ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ: КОМПЛЕКСНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ

Автор(и)

  • О. Н. Надашкевич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0002-9529-8406
  • І. О. Макагонов Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0001-7316-3968
  • Ю. О. Мицик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0002-8513-2349
  • А. Р. Вергун Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0002-7521-3241
  • М. О. Заремба Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» https://orcid.org/0000-0002-5672-5110
  • О. М. Вергун Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0002-0239-5638
  • О. О. Заремба Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева» https://orcid.org/0000-0003-1701-1454
  • Ю. М. Мацях Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького https://orcid.org/0000-0003-1386-5161

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2021.2.12738

Ключові слова:

пухлиноподібні ураження яєчників, ультрасонографія, кольорове доплерівське картування, лікування

Анотація

Мета дослідження – вивчити ефективність застосування гормональної і негормональної терапії у пацієнток репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників, комплексної ультразвукової діагностики з використанням кольорового доплерівського картування і доплерометрії, частоту рецидивів кіст після лікування протягом року на основі аналізу літературних джерел і власного клінічного досвіду.

Матеріали та методи. Нами проаналізовано результати комплексного ультразвукового обстеження та лікувальні підходи до ведення 130 пацієнток репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників та обстежено 28 соматично здорових жінок фертильного віку, які не мали в анамнезі запальних процесів у малому тазу, оперативних втручань на яєчниках та порушень репродуктивної функції і служили групою контролю. Середній вік обстежених пацієнток із пухлиноподібними ураженнями яєчників становив: в основній групі – (29,0±0,5) року, у групі порівняння – (27,0±0,5) року, у контрольній – (28±0,5) року. Лікувальні заходи хворих основної групи (65 жінок) включали гормональні препарати залежно від виду пухлиноподібного ураження яєчників: за наявності фолікулярних кіст використовували комбінований естроген-гестагенний препарат, що містить 30 мкг етинілестрадіолу та 3 мг дроспіренону, ендометріоїдних кіст – комбінований естроген-гестагенний препарат, що містить 30 мкг етинілестрадіолу та 2 мг дієногесту. У лікуванні кіст жовтого тіла застосовували гестагенний препарат – дидрогестерон по 20 мг на добу з 16-го по 25-й день менструального циклу протягом 3 місяців. Пацієнткам групи порівняння (65 хворих) призначали комплексну протизапальну терапію: індивідуально підібраний курс антибактеріальних засобів після бактеріологічного дослідження вмісту цервікального каналу для виявлення збудника інфекції і визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків, нестероїдні протизапальні препарати, спазмолітики, розсмоктувальну терапію (ректальні свічки «Дистрептаза» протягом 9 днів).

Результати дослідження та їх обговорення. Основні скарги обстежених в обох вибірках мали подібний характер. У 75 (57,69 %) пацієнток спостерігали порушення менструального циклу: короткотривалу вторинну аменорею відзначено у 54 (41,54 %)  хворих, аномальні маткові кровотечі – у 21 (16,15 %). При потребі для диференційної діагностики проводили роздільні діагностичні вишкрібання. У 39 (30 %) обстежених спостерігали больовий синдром різної інтенсивності, диспареунію відмічали у 3 (2,31 %) випадках. У 13 (10 %) жінок скарг не було. Вони звернулися у жіночі консультації з метою профілактичного огляду. Після лікування відзначено відсутність больового симптому у 80 % хворих групи порівняння та у 95 % основної групи. За даними доплерометрії, спостерігали покращення кровообігу в малому тазу у хворих основної групи, що було додатковим фактором, який сприяв зниженню больової симптоматики. Оцінка біоценозу піхви пацієнток основної групи та групи порівняння вказувала на значне зменшення бактеріальної контамінації слизових оболонок статевих органів у групі порівняння. Констатовано нормалізацію менструального циклу, та зникли скарги на диспареунію у 100 % жінок обох клінічних груп. Після курсу терапії рівні фолікулостимулюючого та лютеїнізуючих гормонів на 14-й день циклу в 43 (66,15 %) хворих групи порівняння та у 65 (100 %)  пацієнток основної групи відповідали показникам жінок у групі контролю. Тенденція до нормалізації рівнів естрадіолу протягом менструального циклу спостерігалась у 100 % жінок основної групи, тоді як у групі порівняння характер секреції гормону залишався без змін. Стверджено нормалізацію рівнів прогестерону в обох клінічних групах хворих. Комплексна ультразвукова діагностика з використанням кольорового доплерівського картування і спектрального аналізу кровотоку, на нашу думку, має бути обов’язковим етапом алгоритму обстеження даного контингенту хворих. Наведено клінічний досвід застосування гормонального і негормонального лікування пухлиноподібних уражень яєчників у жінок фертильного віку.

