ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКТИВНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА У ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ.

Автор(и)

  • V. I. Pirogova
  • O. Yu. Holota
  • L. I. Holota
  • I. V. Kozlovskyi

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4807

Ключові слова:

невиношування вагітності, анемія вагітних, вагітність.

Анотація

 Вивчено частоту анемії вагітних у жінок із загрозою переривання вагітності. Простежено взаємозв'язок між акушерським, гінекологічним анамнезом, ускладненнями гестаційного періоду, перебігом пологів та тяжкістю анемії. Встановлено, що призначення селективної профілактики вагітним з латентним дефіцитом заліза з І триместру гестації дозволяє попередити розвиток маніфестного дефіциту заліза і зменшити частоту ускладнень гестаційного процесу.

Посилання

VOZ. Ofytsyalʹnyy ezhehodnyy otchet. - Zheneva, 2002.

Antenatal care. Report of a technical working group / World Health Organization Department of Reproductive Health and Research / / Geneva. - 2004. - № 10-11.

Abramchenko V. V. Podhotovka k bezopasnomu materynstvu : rukovodstvo dlya vrachey / V. V. Abramchenko. - M., 2005. - 134 s.

Zhabchenko I. A. Deyaki aspekty zabezpechennya neuskladnenoho perebihu vahitnosti v suchasnykh umovakh / I. A. Zhabchenko / / Ukr. med. chasopys. - 2006. - № 4. - S. 35-37.

Anemyya beremennykh. Posobye dlya vrachey y ynternov. - Yaroslavlʹ, 2002. - S. 20.

Aryas F. Beremennostʹ y rody vysokoho ryska / F. Aryas. - M. : Medytsyna, 1989. - 654 s.

Huseva S. A. Anemyy / S. A. Huseva, YA. P. Honcharov. - K. : Lohos, 2004. - 408 s.

Umbreit J. Iron deficiency: a concise review / J. Umbreit / / Am. J. Hematol. - 2005. - Vol. 78. - P. 225-231.

Allen L. H. Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome / L. H. Allen / / Am. J. Clin. Nutr. - 2000. - Vol. 71. - P. 1280-1284.

FomorS. J. Nutritional Anemias. Nestle NutritionWorkshop Saries / S. J. Fomor, S. Zltkin. - New York: Raven Press, 2010. - 220 p.

Ancheva I. A. Klinichna epidemiolohiya anemiyi vahitnosti na pivdni Ukrayiny: retrospektyvne doslidzhennya / I. A. Ancheva / / Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. - 2013. - T. 2, № 3. - S. 112-114.

Haydayev YU. O. Doslidzhennya demohrafichnykh protsesiv ta problem systemy okhorony zdorov'ya Ukrayiny / YU. O. Haydayev / / Ukrayinsʹkyy medychnyy chasopys. - 2011. - №5. - S. 3-8.

Zhylka N. YA. Stan reproduktyvnoho zdorov'ya v Ukrayini (medyko-demohrafichnyy ohlyad) / N. YA. Zhylka, T. K. Irkina, V. A. Stepanenko. - K., 2007. - 68 s.

Assessing the iron status of populations: including literature reviews: report of a Joint World Health Organization / Centers for Disease Control and Prevention Technical Consultation on the Assessment of Iron Status at the Population Level. Geneva, Switzerland, 2004. - 108 p.

Nakaz MOZ Ukrayiny № 782 vid 29.12.2005 r. «Pro zatverdzhennya klinichnykh protokoliv z akushersʹkoyi ta hinekolohichnoyi dopomohy» [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu : www.moz.gov.ua

Nakaz MOZ Ukrayiny № 417 vid 15.07.2011 r. «Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi nadannya ambulatorno-hinekolohichnoyi dopomohy» [Elektronnyy resurs]. - Rezhym dostupu : www.moz.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Pirogova, V. I., Holota, O. Y., Holota, L. I., & Kozlovskyi, I. V. (2015). ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКТИВНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕФІЦИТУ ЗАЛІЗА У ЖІНОК ІЗ ЗАГРОЗОЮ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4807

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія