https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/issue/feed Медсестринство 2021-09-08T15:58:25+03:00 Чернишенко Т. І. publishhouse@tdmu.edu.ua Open Journal Systems <p><em>В журналі висвітлюються нові досягнення в медсестринській освіті та практиці, питання психології, педагогіки та менеджменту в роботі старших і головних медсестер; представлений досвід кращих медсестер різного профілю, наукова робота та багато іншого.</em><br><em><strong>ISSN 2415-3028 (Online), ISSN 2411-1597 (Print), ICV = 54.58, ICV 2018 = 59,08</strong><br></em></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12272 БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 2021-08-05T16:48:08+03:00 О. Буряк yastremska@tdmu.edu.ua О. Димчук yastremska@tdmu.edu.ua Т. Прокопенко yastremska@tdmu.edu.ua О. Колісник yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано і підсумовано дані щодо безпеки праці та охорони здоров’я медичного персоналу за умов пандемії. У часи боротьби з коронавірусом про роль медсестер згадують все частіше. Адже ці медичні працівники найближче спілкуються з хворими на Covid-19.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12273 ГОТОВНІСТЬ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СЕСТРИНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 2021-08-05T16:55:59+03:00 Я. В. Коморна yastremska@tdmu.edu.ua І. Я. Криницька yastremska@tdmu.edu.ua Н. В. Гецько yastremska@tdmu.edu.ua М. І. Марущак yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті йдеться про готовність медичних сестер загальної практики до самостійного виконання медичних компетенцій на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12274 ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА УМОВ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ – ОПЕРАЦІЇ ОБʼЄДНАНИХ СИЛ НА ТЕРИТОРІЇ, ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ (ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ) 2021-08-05T17:03:27+03:00 Н. М. Стешенко yastremska@tdmu.edu.ua О. Н. Литвинова yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті висвітлено проблемні питання організації та надання високоспеціалізованої медичної до­помоги на території Луганської області, підконтрольній уряду України, за умов проведення анти­терористичної операції – Операції обʼєднаних сил. Акцентовано увагу на недостатності, а подекуди і відсутності забезпечення доступу населення до високоспеціалізованої медичної допомоги на даній території.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12277 СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ГОМІЛКИ 2021-08-09T10:19:28+03:00 І. Р. Мисула yastremska@tdmu.edu.ua Ю. А. Андрусевич yastremska@tdmu.edu.ua <p>Стаття присвячена вивченню та аналізу науково-методичної літератури щодо засобів і сучасних мето­дів фізичної реабілітації хворих із переломами кісток гомілки. Встановлено, що основними методами, які застосовують у процесі реабілітації, є лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапевтичні методи. Сучасними методами у процесі реабілітації є кінезитейпування, кріотерапія, механотерапія та новітні апарати, що працюють на основі віртуальних програм.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12278 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 2021-08-09T11:01:40+03:00 Т. Рудницька yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті наведено результати педагогічного експерименту щодо формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер в умовах медичного коледжу з використанням аналізу педагогічних ситуацій, так званого кейс-методу. Проведені дослідження показали рівень і критерії сформованості професійних компетенцій майбутніх медичних сестер та перспективи їх розвитку за допомогою інноваційних технологій і форм роботи.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12279 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ З ЦИКЛУ «ХІРУРГІЯ» 2021-08-09T11:06:48+03:00 Т. М. Тимченко yastremska@tdmu.edu.ua Е. Ф. Самарець yastremska@tdmu.edu.ua С. М. Сушко yastremska@tdmu.edu.ua Ю. Г. Кікоть yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті описано особливості комплексного підходу в освітньому процесі підготовки медичних сестер-бакалаврів з циклу «Хірургія» із використанням традиційних методів навчання та впровадження новітніх технологій, що дає можливість кваліфіковано виконувати свої професійні обов’язки.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12280 ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ 2021-08-09T11:13:26+03:00 М. П. Карась yastremska@tdmu.edu.ua Ю. Я. Коцаба yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті наведено результати дослідження, в ході якого вивчали рівень професійної самореалізації серед медичних сестер амбулаторії сімейної медицини.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12281 ОЦІНКА СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ 2021-08-09T11:52:51+03:00 Л. М. Маланчук yastremska@tdmu.edu.ua О. В. Лісіна yastremska@tdmu.edu.ua С. Л. Маланчук yastremska@tdmu.edu.ua В. М. Мартинюк yastremska@tdmu.edu.ua А. С. Маланчук yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проведено аналіз анкетних даних користувачів соціальної мережі «Instagram» щодо ставлення до партнерських пологів.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12282 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОГО ЗАРАЖЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ 2021-08-09T11:57:38+03:00 Н. В. Іванова yastremska@tdmu.edu.ua І. Я. Криницька yastremska@tdmu.edu.ua Н. В. Гецько yastremska@tdmu.edu.ua М. І. Марущак yastremska@tdmu.edu.ua <p>Стаття присвячена вивченню рівня знань середнього медичного персоналу з питань, що стосуються за­галь­них положень про внутрішньолікарняні інфекції, їх профілактику та нозокоміальний туберкульоз зокрема.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12283 ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ З ОНКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: РОЛЬ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 2021-08-09T12:29:52+03:00 І. В. Сивоконенко yastremska@tdmu.edu.ua Н. Б. Галіяш yastremska@tdmu.edu.ua <p>Педіатрична паліативна допомога має на меті покращити життя та зменшити страждання дітей і підлітків, які живуть зі загрозою для життя, та їхніх близьких. Медичні сестри, які працюють в онкологічних відділеннях, мають важливе значення у наданні паліативної допомоги дітям і підліткам з онкологією. У статті описано підходи до надання паліативної допомоги дітям та подано огляд літератури, пов’язаної з фізичною, психологічною, соціальною та духовною сферами паліативного догляду за дітьми та підлітками, хворими на рак.