Результати аналізу роботи хірургічного кабінету Закарпатської обласної клінічної стоматологічної поліклініки за 2012–2016 роки

Автор(и)

  • V. M. Heley ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

DOI:

https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8810

Ключові слова:

профілактичний огляд, лікар стоматолог-хірург, хвороби пародонта, хірургічні втручання.

Анотація

Резюме. У даній  статті представлено аналіз роботи лікаря хірурга-стоматолога профілактичного відділення Обласної клінічної стоматологічної поліклініки м. Ужгорода за  2012–2016 рр. Статистична обробка даних лікарської практики  є важливим фактором для  оцінки  його професійної діяльності, повноти виконання обов’язків, якості надання хірургічно-стоматологічних послуг.

Мета дослідження – проаналізувати роботу лікаря стоматолога-хірурга за п’ять років.

Матеріали і методи. На думку авторів та більшості практичних лікарів хірургів-стоматологів,  основними проблемами організації стоматологічної  допомоги є нерівномірне трудове навантаження та розподіл надання хірургічно-стоматологічної допомоги населенню. Даний аналіз роботи лікаря-хірурга  в подальшому зможе удосконалити розробку механізмів кваліфікованої лікарської допомоги та підвищити ефективність функціонування стоматологічної служби  як складової системи охорони здоров’я.

Результати досліджень та їх обговорення. Аналізуючи роботу лікаря хірурга-стоматолога за п’ять років, у дослідженні було наведено показники щомісячної звітності. Навантаження під час року на лікаря хірурга-стоматолога було нерівномірне. Коливання завантаження кабінету можна пояснити коливанням розподілу святкових днів та періодів тимчасової непрацездатності працівників клініки. Відповідно щомісяця у кабінеті відпрацьовували від 19,17 до 19,50 робочих змін.  Показані в роботі дані чітко підтверджують теорію циклічності та сезонності  звернень пацієнтів за хірургічно-стоматологічною допомогою, що, у свою чергу, відповідає показникам захворюваності на карієс та його ускладнення згідно зі статистичними даними. 

Висновки. Як видно з аналізу отриманих  даних, лікар-хірург стоматолог за п’ять років  виконав великий об’єм лікувальної роботи, що вимагала глибоких знань з методів обстеження хворих,  диференційної діагностики, мануальних навичок та вмінь. Потрібно постійно підвищувати свою кваліфікацію,  перебуваючи на передатестаційних курсах, підтверджувати  кваліфікаційну категорію,  застосовувати ефективні методи фармакотерапії.

Біографія автора

V. M. Heley, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

 

Посилання

Petersen, P.E. (2009). Globalnaya politika Vsemirnoy organizatsii zdravookhraneniya po uluchshenyiu stomatologicheskogo zdorovya [Global policy of the World Health Organization for improving dental health]. Dental Forum, 1, 15-25 [in Russian].

Alimskiy, A.V. (2009). Rol i mesto organizatsii i upravleniya stomatologicheskoy sluzhboy strany v usloviyakh rinochnikh otnosheniy [The role and place of organization and management of the dental service of the country in the conditions of market relations]. Ekonomika i menedzhment v stomatologii – Economics and Management in Dentistry, 1, 14-17 [in Ukrainian].

Belousov, N.I., Trifonov, B.V., & Starodubtsev, V.G. (2008). Sotsyologicheskaya diagnostika organizatsii stomatologicheskoy sluzhby v regione [Sociological diagnosis of the organization of the dental service in the region]. Sistemnyy analiz i upravleniye v biomeditsinskikh sistemakh – System Analysis and Management in Biomedical Systems, 7 (3), 744-748 [in Russian].

Vakhnenko, O.M. (2009). Analiz stanu normatyvnoi bazy, shcho rehuliuie nadannia stomatolohichnoi dopomohy naselenniu Ukrainy [Analysis of the state of the regulatory framework governing the provision of dental care to the Ukrainian population]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (4), 145-147 [in Ukrainian].

Kosenko, K.M., Bakhurynskyi, Yu.M., & Skyba, V.Ia. (2000). Haluzevyi medyko-ekonomichnyi standart nadannia stomatolohichnoi dopomohy na I, II ta III rivniakh: Ambulatorna dopomoha [Sectoral medical and economic standard for provision of dental care at levels I, II and III: Outpatient care. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Kosenko, K.M., & Reizvykh, O.E. (2013). Riven nadannia stomatolohichnoi dopomohy dytiachomu naselenniu Ukrainy za period 2002-2011 rr [The level of provision of dental care to the children’s population of Ukraine for the period of 2002-2011.] Visnyk stomatolohii – Herald of Dentistry, (1), 152-157 [in Ukrainian].

Antoniuk, S., & Radysh, Ya. (2005). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku pryvatnoho sektora v okhoroni zdorovia Ukrainy (na prykladi nadannia naselenniu stomatolohichnoi dopomohy) [State regulation of the private sector development in Ukrainian health care (for example, provision of dental care to the population)]. Visnyk NADU – Visiting NAPA, (2), 147-152 [in Ukrainian].

