МАРКЕРИ РОЗПАДУ КОЛАГЕНУ В РОЗВИТКУ ПРОЛАПСУ ГЕНІТАЛІЙ У ЖІНОК В ПЕРИМЕНОПАУЗІ.

Автор(и)

  • M. O. Shcherbyna
  • Alaiia Lamia

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6876

Ключові слова:

дисплазія сполучної тканини, пролапс геніталій, маркери розпаду колагену.

Анотація

Одним із поширених захворювань у жінок перименопаузального віку є пролапс геніталій, асоційований з дисплазією сполучної тканини. З метою вивчення патогенетичного значення маркерів розпаду колагену у розвитку пролапсу геніталій у жінок в перименопаузі обстежено 90 пацієнток з генітальним пролапсом та ознаками ДСТ і 30 жінок у перименопаузі без пролапсу геніталій і фенотипових ознак дисплазії сполучної тканини. У пацієнток з пролапсом геніталій в поєднанні з ДСТ відзначалися порушення колагеноутворення, порушення в системі матриксних металопротеїназ, обміну глікозаміногліканів і мінерального обміну. Корекція обмінних процесів дозволить профілактизувати подальше прогресування захворювання.

Посилання

Smolʹnova T. YU. Klynyko-patohenetycheskye aspekty opushchenyya y vypadenyya vnutrennykh polovykh orhanov y patolohyy struktur tazovoho kompleksa u zhenshchyn pry dysplazyy soedynytelʹnoy tkany. Taktyka vedenyya : avtoref. dyss. d-ra med. nauk / T. YU. Smolʹnova. – M., 2009. – 57 s.

Stein T. A. Comparison of bony dimensions at the level of the pelvic floor in women with and without pelvic organ prolapse/ T. A. Stein, G. Kaur, A. Summers // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2009. – Vol. 3 (241). – p. 1–5.

Dobrokhotova YU. É. Menopauzalʹnyy syndrom / YU. É. Dobrokhotova. – M. : RHMU, 2005. – S. 2–24.

Adamyan L. V. Osobennosty mykrotsyrkulyatsyy u bolʹnykh prolapsom henytalyy / L. V. Adamyan, T. YU. Cmolʹnova, V. V. Sydorov // Akusherstvo y hynekolohyya. – 2007. – № 1. – S. 39–44.

Dietz H. P. Which women are most affect by delivery –related changes in pelvic organ mobility?/ H. P. Dietz, A. B. Streensma // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2003.– Vol. 111 (2). – P. 15–18.

Mylkovska – Dmytrova T. Vrozhdenna soedynytelʹnotkanna malostoykostʹ u detsata / T. Mylkovska – Dmytrova. – Sofyya : Medytsyna y fyzkulʹtura, 1987. – 189 s.

Metod opredelenyya aktyvnosty matryksnykh metalloproteaz v syvorotke / O. N. Poteryaeva, H. S. Russkykh, A. S.Chernysheva, P. V. Mokruhynykov // Medytsyna y obrazovanye v Sybyry : élektronnyy nauchnyy zhurnal. – 2010. – № 5. – Rezhym dostupa : (http://ngmu.ru/cozo/mos/article/ text_full.php?id=449).

Kryuchko T. O. Stan markeriv remodelyuvannya kistkovoyi tkanyny u ditey, khvorykh na yuvenilʹnyy, revmatoyidnyy artryt, yaki prozhyvayutʹ u rehionakh iz pidvyshchenym umistom ftoru v pytniy vodi / T. O. Kryuchko, N. V. Yaroshenko // Zdorovʹe rebenka. – 2008. – № 1. – S. 39–41.

Byokhymyya : uchebnyk / pod red. chl.-korr. RAN E. S. Severyna. – 5-e yzd. – M. : HÉOTAR-Medya, 2011. – 768 s.

Kompleksnaya otsenka ortopedycheskoho statusa kak neobkhodymyy komponent dyahnostyky nedyfferentsyrovannoy dysplazyy soedynytelʹnoy tkany / A. A. Vorotnykov, A. V. Yahoda, H. A. Saneeva [y dr.] // Travmatolohyya y ortopedyya Rossyy. – 2007. – № 2 (44). – S. 43–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-02

Як цитувати

Shcherbyna, M. O., & Lamia, A. (2016). МАРКЕРИ РОЗПАДУ КОЛАГЕНУ В РОЗВИТКУ ПРОЛАПСУ ГЕНІТАЛІЙ У ЖІНОК В ПЕРИМЕНОПАУЗІ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6876

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія