ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНО -ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ГІНЕКОЛОГІЇ.

Автор(и)

  • N. I. Henyk
  • O. M. Lasytchuk
  • L. V. Pakharenko
  • N. M. Kinash
  • I. K. Orishchak

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6860

Ключові слова:

гінекологічні операції, профілактика гнійно-запальних ускладнень, грандазол.

Анотація

Досліджено ефективність застосування грандазолу для профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень. Обстежено 78 жінок після проведених гінекологічних операцій. Результати роботи підтверджують відсутність гнійно-запальних ускладнень у післяопераційному періоді, зниження частоти суб’єктивних симптомів та прискорення часу загоєння післяопераційної рани при застосуванні грандазолу. Препарат добре переноситься, відсутні побічні реакції у пацієнтів досліджуваних груп. 

Біографія автора

N. I. HenykПосилання

Do pytannya antybiotykoprofilaktyky v khirurhiyi / I. D. Herych, V. V. Vashchuk, T. V. Khomchenko, O. M. Morozovych //Zdorovʺya Ukrayiny. – 2014. – 4 lystop. – S. 8–10.

Profylaktyka posleoperatsyonnykh hnoyno-septycheskykh oslozhnenyy pry prolapse henytalyy u zhenshchyn perymeno-

pauzalʹnoho vozrasta / Y. E. Rohozhyna, U. V. Stolyarova, N. F. Khvorostukhyna, N. N. Stepanova // Medytsynskye aspekty zdorovʹya zhenshchyny. – 2013. – № 7 (71). – S. 68–72.

Pro zatverdzhennya klinichnoho protokolu z antybakterialʹnoyi profilaktyky v khirurhiyi, travmatolohiyi, akusherstvi ta hinekolohiyi : nakaz MOZ Ukrayiny vid 29.08.2008 r. № 502.

Herasymova T. V. Éffektyvnaya antybyotykoterapyya sovremennye aspekty prymenenyya kombynyrovannykh preparatov v praktyke hynekoloha / T. V. Herasymova, E. N. Hopchuk // Zdorovʹe zhenshchyny. − 2012. − № 6 (72). − S. 46–48.

Department of health and human services, Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006. Morbid Mortal Week Rep. Rec. Rep. – 2006. – Vol. 55. – P. RR-11.

Nikitina I. M. Otsinka efektyvnosti zastosuvannya Ornihilu u profilaktytsi hniyno-septychnykh uskladnenʹ pislya kesarsʹkoho roztynu / I. M. Nikitina, V. V. Markevych // Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. − 2011. − T. 14, № 3, ch. 2 (55). – S. 142–144.

Guaschino S. New perspective in antibiotic prophylaxis for obstetric and gynecological surgery / S. Guaschino, D. De Santo, F. De Seta // J. Hosp. Inf. – 2002. − №50, Suppl. A. − P. 13–16.

RCOG Green Top Guidelines-Management of Pelvic Inflammatory Disease (2003, 2009) (www.rcog.org.uk).

CDC. Sexually Transmitted Disease Treatment Guidelines. Pelvic Inflammatory Disease. MMWR. – 2010. – Vol. 59. – P. RR-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-02

Як цитувати

Henyk, N. I., Lasytchuk, O. M., Pakharenko, L. V., Kinash, N. M., & Orishchak, I. K. (2016). ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНО -ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ГІНЕКОЛОГІЇ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.2.6860

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія