СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В ДІАГНОСТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

  • N. A. Haistruk
Ключові слова: гіпертензивні розлади, гіпоксія, постсинтетична окисна модифікація білків, оксидазоту

Анотація

Вивчення особливості метаболічних процесів в організмі вагітних з гіпертензивнимирозладами та стан білок-синтезуючої функції плаценти, печінки в цілому при плацентарній недостатності. Проведено комплексне дослідження 250 вагітних з гіпертензивними розладами і 55 жінок з фізіологічною вагітністю і нормальним артеріальним тиском. Дослідження проводились у II і III триместрах вагітності. Вагітні з гіпертензивними розладами були розподілені на 3 групи: І групу склали 130 вагітних з легкою преекпампсією, II групу R12; 60 жінок з преекпампсією середньої тяжкості, а до III групи увійшли 60 жінок з хронічною гіпертензією І стадії. Діагноз хронічної гіпертензії встановлювали за даними фізикального анамнезу та клініко-лабораторних методів дослідження, після консультації терапевта. Розбалансування регуляторних факторів багатьох систем у вагітних з гіпертензивними розладами може ініціюватись дефіцитом окисних сполук азоту, забезпечуючи процеси дилятаці судинного русла, а отже оксигенаці організму та, зростаючим за цих умов, посиленням окисної деструкції білків, що в свою чергу, може призводити до їх деполімеризації, порушень не тільки мембрано-транспортних функцій клітини, але й загибелі останніх. При цьому ми не виключаємо можливість індукції процесів апоптозу клітин плаценти, що може відігравати вирішальну роль у розвитку плацентарної недостатності, а отже, ускладненому перебігу вагітності. Оксидазоту, впливаючи на процеси дилятації судинного русла, а отже на процеси оксигенацу організму, при його дефіциті може відігравати роль пускового механізму в зриві компенсаторних реакцій у системі мати-плацента-плід. Коли встановлено, що дефіцит оксиду азоту може бути внаслідок гіпоксії печінки (порушується функція гепатоциту), тобто зменшення синтезу NO, або підвищення його використання при зростанні активних форм кисню.

Посилання

William F. Ganong. Human Physiology: Tutorial / translation from English, - L.: Buck. 2002 - p. 257-286, 459464, 432-435.

Gubsky Yu.I. Biological Chemistry: A Tutorial. - K. - Ternopil: Ukrmedkniga, 2000 p. 19-36, 122-134, 143156, 190-201, 234-248, 284-304, 449-468.

Murashko L.CH., Burlev V.A., Klimenko N.I. The use of Hofitol in pregnancy. M .: Nauk-Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology; 2003: 1-6

Regeda M.S., Lubinets L.A., Bidyuk M.M., Koch-Marskaya M.O. Hypoxia - Lviv: Spalom, 2006 - p. 56

Senchuk A.Ya., Ventskovsky B.M., Konstantinov K.K., Mezakova I.V. Clinical and laboratory efficiency the application of Hofitol in the complex Therapy of a combined pregnancy complication with late gestosis. Magazine 2003; 13 (2): 1-9.

Опубліковано
2018-11-14
Як цитувати
Haistruk, N. A. (2018). СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В ДІАГНОСТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2008.2.9588
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія