Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • 2. Файл подання є документом у форматі *.doc або *.rtf.
 • 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • 4. Текст набраний шрифтом Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про нас».

Керівництво для авторів

Надсилати для друку статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у галузі медсестринства.
Необхідно вказати науковий ступінь, вчене звання та електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, адресу, телефон  автора, з яким можна вести листування та перемовини.
Текст статті потрібно надсилати на електронну пошту журналу (nursing_j@tdmu.edu.ua) і зареєструвати елект­ронний варіант статті в системі OJS на електронній сторінці журналу.

Науково-практичний журнал виходить чотири рази на рік. З метою заохочення авторів до друку статей з проб­лем медсестринства, що відповідає інтересам подальшого входження журналу до міжнародних баз даних та державної політики розвитку міжнародного наукового співробітництва, публікація статей здійснюється безкоштовно.

СТАТТЮ викладати за такою схемою:
• УДК.
• Назва статтi (українською та англійською мовами).
• Iнiцiали та прiзвище(а) автора(iв) (українською та англійською мовами).
• Місце роботи: назва установи, мiсто (українською та англійською мовами).
• Електронна адреса для листування.
• Структуроване резюме (українською та англійською мовами).
• Ключовi слова (українською та англійською мовами).
Вступ (з абзацу).
Мета дослідження (з абзацу).
Матеріали і методи (з абзацу).
Результати й обговорення (з абзацу).
Висновки (з абзацу).
Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами в квадратних дужках) і подають у кінці статті.
Необхідно надсилати ДВА ВАРІАНТИ списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Список літератури References необхідно подавати в форматі Vancouver Style, опис якого можна знайти за адресою  або тут.
Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому. Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати «et al.» (див. опис статті з журналу 7 і більше авторів).
Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням:
англомовні;
україномовні.

Редакційна колегія залишає за собою право не розглядати статті за таких умов:

 • не відповідає вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не має наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідає тематиці журналу;
 • виконано з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредагована (містить граматичні та стилістичні помилки);
 • порушено етику наукових досліджень, зокрема, якщо у статті виявлено плагіат.

РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСУ
Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома спеціалістами галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.
Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстку, яку треб вичитати, і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де необхідно зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Медсестринство» підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Імена й електронні адреси, які вказують користувачі сайту цього журналу, буде використано виключно для виконання внутрішніх технічних завдань журналу; їх не поширюватимуть та не передаватимуть стороннім особам. Більш детально про конфіденційність – у видавничій етиці.