METHODICAL ASPECTS OF FEEDBACK IN ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION IN POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION

Authors

  • O. P. Mintser Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education http://orcid.org/0000-0002-7224-4886
  • A. I. Kvilinska Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
  • D. V. Nikityuk Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
  • O. I. Kefeli-Yanovska Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
  • O. M. Shevtsova Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

DOI:

https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.1.7669

Keywords:

feedbacks, postgraduate medical education, distance learning, spiral of knowledge, levels of testing, process approach.

Abstract

It's discussed the necessity of realization of process feedback with the courses students of professional skill improvement of doctors and pharmacists with the purpose of the analysis of competence, relevance and perspectives of the conducted training. These approaches allow us to quantify the level of transfer and assimilation of knowledge by students for the further planning of training programs. It is shown that postgraduate education should be more individualized, in accordance with the results of clustering the level of basic knowledge of those who study. It is argued that monitoring the use of knowledge in the self-employment of specialists should be carried out in accordance with the level of knowledge gained in training. It is recommended to include experience in the use of knowledge modules, which students receive during the improvement in the system of postgraduate education, in the feedback form. It is also alleged that in these questionnaires there should be questions about the success of mastering «soft» and «hard» skills.

References

Andronatii, P., Kotyak, V. (2011). Komp'yuterni tekhnolohiyi v osvitnikh vymiryuvannyakh : navch.-metod. posib. - Kirovohrad : Lysenko, V. F., 2011. - 144 p.

Vymiryuvannya v osviti : pidruchnyk / za red. O. V. Avramenko. - Kirovohrad : Lysenko, V. F., 2011. - 360 p.

Hurevych, R. S., Kademiya, M. Yu., Kozyar, M. M. Informatsiyni tekhnolohiyi navchannya: intehrovanyy pidkhid. - L'viv : SPOLOM, 2011. - 484 p.

Kademiya, M. Yu., Shakhina, I. Yu. Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v navchal'nomu protsesi : navch. posib. - Vinnytsya : Planer, 2011. - 220 p.

Kefeli-Yanovs'ka, O. I. Problemy optymizatsiyi v zavdannyakh transformatsiyi navchal'nykh znan' v medychniy osviti (na prykladi morfolohichnykh dystsyplin): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stup. kand. med. naukza spets. 14.03.11 -medychnata bio lohichna informatyka i kibernetyka. - K. : Shupyk NMAPO, 2014.-20 p.

Kukhar, L. O., Serhiyenko, V. P. Konstruyuvannya testiv. Kurs lektsiy : navch. posib. - Luts'k, 2010. - 182 p.

Innovatsiyni tekhnolohiyi v systemi profesiynoyi pidhotovky studentiv v KhNMU / Markovs'kyy, V. D., Fomina, L. V., Krasnikova, S. O. ta in. // Mater. XLVIII navch.-metod. konf., 10 hrudnya 2014 r., m. Kharkiv. -Kharkiv : KhNMU, 2014. - # 5. - 252 p.

Oleshko, V. Upravlenye znanyyamy: korotko o hlavnom.

[Knowledge management] - K., 2016. - 25 p. - URL: https://www.slideshare.net/DMAgIC/ss-68144697.

Fedorak, V. M. Komp'yuterne testuvannya-innovatsiynyy

metod kontrolyu znan', navchal'nykh dosyahnen' // Halyts'kyy likars'kyy visnyk. - 2015. - V. 22. - # 3 (part 2).-P. 99-101.

Fetisov, V. S. Komp'yuterni tekhnolohiyi v testuvanni: navch.-metod. posib. - Nizhyn : PP Lysenko M. M., 2011.-140 p.

Spencer, J. ABC of Learning and Teaching in medicine: Learning and Teaching in the clinical environment // British Medical Journal. - 2003. - 326(7389):591-4.

Published

2017-05-30

How to Cite

Mintser, O. P., Kvilinska, A. I., Nikityuk, D. V., Kefeli-Yanovska, O. I., & Shevtsova, O. M. (2017). METHODICAL ASPECTS OF FEEDBACK IN ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION IN POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION. Medical Informatics and Engineering, (1). https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.1.7669

Issue

Section

Articles