№ 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2018.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Статті

O. B. Susla, I. P. Ovsiyenko
N. V. Zarudnyak, N. I. Rega, I. Ya. Hospodarskyy
P. P. Novikova, V. M. Savchuk, B. V. Doroshenko, R. M. Liakhovych, ya. M. Kitsak
M. A. Davydchuk
O. I. Pinchuk, L. V. Radetska, S. O. Konovalenko
I. H. Skovronska, T. I. Tolokova
A. O. Burymenko
I. R. Maselko, O. V. Prokopchuk, S. V. Danchak
O. V. Maiboroda, O. L. Sydorenko
A. O. Bilenko, S. O. Nykytyuk
Y. A. Ivanovych, M. I. Kinash
P. P. Novikova, B. V. Doroshenko, Ya. M. Kitsak
T. O. Krugla
T. V. Pavlyuk, T. I. Tolokova
H. V. Yuhimchuk
N. V. Halytska
N. V. Popovych
I. V. Kobrosli
O. V. Kopeikin, L. P. Martynyuk
H. M. Kurnytska
K. A. Shylo, S. O. Nykytyuk