Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22610, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки.

The Journal is indexed by Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus ICV 2019 = 79.86

ICV Index Copernicus 2014 - 30.08; 2015 -51.08; 2016 - 65.40