№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2411-1597.2016.4

Зміст

Статті

L. K. Romanishena – Lanovska, O. N. Lytvynova, S. O. Yastremska
I. O. Berkela, L. V. Naumova, I. M. Yastremska
L. Radetska, K. Pavlowa, B. Yu. Kushnir
N. A. Buhaevska, N. I. Reha
B. A. Lokay, S. V. Tsyhankova
I. I. Luniova
O. L. Pozhydayeva, O. I. Zarudna
M. D. Derlyuk, N. I. Reha
V. Ye. Horodetskyy, T. M. Kvasha
V. Slavopas
T. V. Tomchuk, A. O. Bob
I. M. Melnychuk, A. A. Tieliehina
N. O. Ponomarenko
O. I. Boyeva
N. I. Tarasenko
N. V. Tymoshenko