ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ВАГІТНИХ ІЗ ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ.

Автор(и)

  • Yu. L. Marushchenko

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4803

Ключові слова:

вагітність, прееклампсія, ендотеліальна дисфункція, ендотелієзалежна вазодилатація, оксид азоту.

Анотація

У статті представлені результати досліджень ендотелієзалежної вазодилатації за пробою з реактивною гіперемією і дані про вміст оксиду азоту за рівнем його стабільних метаболітів (нітрит-, нітрат-аніонів, низькомолекулярних нітрозотіолів) у плазмі крові вагітних із прееклампсією порівняно зі здоровими вагітними, які не мають гестаційних ускладнень. Отримані дані свідчать про наявність ендотеліальної дисфункції при прееклампсії, що є однією з патогенетичних ланок розвитку даного ускладнення вагітності.

Посилання

Aylamazyan É. K. Hestoz: teoryya y praktyka / É. K. Aylamazyan, E. V. Moz•hovaya. - M. : MEDpress- ynfor., 2008. - 272 s.

Ventskovskyy B. M. Hestozy: rukovodstvo dlya vrachey / B. M. Ventskovskyy, V. N. Zaporozhan, A. YA. Senchuk. - M. : Medytsynskoe ynformatsyonnoe ahent•stvo, 2005. - 312 s.

Hryshchenko O. V. Vozmozhnosty korrektsyy hemodynamycheskykh narushenyy pry hestoze putem vosstanovlenyya funktsyonalʹnoy aktyvnosty éndotelyya / O. V. Hryshchenko, A. V. Storchak, E. M. Zynevych / / Zdorovʹe zhenshchyny. - 2011. - № 5 (61). - S. 28-36.

Zhabchenko Y. A. Rolʹ donatorov oksyda azota v komplekse lechebnykh meropryyatyy pry preéklampsyy / Y. A. Zhabchenko, A. H. TSypkun, A. M. Zhytskyy / / Tavrycheskyy medyko-byolohycheskyy vestnyk. - 2012. T. 15, № 2, ch. 1 (58). - S. 137-141.

Éndotelyalʹnaya dysfunktsyya y metody ee opredelenyya / A. Y. Martynov, N. H. Avetyak, E. V. Akatova [y dr.] / / Rossyyskyy kardyolohycheskyy zhurnal.2005. - № 4 (54). - S. 94-97.

Pokrovskyy V. Y. Oksyd azota, eho fyzyolohycheskye y patofyzyolohycheskye svoystva / V. Y. Pokrovskyy, N. A. Vynohradov / / Terapevtycheskyy arkhyv. - 2005. - № 1. - S. 82-87.

Celermajer D. S. Noninvasive detection of endothelial disfunction inchildren and adults at risk of atherosclerosis / D. S. Celermajer, K. E. Sorensen, V. M. Gooch / / Lancet. - 1992. - Vol. 285. - P. 11111115.

Endovascular trofoblast and preeclampsia:A reassessment / R. Pijnenborg, I. Vercruysse, M. Hanssens, I. Brosens / / Pregnancy Hypertention: An International Journal of Women's Cardiovascular Health. - 2011 - Vol.1 (1). - P. 66-71.

Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: a lesson in integrative physiology / A. Q. Palei, F. T. Spradley, J. P. Warrington [et al.] / / Acta. Physiol. - 2013. - Vol. 208, No. 4. - P. 224-233.

Pre-eclampsia / E. A. Steegers, P. von Daleszen, J. J. Duvekot, R. Pijnenborg / / Lancet. - 2010. - No. 376. - P. 631-664.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Marushchenko, Y. L. (2015). ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ВАГІТНИХ ІЗ ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4803

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія