https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/issue/feed Медсестринство 2022-05-19T10:45:28+03:00 Чернишенко Т. І. publishhouse@tdmu.edu.ua Open Journal Systems <p><em>В журналі висвітлюються нові досягнення в медсестринській освіті та практиці, питання психології, педагогіки та менеджменту в роботі старших і головних медсестер; представлений досвід кращих медсестер різного профілю, наукова робота та багато іншого.</em><br><em><strong>ISSN 2415-3028 (Online), ISSN 2411-1597 (Print), ICV = 54.58, ICV 2018 = 59,08</strong><br></em></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12893 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ ТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВІДДІЛЕННЯХ, ДЕ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ПАЦІЄНТАМ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ (COVID-19) 2022-05-09T10:54:29+03:00 М. М. Двуліт yastremska@tdmu.edu.ua І. Я. Криницька yastremska@tdmu.edu.ua М. І. Марущак yastremska@tdmu.edu.ua <p>Статтю присвячено вивченню частоти і вираження тривожно-депресивних розладів у медичних сестер, які працюють у терапевтичних відділеннях та у відділеннях, де надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19).</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12894 РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ДОСЯГНЕННІ ІНТЕГРАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА УМОВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ 2022-05-09T11:41:47+03:00 В. Й. Кульчицький yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано роль гуманітарних дисциплін у досягненні інтегральних результатів за умов змішаного навчання під час підготовки майбутніх фахівців медичної галузі. З’ясовано, що специфіка викладання гуманітарних дисциплін зобов’язує кожного викладача шукати паралелі наук, які допомагають здобути ґрунтовні комплексні знання через призму міжпредметних зв’язків.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12895 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ПОХИЛОГО ВІКУ 2022-05-09T11:48:50+03:00 Л. В. Радецька yastremska@tdmu.edu.ua А. І. Смачило yastremska@tdmu.edu.ua Д. І. Борух yastremska@tdmu.edu.ua Т. В. Ротар yastremska@tdmu.edu.ua <p>Актуальність і значимість дослідження зумовлені змінами демографічної ситуації у країні та світі. Це дослідження продемонструвало, що довготривала паліативна допомога, яку надають інкурабельним пацієнтам похилого віку, в тому числі неонкологічна, має різну характеристику медико-соціальних потреб та вимагає комплексного підходу в геріатричній практиці.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12896 ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОМУНІКАЦІЇ В МЕДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2022-05-09T12:44:25+03:00 С. М. Климович yastremska@tdmu.edu.ua <p>Оскільки професійна медична діяльність на будь-якому рівні нерозривно пов’язана з процесом і проблемами спілкування, доведено необхідність формувати комунікативну компетентність медичних працівників, а це вимагає не лише наявності певних знань, а й сформованості спеціальних навичок, які проаналізовано в даній статті.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12897 ДИСТАНЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 2022-05-09T12:51:50+03:00 В. Й. Кульчицький yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано важливість використання дистанційних освітніх технологій у практично-орієнтованій підготовці майбутніх медичних фахівців. З’ясовано, що підготовка медичних кадрів за сучасних умов реформування охорони здоров’я в Україні повинна бути спрямована на задоволення потреби у кваліфікованих та досвідчених медичних фахівцях.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12898 АНАЛІЗ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПОПУЛЯЦІЇ 2022-05-09T13:11:52+03:00 А. Ю. Клепець yastremska@tdmu.edu.ua Д. Р. Галіяш yastremska@tdmu.edu.ua <p>Дитяча гінекологія – це особлива медична субспеціальність, яка передбачає співпрацю медичних пра­цівників з гінекології, педіатрії та урології. Дана спеціальність відрізняється від загальної гінекології через особливості, пов’язані з розвитком і анатомією дівчаток та підлітків і необхідністю делікатного підходу при обстеженні таких пацієнток. Гінекологічні проблеми, що виникають у педіатричній популяції, є унікальними для цієї вікової групи і передбачають наявність у лікаря та медсестри навичок, що відрізняються від тих, які використовують для дорослих пацієнток.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12899 СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З АЛІМЕНТАРНИМ ОЖИРІННЯМ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ФІТОТЕРАПІЇ 2022-05-09T13:25:26+03:00 Л. О. Лещук yastremska@tdmu.edu.ua А. О. Голяченко yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті на основі теоретичного аналізу наукової та спеціальної літератури обґрунтовано доцільність проведення комплексного реабілітаційного лікування хворих з ожирінням. При дотриманні комплекс­ного підходу, що включає дієтотерапію, фітотерапію, ЛФК, фізіотерапевтичні методи лікування, мож­ливим є досягнення стійкого позитивного результату.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12900 ІГРОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ РУХОВОГО РОЗВИТКУ 2022-05-09T13:38:28+03:00 Ж. О. Семеніна yastremska@tdmu.edu.ua А. О. Голяченко yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті проведено аналіз реабілітаційних заходів із застосуванням ігротерапії в дітей із затримкою рухо­вого розвитку. Включення в програму фізичної терапії дітей дошкільного віку із затримкою рухових функцій ігротерапії формує мотивацію до самостійної рухової активності, вона є природною діяльністю пацієнтів цієї вікової категорії.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12905 ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ БАЛАНСУ В ПАЦІЄНТІВ З ВЕРТЕБРОГЕННИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 2022-05-12T10:17:45+03:00 Ю. Ф. Котик yastremska@tdmu.edu.ua Д. В. Попович yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті оцінено та проаналізовано основні реабілітаційні підходи, які застосовують при порушенні балансу в пацієнтів з вертеброгенним больовим синдромом. У ході дослідження використано такі ме­тоди фізичної терапії, як: підвісна система Redcord, мануальна терапія Mullіgan, профілактор Євмінова і терапевтичні вправи. У цій роботі ми порівняли та дослідили, який з методів фізичної терапії є ефективнішим.</p> 2022-05-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медсестринство