Nakaz ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy №566 “Pro zatverdzhennia protokoliv nadannia medychnoi dopomohy za spetsialnistiu “Stomatolohiia”” vid 23.11.2004 [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 566 “On approval of protocols for the provision of medical care in the specialty “Dentistry” dated 23.11.2004]. Retrieved from: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20041123_566.html [in Ukrainian].

Nakaz ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy № 47 “Pro zatverdzhennia oblikovoi formy №039/o “Vidomist obliku vidviduvan v poliklinitsi (ambulatorii), dyspanseri, konsultatsii, vdoma” vid 28.01.2004r. [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 47 “On approval of registration form No039 / o” Record of visits to clinics (outpatient clinics), clinics, consultations at home “. - dated 28.01.2004r.]. Retrieved from: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040128_47.html[in Ukrainian].

Nakaz ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy №258 “Pro zatverdzhennia typovykh instruktsii shchodo zapovnennia form pervynnoi medychnoi dokumentatsii likuvalno-profilaktychnykh zakladiv” vid 03.07.2001 r. [ Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 258 “On approval of standard instructions for filling in forms of primary medical records of medical institutions” dated 03.07.2001 ]. Retrieved from: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20010703_258.html [in Ukrainian].

Nakaz ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy №58 “Pro vnesennia zmin do nakaziv MOZ Ukrainy, shcho zatverdzhuiut zvitnu ta oblikovu medychnu dokumentatsiiu” vid 05.02.2007 r.[ Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 58 “On Amendments to the Orders of the Ministry of Health of Ukraine approving the accounting and accounting medical documentation” dated February 5, 2007 ]. Retrieved from: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20041123_566.html [in Ukrainian].

Opanasiuka, Yu.V. (2005). Protokoly nadannia stomatolohichnoi dopomohy [Protocols for the provision of stomatologic help]. Kyiv: National standards of Ukraine: recommended by the CMC for higher medical education of the Ministry of Health of Ukraine for doctors and students of stomatological departments of medical universities [in Ukrainian].

Pavlenko, O.V., Kabakov, V.V., & Vakhnenko, O.M. (2011). Analiz roboty stomatolohichnoi sluzhby Ukrainy za materialamy 2009 roku [Analysis of the work of the Dental Service of Ukraine in 2009.] Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (2), 153-155 [in Ukrainian].

Pavlenko, O.V., & Vakhnenko, O.M. (2013). Shliakhy reformuvannia systemy nadannia stomatolohichnoi dopomohy naselenniu Ukrainy. Dyskusiia. [Ways of reforming the system of providing dental care to the population of Ukraine. Discussion.] Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (4), 180-184 [in Ukrainian].

Pavlenko, O.V., Antonenko, M.Yu., & Sidelnykov, P.V. (2009). Planuvannia likuvalno-profilaktychnoi dopomohy khvorym na heneralizovanyi parodontyt na osnovi otsinky ryzyku urazhennia parodontu [Planning of medical and preventive care for patients with generalized periodontitis on the basis of risk assessment of periodontal disease.] Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, (1), 56-60. [in Ukrainian].

Reshetnikov, A.V. (2000). Evolyutsiya i problemy sovremennoy sotsiologii meditsyny [Evolution and problems of modern sociology of medicine.] Ekonomika zdravookhraneniya – Health Economics, (5-6), 64-66 [in Russian].

Savchuk, O.V., & Kaniura, O.A. (2014). Sotsiolo­hichne doslidzhennia problem munitsypalnykh stomatolo­hichnykh zakladiv [Sociological study of problems of municipal dental institutions.] Innovatsii v stomatolohii – Innovations in Dentistry, (2), 78-81 [in Ukrainian].

Chopchyk, V. D. (2007). Kontseptualni napriamy rozvytku orhanizatsii stomatolohichnoi dopomohy doroslomu naselenniu v systemi derzhavnykh ambulatornykh zakladiv velykykh mist Ukrainy [Conceptual directions of the organization of the organization of dental care for the adult population in the system of state out-patient institutions of the major cities of Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. [Kyiv: National Medical Academy of Postgraduate Education named after PL Shupika Ministry of Health of Ukraine [in Ukrainian].

Chopchyk, V.D., & Holubchykov, M.V. (2007) Kharakterystyka potreby dorosloho naselennia v stomatolohichnykh posluhakh [Characteristics of adult population in dental services]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO im. P.L. Shupyka – Collection of Scientific Papers of P.L. Shupyk NMAPO Employees, 16 (2), 901-906 [in Ukrainian].

Ellanskyy, Yu.G., & Rudenskyy, O.V. (2006) Otsenka kachestva stomatologicheskoy pomoshchi okazivayemoy naseleniyu na munitsypalnom urovne, Problemi gorodskogo zdravookhraneniya [Assessment of the quality of dental care provided to the population at the municipal level, Problems of urban health]. Sbornik nauchnykh trudov – Collection of Scientific Works, 11, 190-194. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-20

Як цитувати

Heley, V. M. (2018). Результати аналізу роботи хірургічного кабінету Закарпатської обласної клінічної стоматологічної поліклініки за 2012–2016 роки. Клінічна Стоматологія, (2), 41–47. https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2.8810

Номер

Розділ

Хірургічна стоматологія