Про журнал

Про журнал

Медсестринство

ISSN 2415-3028 (Online), ISSN 2411-1597 (Print)

Періодичність публікації

Щоквартально

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Процес рецензування

Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей. Редакція не бере на себе зобов'язань щодо роз'яснення причин відмови від публікації статті.  Рукописи мають представляти матеріали, що не були опубліковані раніше та не були подані до інших видань.

Засновник видання:

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.

Вид видання: журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Мови видання: українська, англійська.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: медсестри, лікарі, науковці, здобувачі вищої освіти.

Програмні цілі (основні принципи):  публікація оригінальних досліджень, аналітичних оглядів, систематичних оглядів,  клінічних випадків, матеріалів наукових форумів, що охоплюють всі аспекти медсестринства.

Періодичність випуску – 1 раз у квартал;

обсяг – до 25 умовних друкарських аркушів;

формат видання – 60×84/8.

Місцезнаходження редакції: журнал «Медсестринство»; Майдан Волі, 1; м. Тернопіль, 46001.

Вид видання за цільовим призначенням – науково-практичне.