PROSPECTS OF THE ADAPTIVE LEARNING DEVELOPMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.1.7665

Keywords:

adaptive learning technology, intelligent learning technology, automated training systems, individually planned sequence of knowledge modules for teaching, learning management systems.

Abstract

The possibility of significant increase in the quality of learning in postgraduate medical education by directed reorder of knowledge modules, its size and shape of educational material supply, etc. complementary to the knowledge of the student is investigated. The modular platform training in postgraduate medical education is proposed.

References

Avanesov, V. S. (2005). Teoriya i metodika pedagogicheskikh izmerenii: materialy publikatsii [Theory and methodology of pedagogical measurements: materials of publications]. Moscow: Center for testing and monitoring quality of education USTU-UPI.

Vyrodov, A. P., Kostarev, D. B., Kovaleva, S. V., & Batrak, A. N. (2008). Primenenie metodov adaptivnoi gipermedia pri razrabotke avtomatizirovannykh obuchayushchikh sistem [Application of adaptive hypermedia methods in the development of automated training systems]. Visn. Mizhnar. slov'yan. un-tu. Ser. Tekhn. nauki (Jornal of International Slavic University. Ser.: Economic sciences), 11(1), 45-50

Galeev, I. Kh. (2004). Razvitie adaptivnykhtekhnologii obucheniya [Development of adaptive learning technologies]. Vestnik VGU (Proceedings of VSU), 4, 76-83.

Gaponova, V. M., & Rabiichuk, L. S. (2002). Printsipi ta funktsii pedagogichnogo testovogo kontrolyu [Principles and functions of pedagogical test control]. In Collection of scientific works. Vol. 20, Part II (pp. 91-96). Khmel'nits'kii: Pub. National Academy of BSU.

Dobrovol's'kii, G. A., & Savchenko, T. V. (2006). Algoritm stvorennya testovikh zavdan' [Algorithm for test tasks creating]. Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National University.

Lukina, T. O. (2007). Tekhnologii diagnostiki ta otsinyuvannya navchal'nikh dosyagnen' [Technologies for diagnosis and evaluation of educational achievements]: educational materials. Kyiv: Ekspres-ob'yava.

Mintser, O. P. (2006). Avtomatizatsiya adaptivnikh protsesiv v sistemi distantsiinogo navchannya ta kontrolyu znan' [Automation of adaptive processes in the system of distance learning and knowledge control]. Elektronika i svyaz' (Electronics and communications), 3, 87-91.

Samylkina, N. N. (2007). Sovremennye sredstva otsenivaniya rezul'tatov obucheniya [Modern means of evaluating learning outcomes]. Moscow: BINOM, Laboratoriya znanii (Knowledge lab).

Titenko, S. V., & Gagarin, O. O. (2008). Iierarkhichno-merezheva model' upravlinnya osvitnim kontentom sistemi bezperervnogo navchannya [An hierarchical network model for managing the educational content of the lifelong learning system]. In System analysis and information technology: materials of the 10th International Scientific and Technical Conference (Kiev, May 20-24, 2008). Kyiv: NTUU «KPI».

Topchiev, A. V., & Chulyukov, V. A. (2010). Modeli adaptivnogo obucheniya v komp'yuternykh sistemakh [Models of adaptive learning in computer systems]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii (Modern high technologies), 5, 62-68.

Fedoruk, P. I. (2006). Ispol'zovanie adaptivnykh I intellektual'nykh tekhnologii v sistemakh distantsionnogo obucheniya [Using of adaptive and intelligent technologies in distance learning systems]. Upravlyayushchie sistemy I mashiny (Journal of control systems and machines), 5, 68-73.

Fedoruk, P. I. (2006). Adaptatsiya intelektual'nikh sistem distantsiinogo navchannya ta kontrolyu znan' do individual'nikh osoblivostei studentiv na osnovi analizu yakosti zasvoienikh znan' [Adaptation of intelligent systems of distance learning and control of knowledge to individual characteristics of students on the basis of analysis of the quality of acquired knowledge]. Shtuchnii intelekt (Artificial intelligence), 3, 480-486.

Fedoruk, P. I. (2006). Tekhnologiya predstavlennya modeli adaptivnoi sistemi distantsiinogo navchannya ta kontrolyu znan' [The technology of representing the model of the adaptive system of distance learning and knowledge control]. In Sistemi pidtrimki priinyattya rishen'. Teoriya i praktika (Decision support systems. Theory and practice): abstracts of the scientific-practical conference with international participation (pp. 186-190). Kyiv: IMMS NASU.

Fedoruk, P. I. (2005). Tekhnologiya rozrobkinavchal'nogo modulya v adaptivnii sistemi distantsiinogo navchannya ta kontrolyu znan' [The technology of the bulkhead module in the adaptive system of distance learning and control]. Matematichni mashini i sistemi (Mathematical machines and systems), 3, 155-165.

Calvi, L., & Cristea, A. (2002). Towards generic adaptive systems: analysis of a case study. In Proc. of the 2nd International Conf. on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-based Systems (Malaga, Spain, 2002) (pp. 79-89).

Dolog, P., & Nejdl, W. (2003). Challenges and benefits of the semantic web for user modelling. In Proc. of AH2003 —Workshop on adaptive hypermedia and adaptive web-based systems. Twelfth International World Wide Web Conference, Budapest, Hungary, May 20, 2003. Ninth International Conference on User Modeling, Johnstown, Pennsylvania, USA, June 22, 2003. Fourteenth Conference on Hypertext and Hypermedia Nottingham, UK, August 26, 2003 (pp. 99-112).

One on one for everyone. The unique advantage of Knewton adaptive learning, (n. a.). Retrieved from Knewton website, https://www.knewton.com/approach/

Vasilakos, T., Devedzic, V., Kinshuk, K., & Pediycz, W.( 2004). Computational intelligence in web-based education: a tutorial. Journal of Interactive Learning Research (JILR), 15(4), 299-318.

Wu, H., De Bra, P. (2001). Sufficient conditions for well-behaved adaptive hypermedia systems. In Proc. of the First Asia-Pac Conf. on Web Intelligence: Research and Development (Maebashi City, Japan, 2001) (pp. 148-162). doi: 10.1007/3-540-45490-X_17.

Published

2017-05-30

How to Cite

Mintser, O. P. (2017). PROSPECTS OF THE ADAPTIVE LEARNING DEVELOPMENT. Medical Informatics and Engineering, (1). https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2017.1.7665

Issue

Section

Articles