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12284 АНАЛІЗ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ 2021-08-09T12:35:41+03:00 С. В. Лебедик yastremska@tdmu.edu.ua С. О Коноваленко yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано поведінкові фактори ризику в дітей шкільного віку за допомогою субʼєктивних індикаторів.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12285 ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОРТРЕТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 2021-08-09T14:32:55+03:00 О. Н. Литвинова yastremska@tdmu.edu.ua Н. М. Абашник yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті наведено інтегративний портрет корпоративної культури у закладах охорони здоров’я в період реформування системи охорони здоров’я. Акцентовано увагу на ключових проблемах корпоративної культури в закладах охорони здоров’я, які потребують вирішення.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12286 ОБІЗНАНІСТЬ МОЛОДІ У ПИТАННЯХ ВІЛ/СНІДУ 2021-08-09T14:38:23+03:00 О. А. Полоз yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті висвітлено результати дослідження про рівень знань студентів медичного коледжу стосовно ВІЛ/СНІДу, способи передачі та профілактики, а також ставлення до ВІЛ-інфікованих.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12287 ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 2021-08-09T14:43:11+03:00 А. С. Ширяєва yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті розглянуто особливості спілкування майбутніх медичних сестер у конфліктних ситуаціях. Ви­значено роль вербального і невербального спілкування. Розглянуто реалістичні та нереалістичні конф­лікти між медпрацівником і пацієнтом.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12288 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ВМІННЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДСЕСТРИНСТВА 2021-08-09T15:21:06+03:00 А. Р. Олійникова yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті обґрунтовано необхідність формування експериментально-аналітичних вмінь майбутніх ме­дич­них сестер у процесі навчання в медичному коледжі. Встановлено відповідність між групами вмінь та виробничими функціями майбутніх медсестер (профілактична, діагностична, лікувальна, техно­логічна та оцінювальна). Продемонстровано, що експериментальні вміння варто розглядати на різних рівнях (макрорівні, мезорівні, мікрорівні).</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12289 ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР І ПАЦІЄНТІВ 2021-08-09T15:27:17+03:00 Є. В. Тишкевич-Львова yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті розглянуто деонтологічні принципи та психологічні особливості професійної взаємодії медичних сестер і пацієнтів. Встановлено, що ефективність взаємодії медичних сестер із пацієнтами залежить від їх уміння встановлювати контакт із ними. У своїй професійній діяльності медичні сестри повинні дотримуватися деонтологічних правил, які є основою різних моделей взаємодії медсестер та пацієнтів (уважний догляд за хворими, «не нашкодь», здатність швидко приймати рішення у складних ситуаціях, добросовісність у виконанні професійних обов’язків). Окреслено існуючі моделі взаємодії медичних сестер і пацієнтів (керівництво, партнерство, контрактна, інженерна, патерналістська, колегіальна).</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12290 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ 2021-08-09T15:32:08+03:00 О. В. Ткалич yastremska@tdmu.edu.ua <p>За умов безперервного зростання і розвитку сучасної системи охорони здоров’я виникають нові вимоги до професійно-особистісної характеристики бакалаврів сестринської справи. Вони, зокрема, зумовлюють необхідність оновлення змісту професійної підготовки медсестер-бакалаврів, формування особистісних та професійних якостей. Пріоритетною для затребуваного бакалавра сестринської справи стає професійна мобільність, яка дає змогу оперативно реагувати на будь-які професійно значущі зміни, ефективно діяти в складних ситуаціях, приймати самостійні професійно грамотні та ефективні<br />рішення.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12291 ПОЗААУДИТОРНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 2021-08-09T15:36:29+03:00 С. О. Дуднік yastremska@tdmu.edu.ua Н. В. Телефус yastremska@tdmu.edu.ua І. В. Щербина yastremska@tdmu.edu.ua Г. М. Михальченко yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті висвітлено зразки методик проведення позааудиторних заходів як засобу активізації пізна­вальної діяльності студентів із використанням дистанційних форм і методів роботи.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12292 ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕНІСТЬ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАРКОЛОГІЧНИХ І ПСИХІАТРИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ 2021-08-09T15:42:19+03:00 І. Юрченко yastremska@tdmu.edu.ua І. Савченко yastremska@tdmu.edu.ua О. Димчук yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано та підсумовано результати практичних досліджень поширення професійного вигорання у медичних працівників психіатричних і наркологічних закладів Луганської області та розглянуто основні причини та фактори, що спричиняють розвиток даного захворювання.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12293 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗВИТОК ОСТЕОАРТРОЗУ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ 2021-08-09T15:47:02+03:00 О. О. Борейко yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті розглянуто загальні відомості та клінічні прояви остеоартрозу, сучасні підходи до його ліку­ван­ня. Крім того, здійснено спробу визначити сутність комплексного підходу до лікування і реабілітації хворих на остеоартроз. Проаналізовано проблему лікування та реабілітації населення України з дегенеративними захворюваннями опорно-рухового апарату, яка залишається невирішеною. Здійснено аналіз та доведено, що «симптоматичне» та «базове» лікування остеоартрозу не повністю відновлює функціональну активність, а в довгостроковій перспективі призводить до прогресування дегенеративного процесу. Крім того, аналіз результатів нашого дослідження показав, що формально призна­­чене лікування спричиняє великі та безглузді витрати бюджетних коштів та надає пацієнтам впевненості в ефективності лише хірургічних методів лікування.</p> 2021-09-08T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 Медсестринство