ПОЛІПИ ЕНДОМЕТРІЯ І НЕПЛІДДЯ В ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ.

Автор(и)

  • O. P. Hnatko
  • N. H. Skuriatina

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4781

Ключові слова:

поліп ендометрія, репродуктивна функція, гістерорезектоскопія, непліддя.

Анотація

 Обстежено 55 жінок з непліддям і поліпами ендометрія. З'ясовано, що у більшості пацієнток з первинним непліддям виявлено залозисті поліпи ендометрія, які виникають на фоні порушень гормональної функції яєчників. Водночас у більшого числа жінок з вторинним непліддям діагностовано фіброзно-залозисті поліпи, що зумовлено великою кількістю внутрішньоматкових втручань, наявністю запальних захворювань статевих органів. Комплексне лікування із застосуванням ендохірургічних методів з протизапальною і гормональною терапією покращує фертильність та підвищує частоту настання вагітності у неплідних жінок без інших причин непліддя незалежно від гістологічної форми і розмірів поліпів.

Посилання

Pavlovskaya M. A. Sovremennye predstavlenyya ob étyopatoheneze hyperplastycheskykh protsessov éndometryya v reproduktyvnom vozraste / M. A. Pavlovskaya, L. V. Huhykova / / Medytsynskye aspekty zdorovʹya zhenshchyny. - 2013. - № 3 (67). - S. 28-34.

Sharapova O. V. Hormonalʹnyy status zhenshchyn s hyperplastycheskymy protsessamy éndometryya / O. V. Sharapova / / Problemy reproduktsyy. - 2006.- № 3. - S. 31-36.

Kuznetsova Y. O. Hyperplastycheskye protsessy éndometryya / Y. V. Kuznetsova / / Voprosy patolohyy, akusherstva y perynatolohyy. - 2007. - T. 6, № 5. - S. 68-77.

Kulakov V. Y. Besplodnyy brak. Sovremennye podkhody k dyahnostyke y lechenyyu / V. Y. Kulakov. - M. : HÉOTAR-Medya, 2006. - 616 s.

Vnutrymatochnaya patolohyya: klynyka, hysteroskopycheskaya dyahnostyka y lechenye : uchebno-metod. posob. / pod red. E. B. Rudakovoy. - 2-e yzd. - M. : MEDpress-ynform, 2012. - 80 s.

Bakhtyyarov K. R. Novyy podkhod k lechenyyu patolohycheskykh sostoyanyy polosty matky / K. R. Bakhtyyarov / / Novye tekhnolohyy v akusherstve y hynekolohyy. - M., 1997. - S. 19-21.

Hysteroskopyya v dyahnostyke y lechenyy hyperplastycheskykh protsessov v éndometryy /A. N. Stryzhakov, A. Y. Davydov, K. R. Bakhtyyarov, T. V. Zhukova / / Laparoskopyya y hysteroskopyya v dyahnostyke y lechenyy hynekolohycheskykh zabolevanyy / pod red. V. Y. Kulakova, L. V. Adamyan. - M., 1998. - S. 105-107.

Optymyzatsyya hormonalʹnoy protyvoretsedyvnoy terapyy hyperplastycheskykh protsessov v éndometryy u zhenshchyn pozdneho reproduktyvnoho vozrasta / N. D. Hasparyan, E. N. Kareva, O. S. Horenkova, Y. V. Barynova / / Rossyyskyy vestnyk akushera-hynekoloha. - 2007. - № 5. - S. 31-35.

Rezulʹtaty imunohistokhimichnoho doslidzhennya retseptoriv steroyidnykh hormoniv polipiv endometriya u zhinok reproduktyvnoho viku / I. I. Ivanov, I. B. Duryahin, O. O. Davydova, H. V. Zahorulʹko / / Zdorovʹe zhenshchyny. - 2010. - № 6 (52). - S. 87-89.

Suchasni pidkhody do likuvannya hiperproliferatyvnykh protsesiv endometriya u zhinok na tli khronichnoho endometrytu / T. F. Tatarchuk, T. D. Zadorozhna, T. O. Lysyana, K. O. Koriyan / / Reproduktyvnoe zdorovʹe zhenshchyny. - 2005. - № 29 (22). - S. 103-106.

Dubossarskaya Z. M. Teoryya y praktyka hynekolohycheskoy éndokrynolohyy / Z. M. Dubossarskaya. - Dnepropetrovsk : Lyra LTD, 2005. - 409 s.

Sydorova Y. S. Sovremennyy vz•hlyad na problemu hyperplastycheskykh protsessov éndometryya / Y. S. Sydorova. N. A. Sheshukova, A. S. Fedotova / / Rossyyskyy vestnyk akushera-hynekoloha. - 2008. - № 5. - S. 19-22.

Medytsynskaya laboratornaya dyahnostyka (prohrammy y alhorytmy / pod red. A. Y. Karpyshchenko. - SPb. : Yntermedyka, 2001. - T. 3. - 544 s.

Hlants S. Medyko-byolohycheskaya statystyka / S. Hlants; per. s anhl. - M. : Praktyka, 1998. - 459 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-13

Як цитувати

Hnatko, O. P., & Skuriatina, N. H. (2015). ПОЛІПИ ЕНДОМЕТРІЯ І НЕПЛІДДЯ В ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2015.2.4781

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія