ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВІВ ПЛОСКОКЛІТИННИХ УРАЖЕНЬ ШИЙКИ МАТКИ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ.

Автор(и)

  • O. V. Lukyanchuk
  • N. H. Kuzieva

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4800

Ключові слова:

плоскоклітинні ураження шийки матки високого ступеня, ПАП-тест, кольпоскопія, таргетна терапія, вірус папіломи людини.

Анотація

 У статті продемонстровані дані результатів лікування пацієнток з плоскоклітинними ураженнями шийки матки високого ступеня тяжкості. Продемонстрована висока ефективність використання комплексного підходу у лікуванні пацієнток з важкими ураженнями шийки матки: поєднане застосування конусоподібної ексцизії шийки матки з медикаментозною противірусною й протипухлинною терапією. Планування лікування пацієнток з передпухлинною патологією шийки матки з позицій етіології - урахуванням наявності ВПЛ дозволяє забезпечити здорову епітелізацію шийки матки після хірургічного лікування, а також звести до мінімуму виникнення рецидивів захворювання.

Посилання

Bebneeva T. N. Nekotorye klynycheskye aspekty papyllomavyrusnoy ynfektsyy / T. N. Bebneeva / / Hynekolohyya. - 2007. - T. 9, № 1. - S. 21-25.

Rohovskaya S. Y. Papyllomavyrusnaya ynfektsyya u zhenshchyn y patolohyya sheyky matky : rukovodstvo dlya praktykuyushcheho vracha / S. Y. Rohovskaya. - M. : HÉO- TAR-Medya, 2005. - 144 s.

Amynodova Y. P. Ymmunokorryhyruyushchaya terapyya v lechenyy patolohyy sheyky matky / Y. P. Amynodova / / Materyaly Vserossyyskoho konhressa s mezhdunarodnym uchastyem «Ambulatorno-polyklynycheskaya praktyka: problemy y perspektyvy». - 2011. - S. 108-109.

Kozachenko A. V. Novye napravlenyya v dyahnostyke y lechenyy mykrokartsynomy sheyky matky / A. V. Kozachenko / / Akusherstvo y hynekolohyya. - 2006. - № 1 (pryl.). - S. 56-59.

Kostevych A. P. Rezulʹtaty VPCH-dyahnostyky y ékspressyy onkobelkov E6E7 VPCH 16 typa pry dobrokachestvennykh y predrakovykh zabolevanyyakh sheyky matky / A. P. Kostevych, A. V. Kosenko / / Onkolohycheskyy zhurnal. - 2010. - № 4 (1). - S. 33-36.6. Aphar B. S. Klynycheskaya kolʹposkopyya (yllyustryrovannoe rukovodstvo) / B. S. Aphar, H. L. Brotsman, M. Shpytser. - M. : Praktycheskaya medytsyna, 2015. - 384 s.

Manukhyn Y. B. Sokhranenye reproduktyvnoho zdorovʹya bolʹnykh s predrakovym zabolevanyem sheyky matky / Y. B. Manukhyn / / Tezysy dokladov Vserossyyskoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Ambulatorno- polyklynycheskaya praktyka – platforma zhenskoho zdorovʹya». - M., 2010.

Korolenkova L. Y. Predrak y rannye formy raka sheyky matky: oshybky v dyahnostyke stepeny neoplazyy / L. Y. Korolenkova / / Problemy reproduktsyy. - 2012. - Spetsvypusk. - S. 212.

Woodman S. V. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues / S. V. Woodman, S. I. Collins, L. S. Young / / Nat. Rev. Cancer. - 2007. - Vol. 7 (1). - P. 11-22.

ACOG Committee on Practice Bulletins - Gynecology. ACOG Practice Bulletin No. 109: Cervical cytology screening. 2009 Dec. - P. 114-1409.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Lukyanchuk, O. V., & Kuzieva, N. H. (2015). ПРОФІЛАКТИКА ВИНИКНЕННЯ РЕЦИДИВІВ ПЛОСКОКЛІТИННИХ УРАЖЕНЬ ШИЙКИ МАТКИ ВИСОКОГО СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4800

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія