НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • A. V. Boychuk I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
  • V. S. Shadrina I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
  • O. I. Chlibovska I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
  • B. O. Onyskiv I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
  • O. O. Fedchenko Department of Health Care of Ternopil Regional State Administration
Ключові слова: патологія шийки матки, рутинні та сучасні методи діагностики та лікування

Анотація

У проблемі вирішення патології шийки матки за останні роки накопичилося досить багато інформації щодо етіології, причин виникнення, діагностики та лікування. У статті коротко подана інформація про нові можливості діагностики та лікування патології шийки матки, що сприяє значному покращенню вирішення проблеми патології шийки матки. Виділяють 4 основні групи етіологічних факторів, які призводять до морфофункціональних змін епітелію шийки матки. У процесі порушення трансформації епітелізації циліндричного епітелію мають значення порушення місцевого та гуморального імунітету. Визначення індексу апоптозу є новим сучасним методом прогнозування розвитку передракових процесів та раку шийки матки. Рутинні, але інформативні методи діагностики патології шийки матки, такі, як цитологічний та кольпоскопічний, в останні роки поповнилися важливим для діагностики імуногістохімічним методом для виявлення клітинного протеїну р161NK4a, а також методом флуоресцентної спектрометрії. Представлений комплекс діагностичних досліджень дозволяє обрати метод адекватного лікування патологічних процесів з урахуванням віку хворої, характеру і ступеня вираженості епітеліальних змін, виду цервікальної і піхвової флори, а також гормонального статусу хворої і супутньої патології.

Біографія автора

A. V. Boychuk, I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
 

Посилання

Voloshina, N. (2009). Organizatsiya i monitoring skrininga patologii sheyki matki [Organization and monitoring of screening for cervical pathology]. Zhinochyi likar – Woman’s Doctor, 6, 30-33 [in Russian].

Grenkova, Yu.M., & Repina, M.A. (2011). Vospalitelnyye zabolevaniya sheyki matki u zhenshchin reproduktivnogo vozrasta [Inflammatory diseases of the cervix in women of reproductive age]. Vestnik severo-zapadnogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. I.I. Mechnikova – Bulletin of the North-West State Medical University by I.I. Mechnikov, 3, 122-129 [in Russian].

Dunayevskaya, V.V. (2015). Eroziya i ektopiya: rasstavim vse po mestam [Erosion and ectopia: let's put everything in its place]. Z turbotoiu pro zhinku – With Care for a Woman, 6, 59-60 [in Russian].

Voloshina, N.N. (2011). Patologiya sheyki matki, assotsiirovanaya s papilomavirusnoy infektsiyey: aktualnost i puti resheniya problemy [Pathology of the cervix associated with human papillomavirus infection: relevance and solutions to the problem]. Meditsinskiye aspekty zdorovya zhenshchiny – Medical Aspects of Woman’s Health, 5, 40-43 [in Russian].

Panto, V.A., Patskan, I.I., & Panto, V. I. (2009). Vykorystannia diodnoho lazera u likuvanni hinekolohichnoi patolohii [Using of a diode laser in the treatment of gynecological pathology]. Fotobiolohiia ta fotomedytsyna – Photobiology and Photomedicine, 1, 8-13 [in Ukrainian].

Kokhanevich, Ye.V., Ganina, K.P., & Sumenko, V.V. (2004). Kolpotservikoskopiya: Atlas [Kolpotservikoskopiya: Atlas]. Kyiv: “Gidromaks” [in Russian].

Badretdinova, F.F., Gantsev, Sh.Kh., Magafurov, R.F., & Trubin, V.B. (2013). Profilaktika i lecheniye posledstiviy akusherskikh travm sheyki matki u pervorodyashchikh zhenshchin s primeneniyem lazernykh tekhnologiy [Prevention and treatment of the consequences of obstetric cervical injuries in primiparous women using laser technologies]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy – International Journal of Applied and Fundamental Research, 5, 27-30 [in Russian].

Makarchuk, O.M., Ostrovska, O.M., Yunher, V.I., & Havryliuk, H.M. (2007). Do pytannia likuvannia fonovykh protsesiv shyiky matky [On the treatment of background processes of the cervix]. Zdorovia Ukrainy – Health of Ukraine, 23, 62-63 [in Ukrainian].

Kustarov, V., Veselova, O., & Zhirinov, G. (2010). Znachimost targetnoy terapii v lechenii displazii shiyki matki [The importance of targeted therapy in the treatment of uterine dysplasia]. Vrach – Doctor, 7, 41-42 [in Russian].

Kahramanian, A.L. (2014). Stan lokalnoho imunitetu tservikalnoho kanalu u nevahitnykh zhinok z khronichnymy zakhvoriuvanniamy statevykh orhaniv [Condition of local immunity of the cervical canal in non-pregnant women with chronic diseases of genital organs]. Neonatolohiia, khirurhiia ta perynatalna medytsyna – Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine, 4, 1 (11), 67-69 [in Ukrainian].

Dovletkhanova, E.R. (2013). Sovremennyy vzglyad na vozmozhnosti terapii VPCH-assotsiirovanykh zabolevaniy genitaliy u zhenshchin [A modern view on the possibilities of treatment of HPV-associated diseases of the genitals in women]. Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, 1, 1-4 [in Russian].

Chesanovskaya, E. (2010). Vaktsynatsyya ot raka sheyky matky [Cervical cancer vaccination]. Z turbotoiu pro zhinku – With Care for a Woman, 8, 6-8 [in Russian].

Zhuk, S.I., & Polishchuk, I.Yu. (2010). Vykorystannia preparatu Laferon-FarmBiotek u likuvanni patolohii shyiky matky, asotsiiovanoi z VPL [The use of the drug Laferon-FarmBiotec in the treatment of cervical pathology associated with HPV]. Meditsinskiye aspekty zdorovya zhenshchiny – Medical Aspects of Women's Health, 1, 47-51 [in Ukrainian].

Rohovska, S.I. (2011). Kolposkopiia i radiokhvylova khirurhiia v menedzhmenti patolohii shyiky matky [Colposcopy and radio wave surgery in the management of pathology of the cervix]. Zhinochyi likar – Woman’s Doctor, 6, 15-22 [in Ukrainian].

Yehorov, O.O. (2010). Kompleksna diahnostyka peredpukhlynnykh zakhvoriuvan shyiky matky [Complex diagnostics of pre-tumor diseases of the cervix]. Zhinochyi likar – Woman’s Doctor, 5, 37-43 [in Ukrainian].

Kondratiuk, V. (2010). Suchasna terminolohiia u kolposkopii [Modern terminology in colposcopy]. Z turbotoiu pro zhinku – With Care for a Woman, 3, 28-31 [in Ukrainian].

Damyrov, M.M. (2004). Lazernye, kriogennye i radiovolnovye tekhnologii v ginekologii [Laser, cryogenic and radio wave technologies in gynecology]. Moscow: Binom [in Russian].

Опубліковано
2018-10-27
Як цитувати
Boychuk, A. V., Shadrina, V. S., Chlibovska, O. I., Onyskiv, B. O., & Fedchenko, O. O. (2018). НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 114-117. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.2.8943
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія