ПСИХОЕМОЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС І ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

  • V. F. Nahornaia
  • A. M. Tatarova
  • L. N. Hura

Анотація

Обстежена група практично здорових не вагітних, вагітних і пацієнток з загрозою переривання (167 жінок). По клінічному опитуванні для виявлення неврозних станів (К.К.Яхин, В.М.Менделевич) знайдено, що у практично здорових не вагітних жінок по різних шкалах станів психоемоціонального здоров’я в цілому від 6,7 % (ШВН) до 33,3 % (ШИТР) жінок, під час фізіологічної вагітності - від 13,3 % (ШТ) до (27, 9 %) пацієнток. При загрозі переривання психоемоційний статус характеризується станом дезадаптації або гіперадаптації. Застосування ДЄНС в комплексній терапії дозволило знизити медикаментозну нагрузку і зберегти вагітність у всіх обстежених. В групі порівняння вагітнсть збережена у 93 % випадків за рахунок довготривалої гормональної терапії.

Посилання

Mendelevich V.V. Clinical and medical Psychology: Textbook-5th edition. -M .: MEDPRESS-Infarm, 2005.-18b-198,250,399 p.

Abramchenko V.V. Psychosomatic obstetrics. - SPb .: Sotis, 2001.-311p.

Tatarchuk T. F. Stress and reproductive function women / International Endocrinology Journal .- No. 3 (5) .- 200b.-Р.7

Luban-Plotzza B., Peldinger B, Kreger F., Le-Deer-Hoffmann K. Psychosomatic patient at the reception at the doctor. - ADEF - Ukraine. Kyiv, 1997. p. 28-40.

Malkina - Pyk I.G. Directory of practical psychologist. - Moscow, ZKSMO. 2005, 53, 102, 113, 120 p.

DIA DENS Guide to dynamic electroneurostimulation Apparatus DIA DENS-T and DIA-DENS-DT Yekaterinburg, 2005. - p.64

Опубліковано
2018-10-26
Як цитувати
Nahornaia, V. F., Tatarova, A. M., & Hura, L. N. (2018). ПСИХОЕМОЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС І ЙОГО КОРЕКЦІЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2008.2.9538
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія