Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing <p><em>В журналі висвітлюються нові досягнення в медсестринській освіті та практиці, питання психології, педагогіки та менеджменту в роботі старших і головних медсестер; представлений досвід кращих медсестер різного профілю, наукова робота та багато іншого.</em><br><em><strong>ISSN 2415-3028 (Online), ISSN 2411-1597 (Print), ICV = 54.58, ICV 2018 = 59,08</strong><br></em></p> Ternopil National Medical University uk-UA Медсестринство 2411-1597 БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12272 <p>У статті проаналізовано і підсумовано дані щодо безпеки праці та охорони здоров’я медичного персоналу за умов пандемії. У часи боротьби з коронавірусом про роль медсестер згадують все частіше. Адже ці медичні працівники найближче спілкуються з хворими на Covid-19.</p> О. Буряк О. Димчук Т. Прокопенко О. Колісник Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 5 10 10.11603/2411-1597.2021.2.12272 ГОТОВНІСТЬ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СЕСТРИНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12273 <p>У статті йдеться про готовність медичних сестер загальної практики до самостійного виконання медичних компетенцій на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги.</p> Я. В. Коморна І. Я. Криницька Н. В. Гецько М. І. Марущак Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 11 13 10.11603/2411-1597.2021.2.12273 ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА УМОВ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ – ОПЕРАЦІЇ ОБʼЄДНАНИХ СИЛ НА ТЕРИТОРІЇ, ПІДКОНТРОЛЬНІЙ УРЯДУ УКРАЇНИ (ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ) https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12274 <p>У статті висвітлено проблемні питання організації та надання високоспеціалізованої медичної до­помоги на території Луганської області, підконтрольній уряду України, за умов проведення анти­терористичної операції – Операції обʼєднаних сил. Акцентовано увагу на недостатності, а подекуди і відсутності забезпечення доступу населення до високоспеціалізованої медичної допомоги на даній території.</p> Н. М. Стешенко О. Н. Литвинова Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 14 17 10.11603/2411-1597.2021.2.12274 СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМІ ГОМІЛКИ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12277 <p>Стаття присвячена вивченню та аналізу науково-методичної літератури щодо засобів і сучасних мето­дів фізичної реабілітації хворих із переломами кісток гомілки. Встановлено, що основними методами, які застосовують у процесі реабілітації, є лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапевтичні методи. Сучасними методами у процесі реабілітації є кінезитейпування, кріотерапія, механотерапія та новітні апарати, що працюють на основі віртуальних програм.</p> І. Р. Мисула Ю. А. Андрусевич Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 18 20 10.11603/2411-1597.2021.2.12277 ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12278 <p>У статті наведено результати педагогічного експерименту щодо формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер в умовах медичного коледжу з використанням аналізу педагогічних ситуацій, так званого кейс-методу. Проведені дослідження показали рівень і критерії сформованості професійних компетенцій майбутніх медичних сестер та перспективи їх розвитку за допомогою інноваційних технологій і форм роботи.</p> Т. Рудницька Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 21 23 10.11603/2411-1597.2021.2.12278 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ З ЦИКЛУ «ХІРУРГІЯ» https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12279 <p>У статті описано особливості комплексного підходу в освітньому процесі підготовки медичних сестер-бакалаврів з циклу «Хірургія» із використанням традиційних методів навчання та впровадження новітніх технологій, що дає можливість кваліфіковано виконувати свої професійні обов’язки.</p> Т. М. Тимченко Е. Ф. Самарець С. М. Сушко Ю. Г. Кікоть Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 24 27 10.11603/2411-1597.2021.2.12279 ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12280 <p>У статті наведено результати дослідження, в ході якого вивчали рівень професійної самореалізації серед медичних сестер амбулаторії сімейної медицини.</p> М. П. Карась Ю. Я. Коцаба Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 28 30 10.11603/2411-1597.2021.2.12280 ОЦІНКА СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12281 <p>У статті проведено аналіз анкетних даних користувачів соціальної мережі «Instagram» щодо ставлення до партнерських пологів.</p> Л. М. Маланчук О. В. Лісіна С. Л. Маланчук В. М. Мартинюк А. С. Маланчук Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 31 34 10.11603/2411-1597.2021.2.12281 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНОГО ЗАРАЖЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12282 <p>Стаття присвячена вивченню рівня знань середнього медичного персоналу з питань, що стосуються за­галь­них положень про внутрішньолікарняні інфекції, їх профілактику та нозокоміальний туберкульоз зокрема.</p> Н. В. Іванова І. Я. Криницька Н. В. Гецько М. І. Марущак Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 35 37 10.11603/2411-1597.2021.2.12282 ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ З ОНКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: РОЛЬ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12283 <p>Педіатрична паліативна допомога має на меті покращити життя та зменшити страждання дітей і підлітків, які живуть зі загрозою для життя, та їхніх близьких. Медичні сестри, які працюють в онкологічних відділеннях, мають важливе значення у наданні паліативної допомоги дітям і підліткам з онкологією. У статті описано підходи до надання паліативної допомоги дітям та подано огляд літератури, пов’язаної з фізичною, психологічною, соціальною та духовною сферами паліативного догляду за дітьми та підлітками, хворими на рак.</p> І. В. Сивоконенко Н. Б. Галіяш Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 38 42 10.11603/2411-1597.2021.2.12283 АНАЛІЗ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12284 <p>У статті проаналізовано поведінкові фактори ризику в дітей шкільного віку за допомогою субʼєктивних індикаторів.</p> С. В. Лебедик С. О Коноваленко Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 43 45 10.11603/2411-1597.2021.2.12284 ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОРТРЕТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12285 <p>У статті наведено інтегративний портрет корпоративної культури у закладах охорони здоров’я в період реформування системи охорони здоров’я. Акцентовано увагу на ключових проблемах корпоративної культури в закладах охорони здоров’я, які потребують вирішення.</p> О. Н. Литвинова Н. М. Абашник Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 46 50 10.11603/2411-1597.2021.2.12285 ОБІЗНАНІСТЬ МОЛОДІ У ПИТАННЯХ ВІЛ/СНІДУ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12286 <p>У статті висвітлено результати дослідження про рівень знань студентів медичного коледжу стосовно ВІЛ/СНІДу, способи передачі та профілактики, а також ставлення до ВІЛ-інфікованих.</p> О. А. Полоз Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 51 54 10.11603/2411-1597.2021.2.12286 ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12287 <p>У статті розглянуто особливості спілкування майбутніх медичних сестер у конфліктних ситуаціях. Ви­значено роль вербального і невербального спілкування. Розглянуто реалістичні та нереалістичні конф­лікти між медпрацівником і пацієнтом.</p> А. С. Ширяєва Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 55 57 10.11603/2411-1597.2021.2.12287 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ВМІННЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДСЕСТРИНСТВА https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12288 <p>У статті обґрунтовано необхідність формування експериментально-аналітичних вмінь майбутніх ме­дич­них сестер у процесі навчання в медичному коледжі. Встановлено відповідність між групами вмінь та виробничими функціями майбутніх медсестер (профілактична, діагностична, лікувальна, техно­логічна та оцінювальна). Продемонстровано, що експериментальні вміння варто розглядати на різних рівнях (макрорівні, мезорівні, мікрорівні).</p> А. Р. Олійникова Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 58 60 10.11603/2411-1597.2021.2.12288 ДЕОНТОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР І ПАЦІЄНТІВ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12289 <p>У статті розглянуто деонтологічні принципи та психологічні особливості професійної взаємодії медичних сестер і пацієнтів. Встановлено, що ефективність взаємодії медичних сестер із пацієнтами залежить від їх уміння встановлювати контакт із ними. У своїй професійній діяльності медичні сестри повинні дотримуватися деонтологічних правил, які є основою різних моделей взаємодії медсестер та пацієнтів (уважний догляд за хворими, «не нашкодь», здатність швидко приймати рішення у складних ситуаціях, добросовісність у виконанні професійних обов’язків). Окреслено існуючі моделі взаємодії медичних сестер і пацієнтів (керівництво, партнерство, контрактна, інженерна, патерналістська, колегіальна).</p> Є. В. Тишкевич-Львова Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 61 63 10.11603/2411-1597.2021.2.12289 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12290 <p>За умов безперервного зростання і розвитку сучасної системи охорони здоров’я виникають нові вимоги до професійно-особистісної характеристики бакалаврів сестринської справи. Вони, зокрема, зумовлюють необхідність оновлення змісту професійної підготовки медсестер-бакалаврів, формування особистісних та професійних якостей. Пріоритетною для затребуваного бакалавра сестринської справи стає професійна мобільність, яка дає змогу оперативно реагувати на будь-які професійно значущі зміни, ефективно діяти в складних ситуаціях, приймати самостійні професійно грамотні та ефективні<br />рішення.</p> О. В. Ткалич Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 64 66 10.11603/2411-1597.2021.2.12290 ПОЗААУДИТОРНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12291 <p>У статті висвітлено зразки методик проведення позааудиторних заходів як засобу активізації пізна­вальної діяльності студентів із використанням дистанційних форм і методів роботи.</p> С. О. Дуднік Н. В. Телефус І. В. Щербина Г. М. Михальченко Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 67 69 10.11603/2411-1597.2021.2.12291 ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕНІСТЬ ПРОЯВУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАРКОЛОГІЧНИХ І ПСИХІАТРИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12292 <p>У статті проаналізовано та підсумовано результати практичних досліджень поширення професійного вигорання у медичних працівників психіатричних і наркологічних закладів Луганської області та розглянуто основні причини та фактори, що спричиняють розвиток даного захворювання.</p> І. Юрченко І. Савченко О. Димчук Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 70 74 10.11603/2411-1597.2021.2.12292 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗВИТОК ОСТЕОАРТРОЗУ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing/article/view/12293 <p>У статті розглянуто загальні відомості та клінічні прояви остеоартрозу, сучасні підходи до його ліку­ван­ня. Крім того, здійснено спробу визначити сутність комплексного підходу до лікування і реабілітації хворих на остеоартроз. Проаналізовано проблему лікування та реабілітації населення України з дегенеративними захворюваннями опорно-рухового апарату, яка залишається невирішеною. Здійснено аналіз та доведено, що «симптоматичне» та «базове» лікування остеоартрозу не повністю відновлює функціональну активність, а в довгостроковій перспективі призводить до прогресування дегенеративного процесу. Крім того, аналіз результатів нашого дослідження показав, що формально призна­­чене лікування спричиняє великі та безглузді витрати бюджетних коштів та надає пацієнтам впевненості в ефективності лише хірургічних методів лікування.</p> О. О. Борейко Авторське право (c) 2021 Медсестринство https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-09-08 2021-09-08 2 75 76 10.11603/2411-1597.2021.2.12293