СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО -СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ.

Автор(и)

  • Yu. D. Hodovanets
  • A. I. Peryzhnyak

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.5978

Ключові слова:

новонароджений, серцево-судинна система, вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна система захисту організму.

Анотація

 У статті проаналізовано результати дослідження показників системи вільнорадикального окиснення та антиоксидантної системи захисту організму в новонароджених з порушеннями функціонального стану серцево-судинної системи за умов патологічного пологового стресу. Доцільність визначення показників вищезазначених систем дозволить своєчасно діагностувати антиоксидантну недостатність на субклітинному рівні, наслідками якої є порушення функції систем органів за умов гіпоксії при перинатальній патології.

Посилання

Bezkaravaynyy B. A. Osobennosty serdechnoho rytma u nedonoshennykh novorozhdennykh s perynatalʹnym porazhenyem tsentralʹnoy nervnoy systemy / B. A. Bezkaravaynyy, H. A. Solovʹeva // Zdorovʹe rebenka. – 2010. – № 3. – S. 116–119.

Posthypoksycheskaya yshemyya myokarda u novorozhdennykh detey: dyahnostyka y terapyya tyazhelykh form / YU. N. Belova,

A. A. Tarasova, V. N. Podkopaev, Y. F. Ostreykov // Anestezyolohyya y reanymatolohyya. – 2012. – № 1. – S. 65–68.

Osobennosty perekysnoho okyslenyya lypydov y antyoksydantnoy aktyvnosty u detey ranneho vozrasta s zaderzhkoy nervno-psykhycheskoho razvytyya y perynatalʹnoho porazhenyya TSNS v anamneze / E. A. Vorobʹeva, N. V. Dolotova, O. YU. Kocherova [y dr.] // Vestnyk novykh medytsynskykh tekhnolohyy. – 2011. – t. 18, № 1. – S.49–51.

Kolishetsʹka M. A. Rolʹ porushenʹ protsesiv perekysnoho okyslennya lipidiv ta antyoksydantnoho zakhystu v bronkhakh morsʹkykh svynok u ranniy period formuvannya eksperymentalʹnoyi bronkhialʹnoyi astmy / M. A. Kolishetsʹka // Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. – 2013. – T. 1 (104), vyp. 4. –S. 143–146.

Kudryavtseva YU. V. Kataraktohenez y starenye khrustalyka: korrektsyya narushenyy : avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny d-ra med. nauk / YU. V. Kudryavtseva. – N. Novhorod,2015. – 20 s.

Lashyna N. B. Dyfferentsyalʹnaya dyahnostyka porazhenyy myokarda ynfektsyonnoho y hypoksycheskoho heneza u novorozhdennykh detey (obzor lyteratury) / N. B. Lashyna // Med. panorama. – 2010. – № 8. – S. 23–28.

Lashyna N. B. Kompleksnaya otsenka sostoyanyya myokarda u donoshennykh novorozhdennykh pry planovom abdomynalʹnom rodorazreshenyy : avtoref. dys. na soyskanye uchen. stepeny kand. med. nauk / N. B. Lashyna. – Mynsk, 2014. – 24 s.

Lytvytskyy P. F. Klynycheskaya patofyzyolohyya /P. F. Lytvytskyy. – M. : Praktycheskaya medytsyna, 2015. – 776 s.

Loboda A. N. Soderzhanye g-hlutamyltranspeptydazy v syvorotke krovy y moche u novorozhdennykh kak pokazatelʹ narushenyya funktsyy pochek vsledstvye asfyksyy / A. N. Loboda, V. É. Markevych // Klynycheskaya medytsyna. – 2014. – t. 6, № 4. – S. 102–107.

Manishchenkova YU. O. Okyslyuvalʹna modyfikatsiya bilkiv u khvorykh z komorbidnoyu patolohiyeyu / YU. O. Manishchenkova, O. A. Orlova, L. V. Shkala // Ukrayinsʹkyy zhurnal ekstremalʹnoyi medytsyny imeni H. O. Mozhayeva. – 2010. – t. 11,№ 1. – S. 119–122.

Markevych V. E. Antyoksydantnyy zakhyst nedonoshenykh novonarodzhenykh u razi hipoksychno-ishemichnoho urazhennya tsentralʹnoyi nervovoyi systemy / V. E. Markevych, I. V. Tarasova, V. O. Petrashenko // Zdorovʹe rebenka. – 2011. – № 2 (29). – S. 107–110.

Nahornaya N. V. Oksydatyvnyy stress: vlyyanye na orhanyzm cheloveka, metody otsenky / N. V. Nahornaya, N. A. Chetveryk // Zdorovʹe rebenka. – 2010. – № 2(23). –S. 140–145.

Netyukhaylo L. H. Aktyvni formy kysnyu (ohlyad literatury) / L. H. Netyukhaylo, S. V. Kharchenko // Young Scientist.– 2014. – № 9 (12). – S. 131–135.

Aktyvnostʹ fermentov systemy hlutatyona v pochkakh krys pry chrezmernykh fyzycheskykh nahruzkakh [Élektronnyy resurs] / E. A. Chyhrynskyy, V. D. Konvay, E. S. Efremenko, M. Y. Sosnyn // Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. – 2014. – № 4. – Rezhym dostupa k resursu : http://www. science-education.ru/ru/article/view?id=13884.

Damian Hutter, John Kingdom, and Edgar Jaeggi. Causes and Mechanisms of Intrauterine Hypoxia and Its Impact on the Fetal Cardiovascular System: A Review [elektronnyy resurs]/ International Journal of Pediatrics, 2010, Article ID 401323, 9 pages.doi:10.1155/2010/401323. Available from: http://www.hindawi.com/journals/ijpedi/2010/401323/

Developmental Programming of Cardiovascular Dysfunction by Prenatal Hypoxia and Oxidative Stress/ A. Dino Giussani, Emily J. Camm, Youguo Niu [et al.] // PLoS ONE. – 2012. – Vol. 7(2). e31017. doi:10.1371/journal.pone.0031017

Eloisa Gitto, Gabriella DʺAngelo, Erika Cusumano and Russel J. Reiter (2012). Oxidative Stress of Newborn, Complementary Pediatrics, Dr. Öner Özdemir (Ed.), ISBN: 978- 953-51-0155-0, InTech, DOI: 10.5772/32062.

Emily R. Pfeiffer, Jared R. Tangney, Jeffrey H. Omens, and Andrew D. McCulloch. Biomechanics of Cardiac Electromechanical Coupling and Mechanoelectric Feedback/ Journal of Biomechanical Engineering. 2014; Vol. 136: 0210071 – 02100711

Gregg L. Semenza. Oxygen Sensing, Hypoxia-Inducible Factors, and Disease Pathophysiology / L. Gregg Semenza // Pathology: Mechanisms of Disease. – 2014. – Vol. 9. R. 47–71.

Effect of therapeutic hypothermia on oxidative stress and outcome in term neonates with perinatal asphyxia: a randomized controlled trial / R. Joy, F. Pournami, A. Bethou // J. Trop Pediatr. – 2013. – Vol. 59(1). – P. 17–22, doi.org/10.1093/ tropej/fms036

Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health / V. Lobo, A. Patil, A. Phatak, N. Chandra // Pharmacogn. Rev. – 2010. – Vol. 4(8). – P. 118–126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-04

Як цитувати

Hodovanets, Y. D., & Peryzhnyak, A. I. (2016). СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ В НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО -СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.5978

Номер

Розділ

Педіатрія