Висновки. Стверджено, що гормональна терапія порівняно з негормональною демонструє більшу ефективність щодо нормалізації гормонального гомеостазу та оптимізації функціональних зв’язків гіпоталамо-гіпофізарної системи й демонструє дещо вищу ефективність відносно ліквідації скарг, регресу пухлиноподібних уражень яєчників та відносно невеликий відсоток рецидивів протягом року спостереження порівняно з терапією зі включенням комплексу антибактеріальних і розсмоктувальних засобів, нестероїдних протизапальних препаратів та спазмолітиків, проте вибір засобів терапії для лікування пухлиноподібних уражень яєчників у жінок фертильного віку потребує індивідуалізації. Вважаємо, що ультразвукове сканування органів малого таза з використанням кольорового доплерівського картування і доплерометрії – неінвазивний метод дослідження, який має бути обов’язковим етапом алгоритму обстеження хворих із пухлиноподібними ураженнями яєчників, кольоровою доплерівською ультрасонографією візуалізується кровотік у солідному компоненті або перетинках оваріального новоутворення, що дозволяє виявити новоутворення яєчників при його мінімальних розмірах (починаючи з 2 см у діаметрі), конкретизувати вміст, наявність розростань на капсулі, провести топічну діагностику та виявити супутню патологію, диференціювати вид патологічного процесу.

Біографії авторів

О. Н. Надашкевич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

І. О. Макагонов, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ю. О. Мицик, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук, професор кафедри урології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

А. Р. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

М. О. Заремба, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»

лікар-терапевт комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова"

О. М. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук, доцент кафедри доцент кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

О. О. Заремба, Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені князя Лева»

Ю. М. Мацях, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

студент 3 курсу медичного факультету №2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Посилання

Grishchenko, V.I., & Shcherbina, N.A. (Eds.). (2012). Akusherstvo i ginekologiya. Ginekologiya: uchebnik [Obstetrics and gynecology. Gynecology: textbook]. Kyiv: Meditsina [in Russian].

Babkina, T.M., & Volik, N.K. (2017). Ekhohrafichni ta doplerometrychni doslidzhennia v akusherstvi ta hinekolohii [Echographic and Doppler studies in obstetrics and gynecology]. Zdorove zhenshchyny – Women's Health, 3, 56-62 [in Ukrainian].

Boyko, A.V. (2020). Reproduktyvne zdorovia zhinok iz kistamy ta dobroiakisnymy pukhlynamy yaiechnykiv [Reproductive health of women with cysts and benign ovarian tumors]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Boyko, A.V. (2019). Faktory ryzyku rozvytku kist ta dobroiakisnykh pukhlyn yaiechnykiv u zhinok reproduktyvnoho viku [Risk factors of development of cysts and benign tumors of ovaries at women of genesial age]. Zdorove zhenshchyny – Women's Health, 6, 68-70 [in Ukrainian].

Boyko, A.V. (2020). Providni prychyny rozvytku kist ta dobroiakisnykh pukhlyn yaiechnykiv u zhinok reproduktyvnoho viku [Leading reasons for the development of cysts and benign ovarian tumors in women of reproductive age]. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka. – Collection of Scientific Works of Shupyk NMAPE. Kyiv [in Ukrainian].

Vovk, I.B., Chubey, H.V., Kondratiuk, V.K., & Podolyaka, D.V. (2013). Pukhlynopodibni urazhennia yaiechnykiv: etiolohiia, patohenez, diahnostyka ta likuvannia [Tumor-like lesions of the ovaries: etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment]. Zdorove zhenshchyny – Women's Health, 2, 112-118 [in Ukrainian].

Herasymov, T.V. (2014). Optymizatsiia diahnostyky ta likuvannia funktsionalnykh kist yaiechnykiv [Optimization of diagnosis and treatment of functional ovarian cysts]. Med. aspekty zdorovia zhenshchyny – Med. Aspects of Women's Health, 5 (80), 14-20 [in Ukrainian].

Dubile, P., & Kêrol, B. (2015). Atlas po ultrazvukovoy diagnostike v akusherstve i ginekologii [Atlas of ultrasound diagnostics in obstetrics and gynecology]. Gazhonova, VYe, Ed. Moscow: MED pressinform [in Russian].

Zvarych, L.I., Lutsenko, N.S., Shapoval, O.S., & Hanzhyy, I.Yu. (2015). Chastota funktsionalnykh kist yaiechnykiv u zhinok reproduktyvnoho viku v strukturi hinekolohichnoi patolohii [Frequency of functional ovarian cysts in women of reproductive age in the structure of gynecological pathology]. Suchasni medychni tekhnolohii – Modern Medical Technologies, 2 (3), 79-83 [in Ukrainian].

Lavryk, H.V., Holovko, T.S., Shevchuk, L.A., & Bakay, O.O. (2019). Mozhlyvosti promenevykh metodiv u diahnostytsi zloiakisnykh pukhlyn yaiechnyka [Possibilities of radiation methods in the diagnosis of malignant ovarian tumors]. Klinichna onkolohiia – Clinical Oncology, 9 (1), 34-41 [in Ukrainian].

Makarchuk, O.M., & Matviykiv, N.I. (2017). Klinichnyi dosvid zastosuvannia riznomanitnykh pidkhodiv do kompleksnoi ta preventyvnoi terapii funktsionalnykh kist yaiechnykiv [Clinical experience of application of various approaches to complex and preventive therapy of functional ovarian cysts]. Zdorove zhenshchyny – Women's Health, 4, 31-34 [in Ukrainian].

Medvedev, V.Ye., & Yatsishin, V.M. (2011). Predvaritelnyye rezultaty primeneniya rezhima elastografii [Preliminary results of the application of the elastography mode]. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference: Aktualnyye problemy ultrazvukovoy diagnostiki – Actual Problems of Ultrasound Diagnostics. Sudak-Kyiv [in Russian].

Urmanbayeva, D.A, Yakubbekova, S.S, Baratov, Kh.G., Solizhonov, Z.B, Kholmatov, Ê.Kh, & Dzhalolova, F.M. (2018). Onkomarker SA 125 v diagnostike opukholevidnykh obrazovaniy organov genitaliy [Oncomarker CA 125 in the diagnosis of tumor-like formations of the genital organs]. Sovrem. nauchn. issledovaniya i razrabotki – Modern Research and Development, 7 (24), 198-200 [in Russian].

Shapoval, O.S. (2018). Problemni pytannia likuvannia endometroyidnykh kist yaiechnykiv u zhinok reproduktyvnoho viku z funktsionalnymy kistamy yaiechnykiv [Problematic issues in the treatment of endometrioid ovarian cysts in women of reproductive age with functional ovarian cysts]. Zdorove zhenshchyny – Women's Health, 5, 80-85 [in Ukrainian].

Shapoval, O.S. (2016). Kisty yaiechnykiv. Analiz struktury patolohiii u zhinok reproduktyvnoho viku [Ovarian cysts. Analysis of the structure of pathology in women of reproductive age]. Scientific Journal “Science Rise: Medical Science”, 9 (5), 75-79 [in Ukrainian].

DePriest, P.D., & De Simone, C.P. (2014). Ulrasound screening for early detection of ovrian cancer. J. Clin. Oncol., 21, 194-199. DOI: 10.1200/JCO.2003.02.054.

Joshi, M., Ganesan, K., Munshi, H.N., Ganesan, S., & Lawande, A. (2008). Ultrasound of adnexal masses. Semin Ultrasound CT MR., 29 (2), 72-97. DOI: 10.1053/j.sult.2008.01.004.

Laculle-Massin, C., Collinet, P., & Faye, N. (2013). Diagnosis of presumed benign ovarian tumors. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris), 42 (8), 760-773. DOI: 10.1016/j.jgyn.2013.09.031.

Shapoval, O. (2016). Clinical and diagnostic parallels, therapeutical strategies in benign ovarian tumor-like formation. Sci. Adv., 2, 27-32. DOI: 10.15550/ASJ.2016.02.027.

Smuc, T., Pucelj, M.R., & Sinkovec, J. (2007). Expression analysis of the genes involved in estradiol and progesterone action in human ovarian endometriosis. Endocrinol., 2, 105-111. DOI: 10.1080/09513590601152219.

Takahashi, N., Yoshino, O., Hayashida, E., Nakamura, M., Hori, M., Iwahata, S., …, & Osuga, Y. (2020). Quantitave analysis of ovarian cysts and tumors by using T2 star mapping. J. Obstet. Gynaecol. Res., 46 (1), 140-146. DOI: 10 1111/jog 14157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-03

Як цитувати

Надашкевич, О. Н., Макагонов, І. О., Мицик, Ю. О., Вергун, А. Р., Заремба, М. О., Вергун, О. М., … Мацях, Ю. М. (2022). ПУХЛИНОПОДІБНІ УРАЖЕННЯ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ: КОМПЛЕКСНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2), 86–93. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2021.2.12738

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія