ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ –ЗАПОРУКА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР іЗ МАСАЖУ

I. M. Melnychuk, A. A. Tieliehina

Анотація


У статті розглянуто основні шляхи формування професійної компетентності під час навчання студентів із вадами зору. 


Повний текст:

тут

Посилання


Litvak A. G. Tiflopsihologiya : ucheb. posob. dlya studentov ped. in-tov po spec. defektologiya. – M. : Prosveshchenie, 1985.

Osobennosti poznavatel'noj deyatel'nosti slepyh i slabovidyashchih shkol'nikov / pod red. A. I. Zotova, A. G. Litvaka. – L. : Izd-vo LGPI im. A. I. Gercena, 1974. – 210 s.

Profesijna osvita : slovnyk / [uklad. S. U. Goncharenko ta in.] ; za red. N. G. Nychkalo. – K. : Vyshha shkola, 2000. – 380 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2411-1597.2016.4.7484

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.