ХРОНІЧНИЙ БРУЦЕЛЬОЗ У РЕАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ НЕВРОЛОГА

(КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)

  • S. Z. Khakimova Самаркандський державний медичний інститут, Самарканд, Узбекистан
Ключові слова: бруцельоз, діагностика, лікування, Мільгама

Анотація

РЕЗЮМЕ. Бруцельоз – особливо небезпечна та соціально значуща інфекція, що спричиняє значні економічні втрати та високий рівень інвалідизації хворих.

Мета – удосконалення лікування больового синдрому при пошкодженні нервової системи у хворих на бруцельоз.

Матеріал і методи. Під спостереженням перебували 34 пацієнти, у яких виявлені особливості перебігу бруцельозу, що потребують корекції стандартної терапії з додаванням препарату Мільгама. Тривалість захворювання коливалася від 0 до 52 років. Хворих поділили на дві групи: основна – 24 пацієнти, які отримували традиційне лікування та препарат Мільгама та контрольна група – котрі отримували лише традиційну терапію.

Результати. У 65,4 % пацієнтів було діагностовано хронічний бруцельоз із поєднаним ураженням кістково-суглобової та нервової систем, а у 34,6 % – з переважним ураженням кістково-суглобової системи. Ефективність лікування оцінювали на 10 та 24 дні за шкалою ВАШ, а також через 3 та 6 міс. Протягом усього дослідження за даними візуальної аналогової шкали простежувалася тенденція до вищої ефективності комбінації мільгами, порівняно з традиційним лікуванням, однак рівня статистичної достовірності було досягнуто лише до 24 дня. За допомогою шкали невропатичного болю показано, що лише на фоні комбінованої терапії достовірно зменшились такі характеристики болю, як інтенсивність та гострота, покращилася переносимість болю. Виражений та помірний ефект на фоні введення мільгами відмічено у 66 % пацієнтів, в контрольній групі – у 34 % (р<0,05). Через 3 міс. больовий синдром був відсутній або мінімальний у 63 % хворих основної групи та у 50 % пацієнтів контрольної групи (р<0,05). Отримані результати свідчать, що комплекс вітамінів групи В може потенціювати знеболювальний ефект нестероїдних протизапальних засобів та сприяє швидшому та стійкішому регресу больового синдрому.

Висновки. Отримані результати підтверджують ефективність та безпечність препарату Мільгама у лікуванні больового синдрому у хворих з ураженням нервової системи при бруцельозі.

Посилання

Belozerov, E.S. (1985). Brutsellez [Brucellosis]. Lenin­grad: Meditsina [in Russian].

Yushchuk, N.D., & Vengerova, Yu.Y. (Eds.). (2009). Infektsionnyye bolezni: natsionalnoye rukovodstvo [Infectious diseases: National guide]. Moscow: GEOTAR-Media [in Rus­sian].

Profilaktika i laboratornaya diagnostika brutselleza lyudey: metodicheskiye ukazaniya MU 3.1.7.1189 – 03. [Prevention and laboratory diagnosis of brucellosis in people: guidelines MU 3.1.7.1189 - 03]. Moscow: Federal Center for State Sanitary and Epidemiological Supervision of the Ministry of Health of Russia [in Russian].

Kurmanova, K.B., & Duseynova, A.K., (2002). Brutsellez. Klinicheskiye aspekty [Brucellosis. Clinical aspects]. Almaty: Kitap [in Russian].

Kasatkina, I.L., & Beklemishev, N.D. (1976). Patogenez porazheniy sustavov pri brutselleze [Pathogenesis of joint lesions in brucellosis]. Alma-Ata [in Russian].

Khateeb, M.I., Araj, G.F., Majeed, S.A., & Lulu, A.R. (1990). Brucella arthritis: a study of 96 cases in Kuwait. Annals of the Rheumatic Diseases, 49 (12), 994-998.

Nasonov, E.L., & Bunchuk, N.V. (1997). Revmati­cheskiye bolezni [Rheumatic diseases]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Vershilova, P.A. (Ed.). (1972). Brutsellez [Brucellosis]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Beklemishev, N.D. (1965). Khronicheskiy i latentnyy brutsellez [Chronic and latent brucellosis]. Alma-Ata: Nauka [in Russian].

Bryzhakhin, G.G., & Belozerov, E.S. (1993). Brutsellez (porazheniye nervnoy sistemy) [Brucellosis (damage to the nervous system)]. Almaty [in Russian].

Kurmanova, G.M., Duseynova, A.K., Kurmanova, K.B., & Spiricheva, N.Kh. (2002). Otsenka immunnogo statusa i differentsirovannaya immunokorrektsiya pri brutselleze: metodicheskiye rekomendatsii [Assessment of the immune status and differential immunocorrection in brucellosis: guidelines]. Almaty [in Russian].

Shuldyakova, A.A., & Romantsova, M.G. (Eds.). (2006). Sovremennyye podkhody k terapii: posobiye dlya vrachey [Brucellosis. Modern approaches to therapy: a manual for doctors]. Saratov, Saint-Petersburg [in Russian].

Опубліковано
2019-10-21
Як цитувати
Khakimova, S. Z. (2019). ХРОНІЧНИЙ БРУЦЕЛЬОЗ У РЕАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ НЕВРОЛОГА: (КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ). Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (3), 133-138. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.v.i3.10508
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження