Оцінка впливу остеотропних препаратів на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при регенерації кісткової тканини в експерименті

Автор(и)

  • V. M. Zubachyk Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів
  • I. V. Han Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів
  • O. O. Pasko Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8812

Ключові слова:

біоматеріали, регенерація, експеримент, малоновий діальдегід, каталаза, супероксиддисмутаза.

Анотація

Резюме. У статті наведено порівняльну оцінку динаміки репараційного процесу в кістковій тканині під впливом остеотропних препаратів.

Мета дослідження – оцінити вплив препаратів та композицій для ендодонтичного лікування на інтенсивність репараційного процесу в кістковій тканині, аналізуючи результати біохімічних досліджень пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи.

Матеріали і методи. Експеримент проведено на 120 білих щурах, яким створювали дефект кісткової тканини та заповнювали його досліджуваними біоматеріалами. З досліду тварин виводили на 14 та 30 доби шляхом декапітації під наркозом та проводили забір крові для біохімічних досліджень. У крові щурів досліджували активність процесів пероксидного окиснення ліпідів – малонового діальдигіду та ферментів антиоксидантної системи – каталази та супероксиддисмутази.

Результати досліджень та їх обговорення. У групах тварин, де використовували композиції на основі гідроксіапатиту і β-трикальційфосфату, спостерігалась менша активність процесів ліпопероксидації порівняно з тваринами, де застосовували МТА та Nano Gen. Запропоновані композиції володіють антиоксидантними властивостями, що сприяють зменшенню активності запального процесу. Композиції на основі гідроксіапатиту і β-трикальційфосфату в більш ранні терміни відновлюють баланс в системі пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи, що створює сприятливіші умови для біоревіталізації та регенерації позаапікальних тканин.

Висновки. Композиції на основі гідроксіапатиту і β-трикальційфосфату володіють антиоксидантними властивостями, пригнічують процеси надмірної ліпопероксидації, сприяють зменшенню активності запального процесу і, тим самим, стимулюють регенерацію кісткової тканини.

Біографія автора

V. M. Zubachyk, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів

 

Посилання

Sculean, A. Nikolidakis, D. Nikou, G., & Aleksandar Ivanovic, A. (2015). Biomaterials for promoting periodontal regeneration in human intrabony defects: a systematic review. Periodontology, 2000 (68), 182-216.

Aayushi, Arundeep, Dax, & Ravjot (2016). Calcium hydroxide in endodontics. Journal of Applied Dental and Medical Sciences, 2 (3), 78-88.

Bansal, R. Jain, A., & Mittal, S. (2015). Current overview on challenges in regenerative endodontics. J. Conserv. Dent., 18 (1), 1-6.

Zubachyk, V.M., & Han, I.V. (2016). Porivnіalna otsinka osteotropnoi dii endodontychnykh plombuvalnykh materialiv na modeli eksperymentalnoi destruktsii kistkovoi tkanyny shchelepy shchuriv [Comparative evaluation of osteotropic action of endodontic filling materials on the model of experimental destruction of bone tissue of the jaw of rats]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh – Ukrainian Dental Almanac, 1 (2), 12-16 [in Ukrainian].

Denha, O.V., Tsevukh, D.B., & Levytskyi, A.P. (2007). Biokhimichni pokaznyky kolozubnykh tkanyn pry eksperymentalnii terapii periodontytu [Biochemical indices of collarbone tissues during experimental periodontitis treatment]. Visnyk stomatolohii – Herald of Dentistry, 4, 40-45 [in Ukrainian].

Ivchenko, A.V. (2012). Khimichnyi sklad reheneratu kistkovoi tkanyny, shcho formuietsia v mistsi defektu, na foni streptozototsynovoho diabetu u shchuriv statevozriloho viku [The chemical composition of the bone tissue regeneration that is formed at the defect site, in the context of streptotrozine diabetes in rats of mature age]. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal – Zaporozhye Medical Journal, 1 (70), 14-16 [in Ukrainian].

Lysenko, O.S. Levytskyi, A.P., & Borysenko, A.V. (2014). Osteostymuliuiucha aktyvnist osteotropnykh kompozytsii na osnovi nanostrukturovanoi biokeramiky [Osteostimulating activity of osteotropic compositions on the basis of nanostructured bioceramics]. Visnyk stomatolohii – Herald of Dentistry, 1, 2-7 [in Ukrainian].

Liubchenko, O.V. (2011). Porivnialna otsinka protyza­palnykh ta antyoksydantnykh vlastyvostei plombuvalnykh tsementiv „Retapeks” i „PRO ROOT MTA” na modeli eksperymentalnoho periodontytu [Comparative estimation of anti-inflammatory and antioxidant properties of filling cements «Retapex» and «PRO ROOT MTA» on the model of experimental periodontitis]. Visnyk stomatolohii – Herald of Dentistry, 2, 5-9 [in Ukrainian].

Yurovska, I.O. (2011). Kliniko-morfolohichni osoblyvosti perebihu ta likuvannia khronichnoho periodontytu v zubakh z riznym stanom apikalnoi konstryktsii [Clinical and morphological features of the course and treatment of chronic periodontitis in teeth with different state of apical constriction]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-20

Як цитувати

Zubachyk, V. M., Han, I. V., & Pasko, O. O. (2018). Оцінка впливу остеотропних препаратів на активність процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при регенерації кісткової тканини в експерименті. Клінічна Стоматологія, (2), 5–9. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8812

Номер

Розділ

Експериментальні дослідження