розуміння та засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення та навиків.

Висновки. Етапність практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії дозволила підвищити ефективність навчального процесу. Студенти мають змогу оволодіти практичними навичками синхронно з отриманими теоретичними знаннями, що сприяє поліпшенню розуміння та комплексному засвоєнню матеріалу, розвитку клінічного мислення та навиків.

Посилання

Kovalchuk, L.Ya. (2011). Rezultaty realizatsii kontseptsii rozvytku Ternopilskoho derzhavnoho medychnoho universytetu im. I.Ya. Horbachevskoho na shliakhu yoho vkhodzhennia u svitovyi osvitnii prostir [The results of the implementation of the concept of the development of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University on the way of its entrance into the world educational space]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 12-20 [in Ukrainian].

Goldstein, E.A., MacLaren, C.F., Smith, Sh., Mengert, T.J., & Maestas, R.R. (2005). Promoting fundamental clinical skills: A competency-based college approach at the University of Washington. Academic Medicine, 80 (5), 423-433.

Harden, R.M., & Stamper, N. (2009). What is a spiral curriculum? Med. Teacher, 21, 141-143.

Issenberg, S.B., & McGaghie, W.C. (2002). Clinical skills training-practice makes perfect. Medical Education, 10 (2), 32-39.

Tolsgaard, M.G., Kulasegaram, K.M., & Ringsted, Ch. (2017). Practical trials in medical education: linking theory, practice and decision making. Medical Education, 51 (1), 22-30.

Mysula, I.R., & Fedortsiv, O.Ye. (2007). Pro vprovadzhennia u navchalnyi protses linii praktychnykh navychok (matrykuliv) [Introduction of practical skills (matricula) in the educational process]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 30-32 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-09-24
Як цитувати
Bedenyuk, A. D., Malovanyy, V. V., Dobrorodniy, V. B., & Viytovych, L. Y. (2018). ЕТАПИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ № 1 З УРОЛОГІЄЮ, МАЛОІНВАЗИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ТА НЕЙРОХІРУРГІЄЮ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Л. Я. КОВАЛЬЧУКА. Медична освіта, (4), 124-126. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.4.9225
Номер
Розділ
Досвід з організації навчальної роботи