ГОМЕОСТАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОМОРБІДНІСТЮ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

I. I. Medvid, L. S. Babinets, I. I. Herasymets, I. O. Borovyk

Анотація


Введення. Практично немає жодного захворювання, у розвитку і перебігу якого вегетативна нервова система не відігравала б ролі Це визначає актуальність дослідницьких процесів підтримки гомеостазу при поєднанні різних захворювань.

Мета. Метою даного дослідження було вивчити і порівняти характер порушень вегетативної, антиоксидантної, калікреїн-кінінової системи та параметрів ендогенної інтоксикації у хворих з поєднанням гіпертонічної хвороби (ГХ) і хронічного панкреатиту (ХП).

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 40 пацієнтів з ГХ і супутнім ХП в фазі нестійкої ремісії, 15 практично здорових осіб. Середній вік був (47,7 ± 1,2) років. Дослідження вегетативної регуляції проводилось за допомогою визначення стандартних статистичних і спектральних показників варіабельності серцевого ритму (ВСР). Було проведено лабораторне визначення стандартних параметрів антиоксидантної, калікреїн-кінінової системи і тяжкості ендогенної інтоксикації.

Результати. Зниження загальної потужності спектра, збільшення частки гуморально-метаболічних впливів на частоту серцевих скорочень, схильність до асимптоматичної вегетативної реактивності, зниження рівня супероксиддисмутази, глутатіону, прекалікреїну, ALPHA 2-макроглобуліну, кінази II, більш високі рівні каталази, середньомолекулярних пептидів, загальної протеолітичної активності калікреїну плазми спостерігались у хворих з поєднанням гіпертонічної хвороби і хронічного панкреатитом.

Висновки. У пацієнтів із гіпертонічною хворобою при приєднанні хронічного панкреатиту виявлено ознаки порушення компенсаторних механізмів і підвищення дисбалансу вегетативної системи зі зменшенням пластичності адаптаційних процесів. Поєднання патологій також супроводжувалось проявами ендогенної інтоксикації, порушеннями антиоксидантної, калікреїн-кінінової системи.


Ключові слова


гіпертонічна хвороба; хронічний панкреатит; вегетативна нервова система; варіабельність серцевого ритму; антиоксидантна система; калікреїн-кінінова система; ендогенна інтоксикація

Повний текст:

PDF

Посилання


Babinets, L.S., Medvid, I.I., Herasymets, I.I. (2014). The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic disease and chronic pancreatitis. Lek Obz., 63(6), 512-513.

Cohen, R. A., Tong, X. (2010). Vascular oxidative stress: the common link in hypertensive and diabetic vascular disease. J. Cardiovasc. Pharmacol., 55(4), 308–316.

Farmer, S.G., Burch, R.M. (1991). Pharmacology of bradykinin receptors in bradykinin antagonists: basic and clinical research. N.Y.: Marcel Dekker Inc., 1-32.

Mikhailov, V.M. (2000). Heart rate variability. Experience of the practical application of the method. Ivanovo, 200.

Zinevych, Ya.V., Osadcha, O.I. (2010). Features of the endogenous intoxication in patients with hypertension, coronary heart disease and concomitant chronic cholecystitis. Ukrayinsʹka medytsyna - Ukraine Medicines, 2, 56-58.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7661

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.