МЕДСЕСТРИНСЬКА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ

  • A. A. Нudyma ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, коморбідність, серцево-судинна патологія.

Анотація

Отримані дані вказують на те, що хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) в осіб старшого віку часто поєднується з серцево-судинною патологією. Тому первинна профілактика повинна стосуватися основних факторів ХОЗЛ – тютюнокуріння і частих респіраторних захворювань, вторинна профілактика ХОЗЛ має бути спрямована на попередження розвитку системних уражень на фоні досліджуваної патології.

Мета дослідження – вивчити етіологічні фактори хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідність при досліджуваній патології.

Матеріали і методи. У дослідження було включено 64 хворих на ХОЗЛ різного ступеня тяжкості, які перебували на стаціонарному лікуванні у пульмонологічному відділенні Тернопільської університетської лікарні протягом 2016 р. з приводу загострення ХОЗЛ. У дослідження були включені хворі з ХОЗЛ II, IIІ і IV ступенів, які відповідали таким критеріям: госпіталізація в стаціонар з приводу загострення ХОЗЛ; вік>60 років; приріст ОФВ1 після інгаляції β2-агоністом короткої дії – менше 12 %. Була проаналізована частота найбільш значущих клінічних станів, які, за даними останніх досліджень, асоціюються зі зростанням ризику смерті у хворих на ХОЗЛ. Для визначення статистичної значущості (р) зміни від вихідного рівня використовували комп’ютерну програму Statistica 16.0 for Microsoft.

Результати досліджень та їх обговорення. До основних факторів ризику розвитку ХОЗЛ відносяться тютюнокуріння й часті респіраторні захворювання. Останніми роками все частіше зазначаються екстрапульмональні ефекти ХОЗЛ, які зумовлюють розвиток інших патологій, що обтяжують перебіг деяких захворювань, які мають спільні фактори ризику. Ми проаналізували коморбідні стани у хворих на ХОЗЛ та визначили їх зв'язок з основними факторами ризику – тютюнокуріння й частими респіраторними захворюваннями. Встановлено, що 7,8 % пацієнтів із ХОЗЛ не мали супутньої патології, тоді як 92,2 % обстежених хворих, окрім ХОЗЛ, страждали від ще одного й більшого захворювання. Аналіз супутньої патології у пацієнтів із ХОЗЛ вказує на переважання серцево-судинної патології.

Висновки. Враховуючи те, що дослідження встановило високу частоту ХОЗЛ та ішемічної хвороби серця і ХОЗЛ та гіпертонічної хвороби у пацієнтів обох статей ІІІ ступеня тяжкості порушень прохідності дихальних шляхів, проведення просвітни цької роботи середнім медичним персоналом має включати профілактику як ХОЗЛ, так і кардіологічних патологій.

Біографія автора

A. A. Нudyma, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”
Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини

Посилання

Krasnova, O. V. (2002). Vospominaniya staryih lyudey: rasskaz istoriy, biografiya i terapiya “layf-revyu” [Memories of old people: stories, biography and therapy, “Life-review”]. Psihologiya zrelosti i stareniya – Psychology of maturity and aging, 2 (17), 111–125.

Prihodko, V. Yu. (2016). HronIchnI obstruktivnI zahvoryuvannya legen u lyudey lItnogo vIku. LIkuvannya zagostren [Chronic obstructive pulmonary disease in elderly people. Treatment of exacerbations]. Semeynaya meditsina - Family Medicine, 1 (63), 82–89 [in Ukrainian].

Petrov V. G., Bez’yazichna O. V. & KlItar O. V. (2016). Likuvalna fizychna kultura pry bronhotychniy formi hronichnogo obstruktyvnoho zakhvoriuvannia legen [Therapeutic physical culture with bronchial form of chronic obstructive pulmonary disease]. Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiyno-ozdorovchi tehnolohii – Physical rehabilitation and recreation and health technology, 2, 52–53 [in Ukrainian].

Van Manen, J. G., Bindels, P. J. & Jzermans, C. J. (2001). Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and controls over the age of 40. J. Clin. Epidemiol, 54 (3), 287–293.

Sabit, R.A., Bolton, S. E. & Edwards, R. N. (2007). Arterial stiffness and osteoporosis in chronic obstructive pulmonary disease. Am J. Respir. Crit. Care Med., 175, 1259–1265.

Chereply, N. V. (2015). Diagnostyka faktoriv ryizyku khronichnoho obstruktyvnoho zakhvoriuvannia legen za danymy anketuvannia osib organizovanoho kolektyvu [Diagnosis of the risk factors of chronic obstructive pulmonary disease according to the data of the questionnaire of persons of the organized collective]. Visnik Vinnitskoho natsionalnoho medichnoho universytetu – Report of Vinnytsia National Medical University, 19, (2), 448–452 [in Ukrainian].

Опубліковано
2017-08-17
Як цитувати
НudymaA. A. (2017). МЕДСЕСТРИНСЬКА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ В ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ. Вісник наукових досліджень, (2). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.2.7941
Номер
Розділ
ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