ПОРУШЕННЯ АНГІОГЕНЕЗУ ПЛАЦЕНТИ ПРИ СИФІЛІСІ

  • T. P. Yaremchuk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: плацента, ангіогенез, капіляри, сифіліс

Анотація

Мета дослідження – визначення методу корекції плацентарної дисфункції/плацентарної недостатності при сифілісі на основі визначення морфологічного стану плаценти та кількості капілярів у її термінальних ворсинах у хворих на сифіліс породіль і здорових жінок.

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження були історії пологів Львівського обласного клінічного перинатального центру та Львівської обласної клінічної лікарні, посліди 32 хворих на сифіліс нелікованих жінок і 30 здорових породіль у період 2007–2014 рр. Використано клінічні, біохімічні, серологічні, імуноферментні, УЗД, бактеріоскопічні, морфологічні, морфометричний, медико-статистичний методи дослідження. Патоморфологічне дослідження послідів проведено після забарвлення зрізів пуповини, оболонок і плаценти гематоксиліном та еозином. Для визначення стану ангіогенезу в термінальних ворсинах плаценти виконано морфометричне дослідження кількості капілярів у 305 термінальних ворсинах плацент хворих на сифіліс та здорових жінок.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що морфологічною основою акушерських та перинатальних ускладнень при сифілісі є хронічна плацентарна недостатність запального генезу на фоні запальних змін, порушень матково-плацентарного кровообігу, інволютивно-дистрофічних (фіброзу строми ворсин та відкладення фібриноїду в стромі ворсин) і постзапальних змін (вогнищевої петрифікації) в плаценті. Морфометричне дослідження виявило зменшення кількості капілярів у термінальних ворсинах плаценти, переважання гіповаскуляризованих термінальних ворсин зі зниженою кількістю капілярів у них у хворих на сифіліс нелікованих породіль. Встановлені патогенетичні механізми розвитку хронічної плацентарної недостатності при сифілісі: 1. Зменшення дифузійного та перфузійного об'єму плаценти. 2. Гіповаскуляризація плаценти внаслідок зменшення кількості нормально васкуляризованих ворсин, кількості капілярів у них і в гіповаскуляризованих ворсинах та облітерації судинного русла ворсин, у т. ч. облітеруючого артеріїту. 3. Морфофункціональна незрілість плаценти.
4. Дистрофічно-інволютивні зміни в плаценті (фіброз строми та відкладення фібриноїду в стромі ворсин).

Висновок. Сифіліс спричиняє розвиток хронічної плацентарної недостатності, одним із патогенетичних механізмів якої є гіповаскуляризація та порушення ангіогенезу плаценти зі зменшенням кількості нормально васкуляризованих ворсин, кількості капілярів у них і в гіповаскуляризованих термінальних ворсинах.

Посилання

Dashkevych, V.Ye., Yaniuta, S.M., Kolomiichenko, T.V., & Dvulit, M.P. (2004). Platsentarna nedostatnist: suchasni aspekty patohenezu, diahnostyky, profilaktyky ta likuvannia [Placental insufficiency: modern aspects of pathogenesis, diagnostics, prophylaxis and treatment]. Mystetsvo likuvannia – Art of Treatment, 4, 22-25 [in Ukrainian].

Kaminskyi, V.V., Boichuk, O.H., Kolomiichenko, T.V., Yeshhenko, O.I., & Kykhylevych, S.M. (2016). Morfolohichni ta imunohistokhimichni osoblyvosti platsent zhinok z funktsionalnymy porushenniamy pechinky pislia DRT [Morphological and immunohistochemical peculiarities of placentas in women with liver functional disturbance after ERT]. Reproduktyvna endokrynolohiia – Reproductive Endocrinology, 3 (29), 24-27 [in Ukrainian].

Milovanov, A.P., & Savelyeva, S.V. (2006). Vnutriutrobnoe razvitiye cheloveka: Rukovodstvo dlya vrachey [Human fetal development: a guide for physicians]. Moscow: MDV [in Russian].

Sokolov, D.I. (2007). Vaskulogenez i angiogenez v razvitii platsenty [Vasculogenesis and angiogenesis in the development of the placenta]. Zhurn. akush. i zhen. bol. – Journal of Obstetrics and Women’s Diseases, 56 (3), 129-133 [in Russian].

Lyubavina, A.F. (2002). Morfologicheskiye izmeneniya v platsente pri sifilise u materi [Morphological changes in placenta in maternal syphilis]. Candidate’s Extended abstract. Saint-Petersburg [in Russian].

Tsinzerling, V.A., & Melnikova, V.F. (2002). Perinatalnye infektsii: Ruk-vo dlya vrachey [Perinatal infections: a guide for physicians]. Saint-Petersburg [in Russian].

Benirschke, K., Burton, G.J., & Baergen, R.N. (2012). Pathology of the human placenta. Springer, N.Y. Berlin-Heudelberg. DOI 10.1007/978-3-642-23941-0 2012.

Qureshi, F., Jacques, S.M., & Reyes, M.P. (1993). Placental histopathology in syphilis. Hum. Pathol., 24 (7), 779-784. PMID: 8319956.

Опубліковано
2018-11-19
Як цитувати
Yaremchuk, T. P. (2018). ПОРУШЕННЯ АНГІОГЕНЕЗУ ПЛАЦЕНТИ ПРИ СИФІЛІСІ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 105-109. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.2.8748
Номер
Розділ
Акушерство та гінекологія