ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБІГУ В ЖІНОК ІЗ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДА.

Автор(и)

  • V. V. Ovcharuk
  • А. V. Boychuk
  • О. I. Khlibovska
  • V. H. Dzyvak

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4805

Ключові слова:

вагітна, затримка росту плода.

Анотація

Проаналізовано особливості плацентарного кровообігу в 60 вагітних жінок із затримкою росту плода. Контрольну групу склали 25 вагітних з фізіологічним перебігом. Проведено аналіз доплерометричних показників у 60 вагітних віком 1927 років у терміни вагітності 24-28 та 32-36 тижнів, у яких, за результатами ультразвукового скринінгу, діагностовано затримку росту плода. Доплерометрію проводили в маткових артеріях та артеріях пуповини. Виявлено, що доплерографія маткових артерій має високу прогностичну цінність на доклінічному етапі. Зниження кровотоку в цих судинах корелює з виникненням затримки росту плода.

Посилання

Aryas F. Beremennostʹ y rody vysokoho ryska / F. Aryas ; per. s anhl. - M., 1989. - 386 s.

Analiz chastoty ta prychyny zatrymky rostu ploda, osoblyvostey perebihu vahitnosti i polohiv / V. P. Prysyazhnyuk, O. O. Kulyk, O. M. Khvostyk, S. H. Kochko / / Medyko-sotsialʹni problemy sim'yi. - 2006. - T. 11, № 3. - S. 56-59.

Platsentarnaya nedostatochnostʹ: dyahnostyka y lechenye : ucheb. posob. / [O. N. Arzhanova, N. H. Kosheleva, T. H. Kovaleva y dr.]. - SPb. : Normed-Yzdat, 2002. - 32 s.

Danylenko A. I. Osoblyvosti periodu adaptatsiyi novonarodzhenykh ta ditey pershoho roku zhyttya z hipoksiyeyu ta zatrymkoyu vnutrishnʹoutrobnoho rozvytku / A. I. Danylenko, N. M. Rozhkovsʹka, V. O. Sytnikova / / Patolohiya. - 2005. - № 3. - S. 64.

Hrechanyna E. YA. Prenatalʹnaya ulʹtrazvukovaya dyahnostyka vrozhdennykh porokov razvytyya / E. YA. Hrechanyna / / Ulʹtrazvukovaya prenatalʹnaya dyahnostyka. - 1992. - Vyp. 1. - S. 3-14.6. Markin L. B. Diahnostychno-profilaktychni zakhody pry zatrymtsi funktsionalʹnoho dyferentsiyuvannya platsenty / L. B. Markin, O. O. Mykhayliv / / Pediatriya, akusherstvo ta hinekolohiya. - 2008. - № 5. - C. 63-67.

Nikohosyan L. R. Ulʹtrazvukove doslidzhennya fetoplatsentarnoho kompleksu pry zahrozi antenatalʹnoyi zahybeli ploda / L. R. Nikohosyan / / Odesʹkyy medychnyy zhurnal. - 2012. - № 4. - S. 64-66.

Antepartum fetal evaluation / M. Druzin, J. Smith, S. Gabbe, K. Reed / / Obstetrics: Normal and problem pregnancies. - 5th edition / ed. by S. Gabbe, J. Niebyl, J. Simpson. - Philadelphia : Churchill Livingstone, 2007. - P. 267-300.

Ross M. Fetal Physiology / M. Ross, M. Ervin, D. Novak / / Obstetrics : Normal and problem pregnancies. - 5th edition / ed. by S. Gabbe, J. Niebyl, J. Simpson. - Philadelphia : Churchill Livingstone, 2007. - P. 26-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Ovcharuk, V. V., Boychuk А. V., Khlibovska О. I., & Dzyvak, V. H. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБІГУ В ЖІНОК ІЗ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДА. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4805

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія